SAGE KOMMERSIELL GARANTI

Sist oppdatert: 1.9.2022

 

Sage Appliances GmbH (heretter "Sage" eller "Sage Appliances") tilbyr en 2-års begrenset kommersiell garanti ("Garanti") for alle Sage-produkter kjøpt i land som er oppført på Sage Company Information-siden på https://www.sageappliances.com/no/nb/learn-more/legal-information.html. I løpet av garantiperioden vil Sage reparere eller erstatte et defekt produkt etter eget skjønn.

 

Sage garanterer dette produktet i de angitte territoriene i 2 år fra kjøpsdatoen mot defekter forårsaket av feil utførelse og materialer. Garantiperioden kan være lengre for enkelte apparater eller for enkelte deler av apparater. Sage-produkter dekket av denne kommersielle garantien er kun beregnet på privat husholdning (ikke-kommersiell) bruk. Enhver annen bruk, inkludert, uten begrensning, ( i ) all bedrifts-, kommersiell-, kontor-, butikk- og/eller butikkbruk av Sage-produktene og (ii) kjøp gjort under fakturaer som ekskluderer merverdiavgiften fra det totale beløpet, skal ikke dekkes av denne garantien.

 

Dekningen under denne garantien gjelder uavhengig av dine lovfestede rettigheter i henhold til gjeldende lover om forbrukerbeskyttelse.

 

Sage gir denne garantien kun til førstegangsbrukeren (sluttforbrukeren). Garantien vil ikke bli overført ved videresalg. Hvis et produkt erstattes under garantien, vil den opprinnelige garantiperioden ikke forlenges med mindre annet er påkrevd ved lov. Fakturadatoen for det originale produktet gjelder.

 

Alle varer kjøpt på nett fra vår Sage nettbutikk er også underlagt lovpålagte garantirettigheter. Med mindre annet er spesifisert nedenfor, er ytterligere krav fra kjøperen – uansett juridisk grunn – utelukket. Lovfestede garantiperioder kan variere fra land til land. Uansett gir Sage en garantiperiode på to år for alle Sage-produkter. I tillegg kan det eksistere en utvidet garanti på enkelte deler for individuelle produkter. Vennligst se produktspesifikasjonene som er tilgjengelige på vår nettbutikk, for mer informasjon om garantien .

 

I tillegg, for varer kjøpt på nett fra vår Sage nettbutikk, kan forbrukere ha visse rettigheter til å trekke tilbake kjøpene sine og få full refusjon. Vennligst se våre "Salgsvilkår" og "Angrerett" for ytterligere informasjon og instruksjoner for angrerett.

 

SAGE forbeholder seg retten til å kreve erstatning for skade på produktet underlagt gjeldende lovbestemte krav.

 

VIKTIG BEGRENSNING I VÅR SAGE-GARANTI

Sage kan begrense garantitjenesten for Sage-produkter til land der Sage selger direkte.

 

Denne garantien gjelder ikke for følgende:

1. Skade eller defekter som består av normal slitasje som følge av normal aldring av Sage-produktet eller tilbehøret; erstatningsgarantien utelukker også brudd og forbruksartikler som vannfilter;

2. Overfladiske skader, herunder riper, bulker og skadet plast på koblinger, med mindre feilen skyldes material- eller utførelsesfeil;

3. Transportere skadet gods;

4. Modifikasjoner, endringer eller reparasjoner med mindre det er instruert av Sage og utført av en autorisert Sage-servicepartner;

5. Skade som følge av ulykker, misbruk eller feil bruk, uvanlige lagrings- eller miljøforhold, force majeure eller andre ytre årsaker;

6. Skade på grunn av feil bruk av Sage-produktet i samsvar med Sage-produktets brukerhåndbok og spesifikasjoner;

7. Feil eller skader på grunn av manglende vedlikehold, f.eks. ikke avkalking av kaffemaskinen for å forhindre kalkoppbygging.

8. Sage-produkter som har blitt modifisert uten uttrykkelig samtykke fra Sage;

9. Sage-produkter hvis serienummer eller produktetikett er fjernet eller misbrukt, eller

10. Salvieprodukter som har blitt brukt til kommersielle formål.

 

SAGE GARANTI PROSEDYRE

Et krav om garantitjeneste finner sted etter at en sak er opprettet hos Sage kundeservice (kontaktinformasjon Norge). Sending for reparasjon eller erstatning er gratis for kunden hvis tjenesten er forespurt i landet der enheten ble kjøpt.

Lovfestede garantikrav du måtte ha mot direkteselgeren av produktene påvirkes ikke av denne garantien.

I henhold til "Sage-garantien" kan kjøp repareres eller erstattes av SAGE innen 2 år etter kjøpsdato. Følgende betingelser gjelder:

· Sage aksepterer ikke retur og refunderer ikke deler eller tilbehør som følger med det kjøpte produktet. Sage godtar kun returnerte deler og tilbehør hvis de er kjøpt separat og uåpnet i originalemballasje; og

· Hvis varen kan returneres og du sender den tilbake til oss, vil Sage tilby deg refusjon i tilfelle et direkte kjøp på nett fra Sage basert på din opprinnelige betalingsmåte.

 

FOR KOMMERSIELL GARANTI PROSEDYRE IKKE RETURNERE PRODUKTET TIL EN FORHANDLINGSBUTIK

Vennligst følg disse instruksjonene, underlagt vilkårene i garantien, for å motta raskere service:

1. Skriv ned produktets modellnummer og batchkode (dette er et 4-sifret nummer). Disse detaljene kan vanligvis finnes på et klistremerke eller støpes inn i produkthuset og er vanligvis plassert under eller på baksiden av produktet.

 

2. Ha originalen eller en kopi av salgskvitteringen tilgjengelig.

 

3. Kontakt Sage kundestøtte via telefon eller gjennom nettstedet vårt.

 

4. Hvis produktet, eller en av dets deler, kvalifiserer for erstatning eller service under garantien, vil Sage utstede et returnummer og en forhåndsbetalt fraktetikett via e-post slik at produktet kan sendes til Sage uten kostnad for du. Sage vil ikke akseptere noen retur uten forhåndsgodkjenning. Ved mottak av produktet kan Sage sende erstatningen eller kontakte deg med ytterligere informasjon angående reparasjon av produktet. Typisk behandlingstid for å behandle garantikrav er opptil 15 virkedager, pluss leveringstid, avhengig av din geografiske plassering og type skade eller garantikrav.

 

5. Et Sage-apparat anses som dødt ved ankomst (DOA) hvis det viser symptomer på utstyrssvikt, noe som forhindrer grunnleggende bruk når du bruker det første gang etter å ha åpnet esken. Hvis du mener at produktet ditt er DOA, vennligst ring Sage innen 30 kalenderdager etter fakturadatoen. Sage vil avgjøre om produktet er DOA og vil sørge for DOA-produktets retur og sende deg et erstatningsprodukt på Sages regning.

 

6. For ytterligere beskyttelse av produktet og for å sikre sikker håndtering mens et produkt returneres for enhver garantireparasjon, anbefaler Sage at du bruker Sages fraktetikett eller en sporbar, forsikret leveringstjeneste. Sage er ikke ansvarlig for eventuelle skader mens et produkt er under transport.

 

7. I løpet av garantiperioden vil Sage reparere eller erstatte et defekt produkt etter eget skjønn. Men hvis produktet inkluderer en rekke tilbehør, vil kun den defekte delen eller tilbehøret erstattes.

 

8. Sage forbeholder seg retten til å gjøre mindre justeringer i stedet for å erstatte produktet eller tilbehøret. Emballasje, instruksjoner, oppskrifter m.m. vil ikke bli erstattet med mindre den er defekt.

 

Sage kontaktinformasjon: https://www.sageappliances.com/no/nb/learn-more/legal-information.html