Garanti

Garanti

Handlekurv

Hovedmeny

SAGE KOMMERSIELL GARANTI

 

 

 

Sage Appliances GmbH (heretter «Sage» eller «Sage Appliances») tilbyr en 2-årig begrenset kommersiell garanti (Garanti) for alle Sage-produkter som er kjøpt i land hvis kontaktinformasjon er oppført nedenfor. Under garantiperioden skal Sage Appliances reparere eller erstatte ethvert defekt produkt etter Sage Appliances eget skjønn.

Sage Appliances garanterer dette produktet for bruk i bestemte regioner og områder i 2 år fra kjøpsdatoen mot feil som skyldes feil i utførelse og materialer. Garantiperioden kan være lengre for enkelte apparater eller for enkelte deler av apparater. Sage-produkter som dekkes av denne produsentgarantien, er kun beregnet på privat (ikke-kommersiell) bruk.

Dekningen under denne garantien gjelder uavhengig og i tillegg til dine lovbestemte rettigheter i henhold til de norske forbrukerlovgivningene.

Hvis produktet du kjøper fra vår Sage nettbutikk er defekt, eller ikke er i samsvar med kjøpsavtalen, kan du kontakte vår kundeservice for å få produktet reparert eller erstattet. Du kan også kontakte i samarbeid med norske nasjonale myndigheter, EU har etablert et nettverk av europeiske forbrukersentre – ECC-Net. Forbrukere kan alltid gå til et forbrukersenter i hjemlandet for å få råd og hjelp i tvister med en bedriftsoperatør i et annet europeisk land. I Norge er ForbrukerEuropa kontaktpunktet i slike tilfeller.

Sage tilbyr garantien bare til førstegangsbruker (sluttbruker). Garantien overføres ikke ved videresalg. Hvis et produkt erstattes under garantien, forlenges ikke den opprinnelige garantiperioden. Fakturadatoen for det originale produktet gjelder.

Alle varer som kjøpes på nettet fra Sages nettbutikk, er også underlagt juridisk garantirettigheter. Med mindre annet er angitt nedenfor, er ytterligere krav fra kjøperen, uansett juridiske grunner, utelukket.  Likevel tilbyr Sage en garantiperiode på to år for alle Sage-produkter. I tillegg kan en utvidet garanti gjelde for enkelte deler for enkeltprodukter. Se det medfølgende garantikortet.

I tillegg har forbrukere bestemte rettigheter til å trekke tilbake kjøp og kreve full refusjon for varer som er kjøpt fra vår Sage nettbutikk. Se Sages Vilkår og betingelser og Angrerett for mer informasjon og instruksjoner for å angre kjøp. Sage samtykker til å forlenge denne angreretten til 30 dager. Kjøperen er forpliktet til å returnere de opprinnelige varene til Sage Appliances, innen 30 dager og for Sage Appliances kostnad.

SAGE Appliances forbeholder seg retten til å kreve erstatning for skader på produktet, som er underlagt relevante lovfestede krav.

VIKTIG BEGRENSNING I SAGE-GARANTIEN

 

Sage kan begrense garantitjenesten for Sage-produkter til land der Sage selger direkte.

Denne garantien gjelder ikke for følgende:

1. Skade eller defekter som normal slitasje som følge av normal aldring av Sage-produktet eller -tilbehøret; erstatningsgarantien utelukker også brudd og forbruksvarer som vannfilter;

2. Overfladisk skade, inkludert riper, bulker og skadet plast på tilkoblinger, med mindre feilen skyldes en defekt i materiale eller utførelse.

3. Varer som er skadet under transport.

4. Modifikasjoner, endringer eller reparasjoner, med mindre de er instruert av Sage og utført av en autorisert Sage-servicepartner.

5. Skade som er et resultat av ulykker, misbruk eller feilbruk, uvanlige lagrings- eller miljøforhold, force majeure eller andre eksterne årsaker.

6. Skade på grunn av feil bruk av Sage-produktet i henhold til brukerveiledningen og spesifikasjonene til Sage-produktet.

7. Feil eller skade på grunn av manglende vedlikehold, for eksempel hvis du ikke avkalker mashinen din.

8. Sage-produkter som har blitt modifisert uten uttrykkelig samtykke fra Sage.

9. Sage-produkter hvis serienummer eller produktetikett er fjernet eller feilaktig brukt, eller

10. Sage-produkter som har vært brukt kommersielt.

 

SAGE GARANTIPROSEDYRE

Et krav om garantitjeneste finner sted etter at en sak er opprettet gjennom Sage Kundeservice (kontaktinformasjon Irland: https://mybreville.force.com/BrevilleCustomerCommunity/s/?language=no&region=no&brand=sage ). Det er kostnadsfritt for kunden å returnere eller erstatte varer hvis tjenesten forespørres i det landet hvor enheten ble kjøpt.

Du finner detaljerte betingelser i de respektive garantikortene for produktet eller i informasjonen på nettstedet: https://www.sageappliances.com/no/nb/home/index.html .

Juridisk garanti du kanskje har mot din andre kontraktpartner, for eksempel forhandlere eller andre nettbutikker, dekkes ikke av denne garantien.

IKKE RETURNER PRODUKTET TIL BUTIKKEN FOR DENNE GARANTIPROSEDYREN

I henhold til Sage-garantien kan kjøp repareres eller erstattes av SAGE innen 2 år etter kjøpsdato.  Følgende betingelser gjelder:

·       Sage godtar ikke retur av deler eller tilbehør; og

·       Hvis varen kan returneres og du sender den tilbake til oss, tilbyr Sage en full refusjon ved direkte kjøp på nettet, basert på den opprinnelige betalingsmetoden. 

Følg disse instruksjonene, med forbehold om vilkårene i garantien, for å motta en raskere tjeneste:

1.      Skriv ned produktmodellnummeret og batchkoden (dette er et firesifret nummer).  Du finner vanligvis disse opplysningene på et klistremerke eller støpt inn i produktet, enten under eller på baksiden av produktet.

2.       Ha originalen eller en kopi av salgskvitteringen tilgjengelig.

3.       Kontakt Sage kundestøtte via telefon eller via nettstedet vårt.

4.       Hvis produktet, eller en del av produktet, kvalifiserer for retur under garantien, vil Sage utstede et returautorisasjonsnummer og en forhåndsbetalt forsendelsesetikett via e-post slik at produktet kan sendes til Sage uten kostnader for deg.  Sage godtar ingen retur uten forhåndsgodkjenning. Ved mottak av produktet kan Sage sende erstatningsproduktet eller kontakte deg med ytterligere informasjon om reparasjon av produktet.  Typisk behandlingstid for å behandle garantikrav er opptil 15 virkedager, pluss leveringstid, avhengig av din geografiske plassering og type skade eller garantikrav.

5.       Et Sage-apparat regnes som DOA hvis det viser symptomer på utstyrsfeil som forhindrer grunnleggende drift ved førstegangsbruk etter at du har åpnet esken.  Hvis du mener at produktet ditt er DOA, kan du ringe Sage innen 30 kalenderdager etter fakturadato. Sage vil avgjøre om produktet er DOA, og skal organisere retur av produktet. De sender deg et erstatningsprodukt på Sages regning.

6.       Sage anbefaler at du bruker Sages forsendelsesetikett eller en sporbar, forsikret leveringstjeneste for ytterligere beskyttelse av produktet og for å sikre sikker håndtering når du returnerer et produkt for enhver garantireparasjon. Sage er ikke ansvarlig for skader forårsaket under transport.

7.       Under garantiperioden skal Sage reparere eller erstatte ethvert defekt produkt etter eget skjønn. Hvis produktet har diverse tilbehør, vil bare den defekte delen eller tilbehøret bli erstattet.

8.       Sage forbeholder seg retten til å gjøre mindre justeringer i stedet for å erstatte produktet eller tilbehøret. Emballasje, instruksjoner, oppskrifter osv. erstattes ikke med mindre noe er galt med dem.

Kontaktinformasjon for Sage

Storbritannia: 08081781650

Tyskland: 08005053104

Østerrike: 0800802551

Sveits: 0800009933

Belgia: 080054155

Nederland: 08000201741

Luxemburg: 080088072

Spania: 0900838534

Frankrike: 0800903235

Italia: 800909773

Republikken Irland: 1800932369

Portugal: 0800180243

 

På nettet: https://www.sageappliances.com/no/nb/home/index.html