Tilbehør for Matgjenvinner

Matavfall utgjør den største andelen av alt avfall i verden. Reduksjon av kjøkkenavfall ser ut til å være et av de mest praktiske tiltakene for å utvikle en mer bærekraftig tilnærming til hvordan vi spiser og kaster maten vår. Sage er verdensledende innen små kjøkkenapparater, men de tilbyr nå også løsninger for gjenvinning av matavfall for å redusere den globale innvirkningen på miljøet.