GARANTI FOR SALVE KOMMERCIEL GARANTI

Sidst opdateret: 01.09.2022

 

Sage Appliances GmbH (herefter "Sage" eller "Sage Appliances") tilbyder en 2-årig begrænset kommerciel garanti ("Garanti") for alle Sage-produkter købt i lande, der er anført på siden med Sage-virksomhedens oplysninger på https://www.sageappliances.com/dk/da/learn-more/legal-information.html. I garantiperioden reparerer eller udskifter Sage et defekt produkt efter eget skøn.

 

Sage garanterer dette produkt i de angivne områder i 2 år fra købsdatoen mod defekter forårsaget af fabrikations- og materialefejl. Garantiperioden kan være længere for visse apparater eller for visse dele af apparater. Sage-produkter, der er omfattet af denne kommercielle garanti, er kun beregnet til privat husholdningsbrug (ikke-kommerciel brug). Enhver anden brug, herunder, men ikke begrænset til, (i) enhver form for virksomhed, erhverv, kontor, butik og/eller butiksbrug af Sage-produkterne og (ii) køb foretaget på fakturaer, der udelukker moms fra det samlede beløb, er ikke omfattet af denne garanti.

 

Dækningen i henhold til denne garanti gælder uafhængigt af dine lovbestemte rettigheder i henhold til gældende EU- og/eller national forbrugerbeskyttelseslovgivning.

 

Sage giver kun denne garanti til førstegangsbrugeren (slutbrugeren). Garantien overføres ikke ved videresalg. Hvis et produkt udskiftes i henhold til garantien, forlænges den oprindelige garantiperiode ikke, medmindre andet kræves i henhold til lovgivningen. Det er fakturadatoen for det oprindelige produkt, der gælder.

 

Alle varer, der købes online i vores Sage-webshop, er også omfattet af de lovbestemte garantirettigheder. Medmindre andet er angivet nedenfor, er yderligere krav fra køber - uanset hvilken retlig grund - udelukket.  De lovbestemte garantiperioder kan variere fra land til land. Uanset dette yder Sage en garantiperiode på to år for alle Sage-produkter. Derudover kan der eksistere en udvidet garanti på visse dele for individuelle produkter. Se venligst produktspecifikationerne, der er tilgængelige på vores webshop, for yderligere oplysninger om garantien.

 

For varer, der er købt online i vores Sage-webshop, kan forbrugerne desuden have visse rettigheder til at fortryde deres køb og få fuld tilbagebetaling. Se venligst vores "Salgsbetingelser" og "Fortrydelsesret" for yderligere oplysninger og instruktioner om fortrydelsesret.

 

SAGE forbeholder sig ret til at kræve erstatning for skader på produktet i henhold til gældende lovkrav.

 

VIGTIG BEGRÆNSNING AF VORES SALGSGARANTI

Sage kan begrænse garantiservicen for Sage-produkter til lande, hvor Sage sælger direkte.

 

Denne garanti gælder ikke for følgende:


 1. Skader eller defekter, der består af normal slitage som følge af normal ældning af Sage-produktet eller -tilbehøret; erstatningsgarantien omfatter også brud og forbrugsvarer som f.eks. vandfilter;

 

2. Overfladiske skader, herunder ridser, buler og beskadiget plastik på tilslutninger, medmindre fejlen skyldes en materiale- eller fabrikationsfejl;

 

3. Transport af beskadigede varer;

 

4. Ændringer, ombygninger eller reparationer, medmindre de er foretaget af Sage og udført af en autoriseret Sage-servicepartner;

 

5. Skader som følge af ulykker, misbrug eller forkert brug, usædvanlige opbevarings- eller miljøforhold, force majeure eller andre eksterne årsager;

 

6. Skader som følge af ukorrekt brug af Sage-produktet i overensstemmelse med Sage-produktets brugermanual og specifikationer;

 

7. Funktionsfejl eller skader på grund af manglende vedligeholdelse, f.eks. hvis du ikke afkalker kaffemaskinen for at forhindre kalkaflejringer.

 

8. Sage-produkter, der er blevet ændret uden udtrykkeligt samtykke fra Sage;

 

9. Sage-produkter, hvis serienummer eller produktmærke er blevet fjernet eller ulovligt stjålet, eller

 

10. Salvieprodukter, der er blevet anvendt til kommercielle formål.

 

PROCEDURE FOR SIKKERHEDSSTILLELSE

 

Et krav om garantiservice finder sted, efter at der er oprettet en sag hos Sage kundeservice (kontaktoplysninger Danmark). Indsendelse til reparation eller udskiftning er gratis for kunden, hvis servicen anmodes i det land, hvor enheden blev købt.

 

Lovpligtige garantikrav, som du måtte have mod den direkte sælger af produkterne, berøres ikke af denne garanti.

 

I henhold til "Sage Guarantee" kan køb repareres eller erstattes af SAGE inden for 2 år efter købsdatoen.  Følgende betingelser gælder:

- Sage accepterer ikke returneringer og refunderer ikke dele eller tilbehør, der er inkluderet i det købte produkt. Sage accepterer kun returnerede dele og tilbehør, hvis de er købt separat og uåbnede i deres originale pakning, og

- Hvis varen kan returneres, og du sender den tilbage til os, tilbyder Sage dig en tilbagebetaling i tilfælde af direkte onlinekøb fra Sage baseret på din oprindelige betalingsmetode. 

 

FOR KOMMERCIEL GARANTIPROCEDURE MÅ PRODUKTET IKKE RETURNERES TIL EN DETAILBUTIK

 

Følg venligst disse instruktioner, med forbehold af garantibetingelserne, for at få hurtigere service:

 

1. Skriv produktets modelnummer og batchkode ned (dette er et 4-cifret nummer).  Disse oplysninger kan normalt findes på et klistermærke eller er støbt ind i produktets kabinet og er typisk placeret under eller på bagsiden af produktet.

 

2. Hav originalen eller en kopi af salgskvitteringen til rådighed.

 

3. Kontakt Sage kundesupport via telefon eller via vores websted.

 

4. Hvis produktet eller en af dets dele opfylder betingelserne for udskiftning eller service i henhold til garantien, udsteder Sage et returtilladelsesnummer og en forudbetalt forsendelseslabel via e-mail, så produktet kan sendes til Sage uden omkostninger for dig.  Sage accepterer ingen returneringer uden forudgående godkendelse. Når Sage har modtaget produktet, kan Sage sende erstatningen eller kontakte dig med yderligere oplysninger om reparation af produktet.  Den typiske ekspeditionstid for behandling af garantikrav er op til 15 arbejdsdage plus forsendelsestid, afhængigt af din geografiske placering og typen af skade eller garantikrav.

 

5. Et Sage-apparat betragtes som Dead On Arrival (DOA), hvis det viser symptomer på en fejl i udstyret, der forhindrer grundlæggende funktionsdygtighed, når du bruger det første gang efter at have åbnet kassen.  Hvis du mener, at dit produkt er DOA, skal du ringe til Sage inden for 30 kalenderdage fra fakturadatoen. Sage vil afgøre, om produktet er DOA, og vil sørge for at returnere DOA-produktet og sende dig et erstatningsprodukt på Sages regning.

 

6. For yderligere beskyttelse af produktet og for at sikre en sikker håndtering, mens et produkt returneres til en Garantireparation, anbefaler Sage, at du bruger Sages forsendelsesmærke eller en sporbar, forsikret leveringstjeneste. Sage er ikke ansvarlig for eventuelle skader, mens et produkt er under transport.

 

7. I garantiperioden vil Sage reparere eller erstatte et defekt produkt efter eget skøn. Hvis produktet omfatter en række tilbehør, vil kun den defekte del eller det defekte tilbehør dog blive erstattet.

 

8. Sage forbeholder sig ret til at foretage mindre justeringer i stedet for at udskifte produktet eller tilbehøret. Emballage, instruktioner, opskrifter osv. erstattes ikke, medmindre de er defekte.

 

Kontaktoplysninger for Sage: https://sageappliances.com/dk/da/learn-more/legal-information.html