Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering

Handlekurv

Hovedmeny

Sage Group Mangfolds- og inkluderingspolicy

 

Hos Sage verdsetter vi individualitet og unikhet like mye som vi verdsetter samarbeid og en felles visjon. Vi mener at mangfold og inkludering skaper et bredere og rikere miljø som fremmer kreativ tenking, innovasjon og problemløsning. Inkluderende organisasjoner tiltrekker og beholder de beste talentene, noe som gjør det enklere å realisere det fulle potensialet fra alle de ulike ideene som genereres i organisasjonen.

Våre mangfoldige og inkluderende fellesskap

Sage Group er en global bedrift som betjener et stort fellesskap av unike, individuelle kunder som bruker produktene våre for å produsere best mulige resultater både for seg selv og familiene sine.

Våre medarbeidere burde gjenspeile kundene våre og samfunnene vi opererer i. Derfor prøver vi å skape et mest mulig omsluttende og inkluderende miljø basert på følgende:

·  religion, tro, rase, etnisitet, nasjonalt opphav, aner, kulturell bakgrunn, språk og statsborgerskap

·  kjønn, seksuell identitet eller preferanser

·  sivilstatus

·  alder

·  psykiske og fysiske evner eller funksjonsnedsettelse

·  utdanning og erfaring

·  sosioøkonomisk status

·  familiesituasjon og -bakgrunn

·  militær- eller veteranstatus

·  politisk overbevisning og verdensanskuelse

Hva mangfold og inkludering betyr for Sage Group

Mangfold omfatter forskjeller i perspektiver, tanker, interesser og ideer. Inkludering betyr å sørge for at alle medarbeidere blir verdsatt, hørt, anerkjent, engasjert og involvert på jobb, og har muligheten til å samarbeide, bidra og vokse profesjonelt i tråd med våre forretningsbehov. Mangfold og inkludering er et resultat av respekt, verdsettelse av andre og omtanke for livene vi berører gjennom de vi ansetter, kundene som liker produktene våre, og samfunnene vi opererer i.

Positive konsekvenser av mangfold og inkludering for virksomheten

Å fremme en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass kan spille en viktig rolle for å oppfylle kritiske forretningsmål og ha en positiv innvirkning på samfunnene vi opererer i, for eksempel:

·  Mer attraktivt for ansatte: En mangfoldig og inkluderende arbeidsstyrke er en avgjørende faktor for å tiltrekke og beholde talent. Organisasjoner som omfavner fleksibilitet, teknologi og nye måter å jobbe på, vil være mer attraktive for potensielle og eksisterende ansatte, noe som fører til økt produktivitet og trivsel. Det fører også til at våre medarbeidere føler seg mer verdsatt og støttet så de kan fortsette å utvikle seg på sin egen unike måte.

·  Økt innovasjon og verdiskaping: Et mangfoldig sett med erfaringer, perspektiver og bakgrunner er selve bærebjelken for innovasjon og utvikling av nye ideer. Mangfoldsledende organisasjoner er mer fleksible og er ofte mer innstilt på å eksperimentere og omfavne fiasko i jakten på ulike og innovative tilnærminger.

·  Bedre resultater for kundene: En mangfoldig arbeidsstyrke kan hjelpe oss med å få innblikk i og levere bedre tjenester til stadig mer mangfoldige markeder og kunder, forutse deres behov og levere økt verdi til dem og samfunnene vi opererer i.

Mål, omfang og ansvar

Vi streber alltid etter å

·  følge prinsipper om rettferdighet og sosial rettferdighet for å skape like arbeidsmuligheter for dyktige individer av alle bakgrunner og kulturer

·  tiltrekke, rekruttere, beholde, engasjere, støtte, utvikle og fremme en mangfoldig arbeidsstyrke

·  fremme respekt, kulturell bevissthet og inkludering ved å legge til rette for et samarbeidende arbeidsmiljø der alle ansatte oppmuntres til å delta og bidra

·  tilby våre medarbeidere flere muligheter og et trygt sted der alle kan uttrykke seg, utveksle ideer og føle seg verdsatt

·  oppmuntre alle medarbeidere til å vise åpenhet og nysgjerrighet ovenfor andres erfaringer og perspektiver

·  feire alle suksessene våre i denne sammenhengen sammen

Vi søker å bygge og fremme en kultur som er systematisk trygg, respektfull, rettferdig og inkluderende for alle. En kultur der alle setter pris på og verdsetter de unike egenskapene som hver enkelt kan bidra med. Mens vi fortsetter å innovere og forbedre produktene og tjenestene våre, vil vi også fortsette å innovere og forbedre praksisene våre innen mangfold, likhet og inkludering som en nøkkeldriver for selskapets suksess.

Vi designer produktene og tjenestene våre for å berike livet til kundene. Vi designer selskapet vårt for å gjøre det mulig for medarbeiderne våre å mestre hvert øyeblikk for å støtte kundenes suksess. Mangfold og inkludering er selve grunnlaget. Vi forplikter oss fortsatt til pågående samtaler, lytting, læring og samarbeid som møter behovene og forbedrer livene til de ulike kundene og medarbeidermiljøene våre.