Mangfoldighed og Inklusion

Kurv

Hovedmenu

Meddelelse fra Sage om mangfoldighed og inklusion

 

Hos Sage værdsætter vi individualitet lige så højt, som vi værdsætter samarbejde og fælles visioner. Vi tror på, at mangfoldighed og inklusion skaber et mere rummeligt og rigere miljø, der fremmer kreativ tænkning, innovation og problemløsning. Virksomheder og organisationer med en inklusionspolitik er i stand til at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere og kan bedre udnytte det fulde potentiale fra de mange idéer, der genereres i organisationen.

Vores mangfoldige og rummelige samfund

Sage Group er en global virksomhed, der betjener et stort antal unikke, individuelle kunder, som bruger vores produkter til at opnå de bedste resultater for dem selv og deres familier.

Vores medarbejdere skal afspejle vores kunder og de samfund, som vi opererer i, ved at inkludere en bred vifte af faktorer som:

·  religion, trosretning, race, etnicitet, national oprindelse, herkomst, kulturel baggrund, sprog og statsborgerskabsstatus

·  køn, seksuel identitet eller præference

·  civilstand

·  alder

·  psykisk og fysisk formåen eller handicap

·  uddannelse og erfaring

·  socioøkonomisk status

·  familieforhold og -baggrund

·  militær- eller veteranstatus

·  politisk overbevisning og verdenssyn

Hvad betyder mangfoldighed og inklusion for Sage Group

Mangfoldighed omfatter forskelle i perspektiver, tanker, interesser og idéer. Inklusion betyder at sikre, at alle medarbejdere bliver værdsat, hørt, anerkendt, engageret og involveret på arbejdspladsen og har mulighed for at samarbejde, bidrage og udvikle sig professionelt i overensstemmelse med vores forretningsbehov. Mangfoldighed og inklusion er resultatet af respekt, værdsættelse af andre og omsorg for de liv, vi berører gennem de mennesker, vi ansætter, de kunder, der anvender vores produkter, og de samfund, vi opererer i.

Betydning af mangfoldighed og inklusion for forretningen

Det at fremme en inkluderende og mangfoldig arbejdsplads kan spille en meget vigtig rolle i forbindelse med at nå vigtige forretningsmål og bidrage til de samfund, som vi opererer i, herunder:

·  Skabelse af en mere attraktiv arbejdsplads for medarbejderne: En mangfoldig og inkluderende medarbejderstab er afgørende for at tiltrække og fastholde medarbejdere med de bedste kompetencer. Organisationer, der tager fleksibilitet, teknologi og nye arbejdsmetoder til sig, vil være mere attraktive for potentielle og eksisterende medarbejdere, hvilket vil føre til øget produktivitet og integritet. Det fører også til, at vores medarbejdere føler sig mere værdsat og støttet til at udvikle sig på deres egen unikke måde.

·  Større grad af innovation og værdiskabelse: En vifte af forskellige erfaringer, perspektiver og baggrunde er en vigtig forudsætning for innovation og udvikling af nye idéer. Organisationer, der er førende inden for mangfoldighed, er mere fleksible og mere tilbøjelige til at eksperimentere og acceptere mislykkede forsøg i jagten på nye metoder og tilgange.

·  Bedre resultater for kunderne: En mangfoldig medarbejderstab kan fremme en bedre forståelse af og gøre det muligt at yde bedre service til stadig mere forskelligartede markeder og kunder, foregribe deres behov og levere bedre værdi til dem og de samfund, som vi opererer i.

Formål, anvendelsesområde og ansvar

Med dette for øje fokuserer vi på at:

·  Anvende principper om lighed og social retfærdighed til at opnå lige beskæftigelsesmuligheder for kompetente medarbejdere med alle baggrunde og kulturer;

·  Tiltrække, ansætte, fastholde, involvere, støtte, udvikle og fremme en mangfoldig arbejdsstyrke;

·  Fremme respekt, kulturel bevidsthed og inklusiv tilgang ved at understøtte et samarbejdsorienteret arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere opfordres til at deltage og bidrage;

·  Give medarbejderne mulighed for at udtrykke sig, udveksle idéer og føle sig værdsat;

·  Opfordre medarbejderne til at være åbne og nysgerrige på andres erfaringer og synspunkter; og

·  Fejre vores succeser i denne henseende sammen.

Vores mål er at opbygge og fremme en kultur, der er sikker, respektfuld, retfærdig og inkluderende for alle, og som værdsætter og fremmer de unikke egenskaber, som hvert enkelt individ bidrager med. I takt med, at vi innoverer og forbedrer vores produkter og tjenester, vil vi også innovere og forbedre vores praksis for mangfoldighed, ligestilling og inklusion som en vigtig drivkraft for vores virksomheds succes.

Vi designer vores produkter og tjenester til at gøre livet bedre for vores kunder. Vi indretter vores virksomhed således, at vores medarbejdere mestrer alle aspekter, der bidrager til at hjælpe vores kunder. Mangfoldighed og inklusion er fundamentet. Vi fører løbende samtaler, lytter, lærer og arbejder sammen, og vi sørger for at opfylde behovene og forbedre livet for vores kunder og medarbejdere.