Ret til at trække sig tilbage

 Sidst opdateret: 01.09.2022

 

Forbrugerne har fortrydelsesret, når forbrugeren er en fysisk person, der indgår en retshandel på afstand eller uden for fast forretningssted til formål, som overvejende ikke kan henføres til deres erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed, hvis loven ikke indeholder en undtagelse.

 

FORTRYDELSESRET TIL SAGE ONLINE SHOP DANMARK

For varer, der er købt online på vores Sage Irish-websted, tilbyder Sage Appliances GmbH (herefter "Sage" eller "Sage Appliances") en samlet 30 dages fortrydelsesret. Se venligst også under de nedenfor beskrevne betingelser for yderligere oplysninger og instruktioner om fortrydelsesret.

Generelt har forbrugerne visse rettigheder til at fortryde deres køb af online købte produkter og få fuld tilbagebetaling inden for 14 dage uden at angive en begrundelse. Sage er indforstået med at forlænge denne fortrydelsesret til i alt 30 dage. Køberen er forpligtet til at returnere de originale og fejlfrie varer tilbage til Sage Appliances inden for 14 dage efter fortrydelsen og på Sage Appliances' regning. Defekte varer skal returneres i henhold til de lovbestemte bestemmelser. Hvis fortrydelsesretsperioden udløber på en ikke-arbejdsdag, forlænges din frist til den næste arbejdsdag. Sage Appliances forbeholder sig ret til at gøre erstatning for skader gældende i henhold til de lovbestemte krav. Fortrydelsesfristen er 30 dage fra den dato, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, bortset fra transportøren, har taget varerne i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere Sage Appliances ved klart at angive din beslutning om at annullere denne kontrakt. Du kan bruge nedenstående opsigelsesskabelon, som ikke er obligatorisk.

Du kan også udfylde og indsende en elektronisk skabelon til annullering eller en anden klar erklæring om annullering på vores websted. Hvis du benytter dig af denne mulighed, sender vi dig straks (f.eks. pr. e-mail) en bekræftelse på modtagelsen af en sådan annullering.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

 

Model til tilbagekaldelsesformular:

Til Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Tyskland

Jeg / vi fortryder hermed den aftale, som jeg / vi har indgået om køb af følgende varer / levering af følgende tjenesteydelse
Bestilt den / modtaget af Forbrugerens / forbrugerens navn Forbrugerens /
forbrugerens adresse
Forbrugerens / forbrugerens underskrift (kun ved meddelelse på papir)
Dato

 

Konsekvenser af en annullering:

Hvis du annullerer denne kontrakt i overensstemmelse hermed, refunderer vi dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (bortset fra de ekstra omkostninger, der skyldes dit valg af en anden leveringsmetode end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), omgående og senest 14 dage fra den dato, hvor vi modtager meddelelse om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge den samme betalingsmetode, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der kommer først.

Du skal returnere eller give varerne tilbage til os omgående og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor du underretter os om ophævelsen af denne kontrakt eller fortsætter i overensstemmelse med vores instruktioner. Denne frist anses for at være overholdt, hvis du sender varerne inden udløbet af 14-dagesfristen. Vi bærer omkostningerne ved returnering af varerne.

Alle varer, der købes online i Sage-webbutikken, er også omfattet af vores SAGE GARANTI og lovbestemte garantirettigheder. Medmindre andet er angivet nedenfor i vores "Returpolitik" og i vores "Vilkår og betingelser", er yderligere krav fra køber - uanset hvilken retlig begrundelse - udelukket. 

 

SAGE RETURPOLITIK FOR FORTRYDELSESRET

Et krav om fortrydelsesret finder sted, efter at du klart har angivet, at du vil annullere kontrakten rettidigt. Indsendelse til returnering er gratis for kunden, hvis tjenesten anvendes i det land, hvor enheden blev købt.

I henhold til "Sage fortrydelsesret" kan onlinekøb annulleres senest inden for 30 dage.  Følgende betingelser gælder:

- Hvis varerne er i ny stand med original emballage og tilbehør, tilbyder SAGE dig en tilbagebetaling baseret på din oprindelige betalingsmetode;

- Sage accepterer ikke returneringer og refunderer ikke dele eller tilbehør, der er inkluderet i det købte produkt. Sage accepterer kun returnerede dele og tilbehør, hvis de er købt separat og uåbnede i deres originale pakning;

- Du skal returnere produktet til SAGE's lager inden for 14 kalenderdage efter udstedelsen af tilladelsen; og

- Hvis dit produkt blev købt for mere end 30 dage siden, skal du se oplysningerne om garantien, som du finder i æsken sammen med dit produkt.

- Sage er ikke ansvarlig for skader forårsaget af ukorrekt eller uhensigtsmæssig emballage, mens et produkt er under transport.

- Denne rettighed udelukker fejl, der skyldes, at produktet ikke er blevet brugt i overensstemmelse med instruktionerne, utilsigtet beskadigelse eller misbrug.

 

Følg venligst disse instruktioner, med forbehold af betingelserne i Sage fortrydelsesret, for at få hurtigere service:

1. Kontakt Sage kundesupport via telefon på nummeret på https://sageappliances.com/dk/da/learn-more/legal-information.html eller indsend en opsigelsesskabelon eller en anden klar opsigelseserklæring på vores websted

 

2. Skriv produktets modelnummer og batchkoden ned (dette er et 4-cifret nummer).  Disse kan findes på et klistermærke eller er støbt ind i produktets kabinet og er typisk placeret under eller på bagsiden af produktet. Se fig. 1 nedenfor:

 

 

3. Hav originalen eller en kopi af salgskvitteringen.


4. Hvis produktet eller en af dets dele opfylder betingelserne for returnering i henhold til fortrydelsesretten, vil Sage udstede et returtilladelsesnummer og en forudbetalt forsendelseslabel via e-mail, så produktet kan sendes til Sage uden omkostninger for dig.

 

UNDTAGELSE FRA FORTRYDELSESRETTEN FOR BEANZ ONLINE SHOP

På vores Beanz online shop sælger vi kun friskristede bønner. Fortrydelsesretten kan være udelukket for disse "tilpassede fødevarer".

Der er ingen fortrydelsesret, når aftalen vedrører levering af varer, som ikke er præfabrikerede, og for hvis fremstilling forbrugerens individuelle valg eller bestemmelse er afgørende, eller som er klart tilpasset forbrugerens personlige behov.

Vi ønsker dog tilfredse kunder, og hvis du ikke er tilfreds med dit produkt, bedes du kontakte vores kundeservice, så hjælper vi dig med at finde et alternativt produkt.

 

Kontaktoplysninger for Sage: https://sageappliances.com/dk/da/learn-more/legal-information.html