Angrerett

Sist oppdatert: 1.9.2022

 

Forbrukere har rett til angrerett når forbrukeren er enhver fysisk person som inngår en rettslig transaksjon på avstand eller utenfor forretningslokaler for formål som i hovedsak ikke kan henføres til deres kommersielle eller uavhengige yrkesaktivitet dersom loven ikke gir unntak.

 

ANGRERETT FOR SAGE NETTBUTIKK NORGE

For varer kjøpt online fra vår Sage Irish-nettside, tilbyr Sage Appliances GmbH (heretter "Sage" eller "Sage Appliances") totalt 30 dagers angrerett. Se også under de beskrevne betingelsene nedenfor for ytterligere informasjon og instruksjoner for tilbaketrekking.

Generelt har forbrukere visse rettigheter til å kansellere kjøp av produkter som er kjøpt på nett, og få full refusjon innen fjorten dager uten å oppgi grunn. Sage samtykker i å forlenge denne angreretten til totalt 30 dager. Kjøper er forpliktet til å returnere de originale og feilfrie varene til Sage Appliances innen 14 dager etter kansellering og for Sage Appliances sin regning. Defekte varer skal returneres i henhold til lovens bestemmelser. Dersom angrerettsfristen utløper på en arbeidsfri dag, forlenges fristen til neste virkedag. Sage Appliances forbeholder seg retten til å kreve erstatning for skader underlagt lovbestemte krav. Angrefristen er 30 dager fra datoen da du eller en tredjepart utpekt av deg, bortsett fra transportøren, har tatt varene i besittelse.

For å utøve angreretten din, må du informere Sage Appliances ved å tydelig angi din beslutning om å kansellere denne kontrakten. Du kan bruke avbestillingsmalen nedenfor, som ikke er obligatorisk.

Du kan også fylle ut og sende inn kanselleringsmalen eller en annen tydelig erklæring om kansellering elektronisk på nettstedet vårt. Hvis du benytter deg av dette alternativet, vil vi umiddelbart (f.eks. via e-post) sende deg en bekreftelse på mottak av en slik kansellering.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om bruk av angreretten før angrefristens utløp.

 

Modelluttaksskjema:

Til Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Tyskland

Jeg/vi opphever herved avtalen som er inngått av meg/oss for kjøp av følgende varer/levering av følgende tjeneste
Bestilt på/mottatt av forbrukerens/forbrukerens adresse(r) Forbrukerens signatur (s) (kun for varsel på papir) Dato

 

Konsekvenser av kansellering:

Hvis du kansellerer denne kontrakten tilsvarende, vil vi refundere deg alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (bortsett fra tilleggskostnadene som oppstår fra ditt valg av annen leveringsmetode enn den billigste standardleveringen som tilbys av oss), umiddelbart og ikke senere enn fjorten dager fra datoen vi mottar varsel om at du kansellerer denne kontrakten. For denne refusjonen vil vi bruke samme betalingsmetode som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deg; du vil ikke under noen omstendigheter bli belastet for denne refusjonen. Vi kan nekte refusjon før vi har mottatt varene tilbake eller til du har fremlagt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som inntreffer tidligere.

Du må returnere eller gi varene tilbake til oss umiddelbart og under alle omstendigheter senest 14 dager fra datoen da du varsler oss om kanselleringen av denne kontrakten eller fortsetter i samsvar med våre instruksjoner. Denne fristen anses å være overholdt dersom du sender varene før utløpet av fjortendagersfristen. Vi bærer kostnadene ved å returnere varene.

Alle varer kjøpt på nett fra Sage nettbutikk er også underlagt vår SAGE GARANTI og lovpålagte garantirettigheter. Med mindre annet er spesifisert nedenfor i vår "Returpolicy" og i våre "Vilkår", er ytterligere krav fra kjøperen – uansett juridisk grunn – utelukket.

 

SAGE RETNINGSLINJER FOR ANGRERETT

Et krav om angrerettstjeneste finner sted etter at du tydelig sier at du må kansellere kontrakten i tide. Sending for retur er gratis for kunden dersom tjenesten brukes i landet der enheten ble kjøpt.

I henhold til "Sage Angrerett" kan nettkjøp kanselleres innen 30 dager senest. Følgende betingelser gjelder:

· Hvis varene er i ny stand med original emballasje og tilbehør, vil SAGE tilby deg en refusjon basert på din opprinnelige betalingsmåte;

· Sage aksepterer ikke retur og refunderer ikke deler eller tilbehør som følger med det kjøpte produktet. Sage godtar kun returnerte deler og tilbehør hvis de er kjøpt separat og uåpnet i originalemballasje;

· Du må returnere produktet til SAGE-lageret innen 14 kalenderdager etter utstedelse av autorisasjonen; og

· Hvis produktet ble kjøpt for mer enn 30 dager siden, vennligst se garantiinformasjonen i esken med produktet.

· Sage er ikke ansvarlig for skader forårsaket av feil eller ikke transport av passende emballasje mens et produkt er under transport.

· Denne retten utelukker defekter forårsaket av at produktet ikke brukes i samsvar med instruksjonene, utilsiktet skade eller misbruk.

Vennligst følg disse instruksjonene, underlagt vilkårene for Sage Angrerett, for å motta en raskere tjeneste :

1. Kontakt Sage Customer Support via telefon på nummeret på https://www.sageappliances.com/no/nb/learn-more/legal-information.html eller send inn kanselleringsmalen eller annen tydelig erklæring om kansellering på nettstedet vårt.

2. Skriv ned produktmodellnummeret og batchkoden (dette er et 4-sifret nummer). Disse kan finnes på et klistremerke eller støpes inn i produkthuset og er vanligvis plassert under eller på baksiden av produktet. Se fig. 1 nedenfor :

 

 

3. Ha originalen eller en kopi av salgskvitteringen.


4. Hvis produktet, eller en av dets deler, kvalifiserer for retur under angreretten, vil Sage utstede et returmyndighetsnummer og en forhåndsbetalt fraktetikett via e-post slik at produktet kan sendes til Sage uten kostnad for deg .

 

UNNTAK FOR ANGRERETTEN FOR BENZ NETTBUTIKKEN

På vår Beanz nettbutikk selger vi kun nyristede bønner. Angreretten kan utelukkes for disse " tilpassede matvarene".

Det er ingen angrerett når avtalen gjelder levering av varer som ikke er prefabrikkerte og for fremstilling av hvilke et individuelt valg eller fastsettelse fra forbrukerens side er avgjørende eller som er klart tilpasset forbrukerens personlige behov.

Uansett ønsker vi fornøyde kunder, og hvis du ikke er fornøyd med produktet ditt, vennligst kontakt vår kundeservice når som helst, så hjelper vi deg med å finne et alternativt produkt.

 

Sage kontaktinformasjon : https://www.sageappliances.com/no/nb/learn-more/legal-information.html