SAGE KOMMERSIELL GARANTI

Sist oppdatert: 17.4.2024

 

HVA SOM DEKKES

 

Sage Appliances GmbH og våre ulike datterselskaper og varemerker, inkludert Breville, Baratza, beanz, ChefSteps, Sage Commercial, ControlFreak, FoodThinker, Lelit og andre (heretter kalt "Sage") tilbyr en 2-års begrenset kommersiell garanti ("Garanti") for alle Sage-produkter mot defekter forårsaket av feil i utførelse og materialer. Denne garantien gjelder for produkter som er kjøpt i land som er oppført under "Juridisk selskapsinformasjon" på Sages hjemmeside. I løpet av garantiperioden vil Sage reparere eller erstatte et defekt produkt etter eget skjønn.

 

Juridisk selskapsinformasjon

 

HVOR LENGE VARER DENNE DEKNINGEN

 

Sage garanterer dette produktet i spesifiserte områder i 2 år fra datoen for det opprinnelige kjøpet av disse produktene. Garantiperioden kan være lengre for enkelte apparater eller deler av apparater.

 

 

HVEM ER DEKKET

 

Sage gir denne garantien kun til førstegangskjøperen (sluttbruker). Garantien overføres ikke ved videresalg til senere eiere eller kjøpere. Hvis et produkt byttes ut under garantien, forlenges ikke den opprinnelige garantiperioden. Garantiperioden starter med fakturadatoen for det opprinnelige kjøpet.

 

Sage-produkter som dekkes av denne kommersielle garantien er kun ment for privat husholdningsbruk (ikke-kommersiell). All annen bruk, inkludert, uten begrensning, (i) enhver bedrifts-, kommersiell (B2B), kontor-, butikk- og/eller butikkbruk av Sage-produktene og (ii) kjøp gjort under fakturaer som ekskluderer MVA fra totalbeløpet, skal ikke dekkes av denne garantien.

I tillegg kan det finnes en utvidet garanti på enkelte deler for enkelte produkter. 

 

I tillegg har forbrukere som har kjøpt varer på nettet fra Sage-nettbutikken vår, visse rettigheter til å angre kjøpet og få pengene tilbake. Se våre "Salgsvilkår og Betingelser" og "Angrerett" for ytterligere informasjon og instruksjoner for angrerett.

 

 

ANSVARSBEGRENSNING

 

Sage er ikke ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader. Noen land, distrikter eller stater tillater ikke begrensning eller utelukkelse av lettelse, tilfeldige, følgeskader, spesielle eller indirekte skader, eller begrensning av ansvar til spesielle beløp, så begrensningene eller unntakene ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.

 

HVA SOM IKKE DEKKES

 

VIKTIG BEGRENSNING

 

Under denne garantien vil Sage reparere eller erstatte varen etter eget skjønn. Vi vil ikke utstede refusjon for varen til deg.

 

Sage begrenser garantiservicen for Sage-produkter til land der Sage selger direkte til sluttbruker og som er oppført under "Juridisk selskapsinformasjon" på Sage-nettsiden. Vær oppmerksom på at følgende steder for øyeblikket er ekskludert fra vår garanti: Øyene rundt Storbritannia som ikke er en del av fastlandet, De britiske øyer (Isle of Man, Jersey og Guernsey), Livigno, Ceuta, Melilla, Madeira, Kanariøyene og Balearene.

 

Hvis du ber om reparasjon eller utskifting i et annet land enn der enheten ble kjøpt eller er oppført ovenfor, må du kontakte Sage kundeservice.

 

Denne garantien kommer i tillegg til rettigheter som følger av forbrukerlovgivningen. Hvis produktet du har kjøpt direkte fra vår Sage-nettbutikk er defekt eller ikke er i samsvar med kjøpsavtalen, kan du velge å fremme et krav i henhold til forbrukerlovgivningen eller i henhold til denne Sage-garantien.  Denne garantien er den eneste og eksklusive. Ingen ansatt, agent, forhandler eller annen person er autorisert til å endre denne garantien eller gi noen annen garanti på vegne av Sage.

 

 

Denne garantien gjelder ikke for følgende:


1. Skader eller defekter som skyldes normal slitasje som følge av normal aldring av Sage-produktet eller tilbehøret; erstatningsgarantien omfatter heller ikke brudd på avtakbare deler og forbruksartikler samt ettermarkeds- og spesialtilpassede komponenter;

2. Overfladiske skader, inkludert riper, bulker og skadet plast på tilkoblinger (unntatt overfladisk oksidasjon), med mindre feilen skyldes material- eller produksjonsfeil;

3. Transportskader ved retur fra deg til Sage eller til et autorisert Sage-servicesenter;

4. Modifikasjoner, endringer eller reparasjoner med mindre de er instruert av Sage og utført av en autorisert Sage-servicepartner;

5. Skader som skyldes ulykker, misbruk eller feil bruk, uvanlige lagrings- eller miljøforhold, force majeure eller andre ytre årsaker;
6. Skader som skyldes feil bruk av Sage-produktet i samsvar med Sage-produktets brukerhåndbok og spesifikasjoner;

7.  Funksjonsfeil eller skader som skyldes manglende eller feil vedlikehold, f.eks. manglende rengjøring av produktet eller bruk av rengjøringsmidler som skader produktet;

8. Sage-produkter som er modifisert uten uttrykkelig samtykke fra Sage;

9. Sage-produkter hvis serienummer eller produktetikett er fjernet eller misbrukt.

 

HVORDAN DU FÅR TAK I VÅRE TJENESTER

 

PROSEDYRE FOR SALVIEGARANTI

 

Følg fremgangsmåten nedenfor for å dra nytte av denne garantien:

 

FOR GARANTIPROSEDYRE, IKKE RETURNER PRODUKTET TIL EN BUTIKK.

 

Et krav om garantitjeneste finner sted etter at en sak er opprettet hos Sage kundeservice kontaktinformasjon Norge.

 

Innlevering til reparasjon eller utskifting er gratis for kunden hvis tjenesten bestilles i det landet der enheten ble kjøpt.

 

Følg disse instruksjonene, i henhold til garantivilkårene, for å få raskere service:

 

1. Skriv ned produktets modellnummer og serienummer.  Disse opplysningene finner du vanligvis på et klistremerke eller støpt inn i produkthuset, og de er vanligvis plassert under eller på baksiden av produktet.

 

2. Ha originalen eller en kopi av kvitteringen tilgjengelig.

3. Kontakt Sage kundestøtte via nettstedet vårt.

4. Hvis produktet, eller en av delene, kvalifiserer for utskifting eller service under garantien, vil Sage utstede et saksnummer og en forhåndsbetalt fraktetikett via e-post slik at produktet kan sendes til Sage uten kostnad for deg.  Sage godtar ikke retur uten forhåndsgodkjenning eller ikke returneres ved hjelp av den forhåndsbetalte returetiketten levert av Sage. Ved mottak av produktet kan Sage sende erstatningen eller kontakte deg med ytterligere informasjon om reparasjon av produktet.  Typisk behandlingstid for å behandle garantikrav er opptil 15 virkedager, pluss leveringstid, avhengig av geografisk beliggenhet og type skade eller garantikrav.

5. Et Sage-produkt regnes som DOA hvis det viser symptomer på utstyrssvikt, som forhindrer grunnleggende brukbarhet, når du bruker det første gang etter at du har åpnet esken.  Hvis du mener at produktet ditt er DOA, kan du kontakte Sage innen 30 kalenderdager etter fakturadato. Sage vil avgjøre om produktet er DOA og vil sørge for at DOA-produktet returneres og sende deg et erstatningsprodukt på Sage's bekostning.

6. For ytterligere beskyttelse av produktet og for å sikre sikker håndtering mens et produkt returneres for garantireparasjon, vil Sage dele emballasjeinstruksjoner. Sage er ikke ansvarlig for transportskader forårsaket av utilstrekkelig emballasje.

7. I løpet av garantiperioden vil Sage reparere eller erstatte et defekt produkt etter eget skjønn. Hvis produktet inneholder en rekke tilbehør, vil imidlertid bare den defekte delen eller tilbehøret bli erstattet.

8. Sage forbeholder seg retten til å foreta mindre justeringer i stedet for å erstatte produktet eller tilbehøret. Emballasje, instruksjoner, oppskrifter osv. erstattes ikke.

 

Sage kontaktinformasjon: https://www.sageappliances.com/no/nb/learn-more/legal-information.html