Brugs- Og Salgsbetingelser

Kurv

Hovedmenu

SAGES BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

 

Sidst opdateret: 01.02.2022

Disse brugs- og salgsbetingelser ("betingelser") gælder for din adgang til, dit køb af og din brug af produkter og tjenester fra Sage Appliances GmbH (a company registered in Germany under company number HRB 81309  with a trading address at Sage Appliances GmbH , Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Germany (i det følgende benævnt "Sage"), og vores associerede selskaber (selskaber kontrolleret af eller under fælles kontrol af og herunder vores moderselskab, Breville, PTY, Ltd i Australien og herunder, men ikke begrænset til, mærkerne Baratza, Beanz, ChefSteps, ControlFreak, FoodThinker og PolyScience Culinary), samlet "Sage", "vi", "os" eller "vores". 

 

Kontakt: https://mybreville.force.com/BrevilleCustomerCommunity/s/?language=da&region=dk&brand=sage

LÆS DISSE BRUGS- OG SALGSBETINGELSER OMHYGGELIGT. DER KAN GÆLDE YDERLIGERE VILKÅR OG BETINGELSER, SOM ENTEN SUPPLERER ELLER ERSTATTER VISSE BESTEMMELSER I DISSE BRUGS- OG SALGSBETINGELSER.

VED AT KLIKKE FOR AT ANGIVE DIN ACCEPT AF DISSE BRUGS- OG SALGSBETINGELSER ELLER VED PÅ ANDEN MÅDE AT FÅ ADGANG TIL, KØBE ELLER BRUGE VORES PRODUKTER OG TJENESTER (DEFINERET NEDENFOR), ACCEPTERER DU DISSE BRUGS- OG SALGSBETINGELSER SAMT ALLE DE VILKÅR OG BETINGELSER, DER HENVISES TIL HERI (F.EKS. VORES POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER).  HVIS DU IKKE ACCEPTERER ALLE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL DU IKKE TILGÅ, KØBE ELLER BRUGE VORES PRODUKTER ELLER TJENESTER.

Udtrykket "produkter" henviser til al hardware og alle fysiske enheder samt alle håndgribelige føde- eller drikkevarer (f.eks. kaffebønner), der sælges af Sage. Udtrykket "tjenester" henviser til vores websteder, mobilapps, software til apparater med netværksadgang og andre onlineprodukter og -tjenester (hvoraf nogle er betalte abonnementstjenester). Disse betingelser ændrer ikke på nogen måde vilkårene eller betingelserne i andre aftaler, du måtte have indgået med os angående produkter, tjenester eller andet. Hvis du bruger produkterne eller tjenesterne på vegne af en anden juridisk enhed, erklærer og garanterer du, at du er bemyndiget til at acceptere disse betingelser på en sådan juridisk enheds vegne, og at en sådan juridisk enhed accepterer at være ansvarlig over for os, hvis du eller en sådan juridisk enhed overtræder disse betingelser.

Sage forbeholder sig retten til at ændre eller revidere disse betingelser til enhver tid og efter eget skøn. Hvis vi foretager ændringer i disse betingelser, vil vi meddele om sådanne ændringer, f.eks. ved at sende en e-mail, sende en meddelelse via tjenesterne eller opdatere datoen i afsnittet "Sidst opdateret" i begyndelsen af disse betingelser. Ved fortsat at bruge tjenesterne bekræfter du, at du accepterer de reviderede betingelser. Vi opfordrer dig til ofte at læse betingelserne for at sikre, at du forstår de vilkår og betingelser, der gælder, når du får adgang til eller bruger tjenesterne. Hvis du ikke accepterer de reviderede betingelser, er du ikke berettiget til at få adgang til eller bruge tjenesterne. Eventuelle ændringer, som vi foretager, påvirker ikke dine rettigheder med hensyn til produkter, du allerede har købt, eller ordrer, du allerede har afgivet.

1. Politik for beskyttelse af personlige oplysninger

Vores  Politik for beskyttelse af personlige oplysninger indeholder oplysninger om, hvordan vi indsamler, bruger og videregiver oplysninger om dig. Ved at bruge tjenesterne giver du samtykke til at modtage elektronisk kommunikation fra os, og at alle meddelelser, aftaler, oplysninger eller anden kommunikation, som vi sender til dig, vil opfylde alle gældende lovkrav, herunder at kommunikationen skal være skriftlig.

2. Yderligere betingelser

Når du bruger vores produkter og tjenester, er din brug underlagt de vilkår og betingelser, der gælder for disse produkter og tjenester. Når du f.eks. bruger, downloader, installerer eller på anden måde tilgår vores mobilapps, er din brug underlagt en slutbrugerlicensaftale.

3. Brugsberettigelse; Registrering og konto; Nødvendigt udstyr, Internetudbyder og Teleoperatør

3.1 Brugsberettigelse Tjenesterne er ikke rettet mod eller beregnet til brug af personer under myndighedsalderen som defineret i den lokale lovgivning. Ved at bruge tjenesterne erklærer og garanterer du, at du (a) ikke tidligere er blevet suspenderet eller fjernet fra tjenesterne, eller har deltaget i nogen former for aktivitet, der kan resultere i suspension eller fjernelse fra tjenesterne, og at du (b) har fuld bemyndigelse til at indgå disse betingelser, og at du ikke vil overtræde andre aftaler, som du har indgået, ved at gøre dette.

3.2 Registrering og konto For at få adgang til og bruge visse områder eller funktioner i tjenesterne skal du oprette en Sage-konto og/eller oprette en profil. Når du opretter en konto, må du ikke oprette et kontonavn, der indeholder navne på varemærker, uden tilladelse fra ejeren af varemærket. Vi forbeholder os retten til at kræve kontonavne tilbage på vegne af enhver virksomhed eller person, der har juridiske krav, herunder varemærkerettigheder, på disse navne. Ved at oprette en konto accepterer du at (a) give nøjagtige, aktuelle og fuldstændige kontooplysninger, (b) vedligeholde og omgående opdatere dine kontooplysninger fra tid til anden efter behov, (c) opretholde sikkerheden af dine kontooplysninger, (d) være ansvarlig for handlinger eller undladelser fra enhver tredjepart, som du giver tilladelse til at få adgang til eller bruge din konto og tjenesterne, og (e) straks underrette os, hvis du opdager eller på anden måde har mistanke om sikkerhedsbrud i forbindelse med tjenesterne eller din konto.

3.3 Nødvendigt udstyr, internetudbyder og teleoperatør Du anerkender, at din adgang til visse tjenester afhænger af (a) din computer, mobiltelefon eller tablet, netværkskabler i hjemmet, wi-fi-netværk i hjemmet, Bluetooth-forbindelse og andet relateret udstyr ("udstyr"), (b) din internetudbyder ("internetudbyder") og (c) den teleoperatør, du bruger til din mobiltelefon eller tablet ("teleoperatør"). Du accepterer, at du er ansvarlig for afholdelse af alle udgifter, der opkræves af din internetudbyder og teleoperatør i forbindelse med din brug af tjenesterne, og at du har ansvar for at overholde alle aftaler og andre betingelser stillet af din internetudbyder og teleoperatør. Du anerkender og accepterer endvidere, at alle interaktioner mellem dig og din internetudbyder og teleoperatør udelukkende sker mellem dig og disse tredjeparter, og at Sage ikke er ansvarlig for eller på nogen måde hæfter for sådanne interaktioner.

4. Salgsbetingelser

4.1 Indgåelse af kontrakt Ordrer kan udelukkende afgives online i Sages webbutik. Fremstillingen af produkterne i webbutikken udgør ikke et juridisk bindende tilbud, men en anmodning om at afgive en ordre.  Alle ordrer er underlagt forbehold for tilgængelighed og accept fra vores side, og vi kan til enhver tid ændre enhver produktfremstilling. Kontrakten kan kun indgås på engelsk.

Før ordren afsendes, kan køberen til enhver tid se og ændre oplysningerne og fjerne produkter fra indkøbskurven. Ved at klikke på knappen "Gennemfør ordre" udgør købers ordre et bindende tilbud til os om indgåelse af en kontrakt. Når køberen afgiver en ordre, sender vi en e-mail, der bekræfter modtagelsen af ordren, og som indeholder oplysninger om ordren (ordrebekræftelse). Denne ordrebekræftelse er ikke ensbetydende med accept af tilbuddet. Vi sender en ny e-mail med bekræftelse, når ordren er blevet afsendt. Dette er en bekræftelse og accept af din ordre, og kontrakten er dermed indgået. Sage er den kontraktlige partner. Sage sælger ikke produkter til personer under 18 år.

4.2 Fortrydelsesret Forbrugeren har fortrydelsesret, når forbrugeren er en fysisk person, der indgår en retshandel til formål, som overvejende ikke kan henføres til erhvervsmæssig eller selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis loven ikke har taget forbehold for undtagelser.

For varer, der er købt online i vores Sage-onlineshop, se venligst her: Sage fortrydelsesret.

Undtagelse fra fortrydelsesretten for BEANZ ONLINE SHOPs

På vores Beanz-onlineshop sælger vi kun friskristede bønner. Fortrydelsesretten kan være udelukket for disse "specialfremstillede fødevarer".

Der er ingen fortrydelsesret, når aftalen vedrører levering af varer, som ikke er præfabrikerede, og for hvis fremstilling et individuelt valg eller en individuel bestemmelse af forbrugeren er afgørende, eller som klart er skræddersyet til forbrugerens personlige behov.

Under alle omstændigheder ønsker vi tilfredse kunder, og hvis du ikke er tilfreds med dit produkt, bedes du til enhver tid kontakte vores kundeservice, så vil vi hjælpe dig med at finde et alternativt produkt.

4.3 Priser, forsendelsesomkostninger og tilgængelighed De priser, der er anført på produktsiderne, er inklusive lovpligtig moms og andre priskomponenter. Alle priser er angivet i euro.

For de produkter, der købes i Sage online shop, er der ud over de priser, der er anført på produktsiderne, et fast fragtgebyr på 75 DKK for alle ordrer på under 220 DKK. Gratis forsendelse for alle produkter over eller er 220 DKK.

For de produkter, der er købt i Beanz online webshop, er forsendelsen gratis. Vi opkræver ingen ekstra omkostninger for betalinger.

Alle produkter og tjenester, der udbydes til salg, er afhængig af tilgængelighed, og vi forbeholder os ret til at indføre mængdebegrænsninger på enhver ordre, afvise hele eller dele af en ordre og indstille salget af produkter og tjenester uden forudgående varsel. Priserne for produkter og tjenester kan til enhver tid ændres, men sådanne ændringer vil ikke påvirke en ordre på produkter eller tjenester, som du allerede har afgivet. Nogle af Produkterne vises i Tjenesterne udelukkende til salgsfremmende formål og er muligvis ikke tilgængelige til salg.

4.4 Levering Vores varer leveres udelukkende inden for Danmark. Leveringstiden er op til 5-8 arbejdsdage. Hvis der gælder en anden leveringstid for et produkt, er dette angivet på siden for det pågældende produkt.

I tilfælde af at Sage uden egen skyld ikke er i stand til at levere de bestilte varer, fordi vores leverandør ikke opfylder sine kontraktlige forpligtelser, er vi berettiget til at træde tilbage over for køberen. I dette tilfælde vil køberen straks blive underrettet om, at det bestilte produkt ikke er tilgængeligt, og vi vil give dig en fuld refusion for disse varer. Køberens lovbestemte krav forbliver upåvirket. I det omfang en levering til køberen ikke er mulig, fordi de leverede varer ikke passer gennem købers hoveddør, dør eller trappe, eller fordi køberen ikke var til stede på den af ham angivne leveringsadresse, selv om køberen blev underrettet om leveringstidspunktet med rimeligt varsel, bærer køberen omkostningerne for den mislykkede levering.

4.5 Standard forfaldsdato og betaling Alle betalinger forfalder straks. Betalinger kan alternativt foretages via Paypal eller kreditkort. Din kreditkort- eller Paypal-konto debiteres, når ordren er blevet færdigbehandlet.

4.6 Modregning, tilbageholdelse Køber kan ikke foretage modregning i en betaling til Sage, medmindre købers modkrav er retligt fastslået eller ubestridt af Sage. Køber er desuden kun berettiget til at udøve en tilbageholdelsesret, hvis købers modkrav er baseret på samme kontraktforhold.

4.7 Ejendomsforbehold Varerne forbliver Sages ejendom, indtil fuld betaling er modtaget. Pantning, overførsel, behandling eller ændringer af design er ikke muligt uden vores samtykke forud for overdragelsen af ejendomsretten.

4.8 Returnering og tilbagebetaling For returnering og tilbagebetaling af produkter købt i vores Sage webshop henvises til vores Fortrydelsesret, og for yderligere oplysninger om garantirelaterede krav og proceduren for Sage- garantiproceduren henvises til Sage-Guarantee.

For returnering og tilbagebetaling af produkter købt i vores Beanz webshop henvises til vores Beanz Returneringspolitik. Vælg den gældende returneringsproces på hjemmesiden.

Alle varer fra Sages Dansk webbutik er omfattet af de juridisk garanti. Medmindre andet er angivet nedenfor, er yderligere krav fra køberen – uanset juridiske grunde – udelukket.  Sage er derfor ikke ansvarlig for skader, der er forårsaget på selve leveringsgenstanden, og Sage er navnlig ikke ansvarlig for tabt fortjeneste eller andre økonomiske tab for køberen. I det omfang Sages kontraktlige ansvar ikke er gældende eller er begrænset, gælder dette også for det personlige ansvar for ansatte, repræsentanter og stedfortrædere. Ovenstående ansvarsbegrænsning gælder ikke, hvis årsagen til skaden er baseret på forsæt eller grov uagtsomhed (hvor begrebet "grov uagtsomhed" findes i henhold til gældende lovgivning), eller hvis der er forvoldt personskade eller andet ansvar, som ikke kan udelukkes ved lov. Den gælder heller ikke, hvis køberen gør brug af krav, der reguleres af den gældende lovgivning.

I det omfang Sage overtræder en væsentlig kontraktlig forpligtelse ("væsentlig forpligtelse"), er enhver gældende lovbestemt forpligtelse til at erstatte væsentlige skader begrænset til den typisk opståede skade. Dette omfatter forpligtelser, hvis misligholdelse bringer opfyldelsen af det kontraktmæssige formål i fare, hvis opfyldelse muliggør en korrekt gennemførelse af kontrakten, og som normalt betragtes som nødvendige.

Hvis vi har aftalt at yde en supplerende ydelse i form af en erstatningslevering, er køber forpligtet til at returnere de varer, som køber oprindeligt fik leveret, tilbage til Sage inden for 30 dage og på Sages regning. Defekte varer skal returneres i henhold til lovbestemmelserne. Sage forbeholder sig retten til at give erstatning for skader underlagt de lovbestemte krav.

Garantier og bestemmelser i denne klausul er ikke omfattet af eventuelle yderligere garantier, som vi måtte give for vores produkter.

 

5. Tredjepartsprodukter købt fra tredjepartssælgere.

Vi gør det i visse tilfælde muligt at købe produkter fra tredjepartssælgere via vores tjenester, og i så fald fungerer vi kun som mellemmand. Hvis du køber et produkt fra en tredjepartssælger, vil dit køb være underlagt den pågældende tredjeparts vilkår og betingelser. Vi er ikke sælgere af sådanne produkter og er ikke nogen part i salget af disse produkter; derfor giver vi ingen erklæringer eller garantier med hensyn til det pågældende produkt, og vi accepterer heller ikke returneringer eller refunderinger for sådanne produkter.

6.  Fejl

Vi forsøger at være så nøjagtige som muligt i vores skriftlige materialer, og vi bestræber os på at begrænse antallet af fejl i materialer vedrørende vores tjenester. Vi erklærer eller garanterer dog ikke, at alle beskrivelser, priser eller andre produkt- eller tjenesterelaterede oplysninger er nøjagtige, fuldstændige, pålidelige, aktuelle eller fejlfrie. I tilfælde af fejl forbeholder vi os retten til at rette fejlen og ændre din ordre i overensstemmelse hermed (hvilket omfatter opkrævning af den korrekte pris) eller til at annullere ordren og refundere det eventuelt opkrævede beløb

7.Abonnementstjenester

7.1. Tjenester underlagt Gratis prøveperiode, Rabatperiode og Automatisk fornyelse

En af de betalte abonnementstjenester, som vi leverer, er onlinebaserede madlavningskurser, demonstrationer og en tilsvarende levering af opskrifter og relaterede tjenester til vores abonnenter (samlet kaldet "Madlavningstimer"). I forbindelse med madlavningstimerne kan abonnenter få mulighed for at interagere med onlineinstruktører og undervisningsassistenter. Disse personer er ikke vores ansatte, og vi er ikke ansvarlige for indholdet og information, som de leverer igennem tjenesterne. Vi fralægger os hermed ethvert ansvar af nogen art i forbindelse med madlavningstimerne. 

Et andet betalt abonnement er på regelmæssig kaffebønneleveringer via Beanz.com (“Beanz-abonnementer”).  Disse kaffebønner leveres af uafhængige kafferistere, og vi er ikke ansvarlige for hvor disse bønners tilstand og heller ikke for deres kvalitet eller egnethed.  Vi fralægger os hermed ethvert ansvar af nogen art i forbindelse med salgbarheden eller for defekter, hvis der er nogen, og i forbindelse med ordrer eller køb via dit Beanz-abonnement.

7.2. Prisfastsættelse og tilgængelighed - Abonnementer

Vi leverer nogle af vores tjenester gratis.  Alligevel kan bestemte abonnementstjenester (som madlavningstimer, Beanz-kaffelevering, etc.), være en af vores betalte abonnementstjenester, som er underlagt et regelmæssigt gebyr (som beskrevet i det relevante abonnementstilbud), forudsat at vi kan give en gratis prøveperiode (en "Gratis prøveperiode") eller rabatperiode (en "Rabatperiode") for at tillade nye abonnenter at prøve tjenesten. Vi forbeholder os retten til, efter eget skøn, at bestemme, om du er berettiget til en gratis prøveperiode eller rabatperiode, og vi kan begrænse berettigelsen eller varigheden for at forhindre misbrug af gratis prøveperiode eller rabatperiode. Vi forbeholder os retten til at tilbagekalde en gratis prøveperiode eller rabatperiode og sætte din konto i bero, hvis vi vurderer, at du ikke er berettiget. Medlemmer af husholdninger med et eksisterende eller nyligt abonnement er ikke berettiget. Vi kan bruge oplysninger, såsom enheds-id, betalingsmetode eller en e-mailadresse, der er brugt med et eksisterende eller nyligt abonnement for at bestemme berettigelsen. For kombinationer med andre tilbud, kan der gælde begrænsninger.

Hvis du tilmelder dig en gratis prøveperiode eller rabatperiode, vil du automatisk blive afkrævet et regelmæssigt gebyr ("Abonnementsgebyr"), plus gældende skatter og tilhørende gebyrer, for fortsat adgang efter udløb, med mindre du annullerer dit abonnement ved eller før afslutningen af den gratis prøveperiode eller rabatperioden. DU MODTAGER MÅSKE IKKE EN BESKED FRA OS, OM AT DIN GRATIS PRØØVEPERIODE ELLER RABATPERIODE ER SLUT, ELLER AT DU NU BEGYNDER AT BETALE FULD PRIS FOR ABONNEMENTET. Adgang til gratis prøveperiode eller rabatperiode vil ende straks efter annullering under den gratis prøveperiode eller rabatperioden.

Efter den gratis prøveperiode eller rabatperioden vil vi fortsat automatisk opkræve abonnementsgebyret regelmæssigt, indtil du annullerer dit abonnement eller vi afslutter det efter vores skøn af en hvilken som helst grund, og du giver os hermed tilladelse til at debitere den nuværende, gyldige, accepterede betalingsmetode, som du har givet os for at foretage sådanne betalinger. Betalinger kan ikke refunderes.

Du kan til enhver tid annullere dit abonnement. Gå til siden "Abonnement" på vores hjemmeside, og følg instruktionerne til annullering. For at se hvornår din konto vil lukke, skal du klikke på "Administrer abonnement" på siden "Abonnement". Hvis du har tilmeldt dig igennem en tredjeparts betalingsleverandør og ønsker at annullere dit abonnement, skal du muligvis gøre det igennem den tredjepart, for eksempel ved at gå til din konto hos den relevante tredjepart og slå automatisk fornyelse fra, eller afslutte abonnementet igennem den tredjepart. Du kan også finde faktureringsoplysninger om dit abonnement ved at besøge din konto hos den relevante tredjepart.

Vi vil give dig besked i god tid om alle gebyrer, vi opkræver, samt om eventuelle ændringer af gebyrer. Hvis du fortsætter med at bruge betalte tjenester efter et gebyr er steget, har du accepteret stigningen. Hvis du afslutter dit abonnement, er du ansvarlig for det fulde beløb af dit abonnementsgebyr for abonnementsperioden, i løbet af hvilken du afsluttede abonnementet, og du vil fortsat have adgang til dine abonnementsfordele, indtil slutningen af den periode. Du skal annullere dit abonnement, før det fornyr sig selv for at undgå fakturering af abonnementsgebyret for den næste abonnementsperiode. VI REFUNDERER ELLER KREDITERER IKKE DELVISE PERIODER OG/ELLER UBRUGTE TJENESTER. Hvis du af en hvilken som helst grund ikke betaler et abonnementsgebyr, når det forfalder: (i) forbliver du ansvarlig for abonnementsgebyret samt for alle omkostninger, som vi pådrager os ved indsamling af det, inklusiv advokatsalærer; (ii) giver du os lov til at fortsætte med at debitere din valgte betalingsmetode i overensstemmelse med vilkårene heri; og (iii) kan vi suspendere eller afslutte din adgang til tjenesterne. For så vidt at du fejlagtigt fortsat bliver debiteret efter gyldig annullering af dit abonnement, anerkender du, at den eneste løsning er at modtage en refundering fra os på det opkrævede beløb. Du skal gøre opmærksom på eventuelle uoverensstemmelser inden for 60 dage efter den pågældende opkrævning, ellers bortfalder de.

8. Licenser til at bruge tjenester og materialer

Med mindre andet angives er alt indhold og andre materialer indeholdt i tjenesterne, inklusiv og uden begrænsning, vores logoer og alle designs, tekst, opskrifter, ingredienslister, madlavningstimer, videoer, grafik, billeder, information, data, software, lydfiler, andre filer og valg og arrangering deraf (samlet kaldet "Materialer") Sages eller vores datterselskabers eller licensgiveres ejendom og er beskyttet af national og international ophavsret, varemærke- og anden intellektuel ejendomslove.

Sage tildeler dig en begrænset, royalty-fri, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlicenserbar, verdensomspændende licens til at få adgang til og bruge materialerne, der er gjort tilgængelige igennem tjenesterne til dit eget personlige, ikke-kommercielle formål. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt ved lov eller af Sage skriftligt, må du ikke reproducere, redistribuere, sælge, oprette afledte værker eller efterfølgende versioner, dekompilere, foretage reverse engineering eller adskille vores tjenester (undtagen i tilfælde, hvor du har ret til at gøre det under gældende lov), og du må heller ikke træffe foranstaltninger, der forstyrrer eller beskadiger vores tjenester.

Sage opfordrer til brug og distribution af bestemte materialer om tjenesterne, inklusiv vores opskrifter, ingredienslister, videoer, billeder og brugerindhold (defineret i afsnit 12). Med mindre andet er angivet er sådanne materialer gjort tilgængelige for dig under den nyeste version af Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike license (BY-NC-SA). Bemærk, at vores tjenestenavne, varemærker, logoer og sloganer, som kan ses på tjenesterne, ikke er licenseret til dig under licensen Creative Commons.

Medmindre det udtrykkeligt er angivet af os, skal intet i disse vilkår tolkes som at give nogen rettigheder eller licenser til et patent, varemærke, ophavsret eller andre ejendomsrettigheder til Sage eller tredjepart, uanset om det er forbundet med estoppel, implikation eller på anden måde. Licenserne tildelt heri kan til enhver tid tilbagekaldes.

9. Gentagen overtrædelsespolitik; ophavsretklager

I overensstemmelse med gældende lovgivning har vi antaget en politik med begrænsning af adgang til tjenesterne eller afslutning af brugerkonti, under passende omstændigheder og på eget ansvar, som overtræder andres intellektuelle ejendomsrettigheder. Hvis du mener, at noget i tjenesterne overtræder en ophavsret, du ejer eller kontrollerer, kan du indsende en underretning om en sådan overtrædelse til vores udpegede agent som anført herunder:

Navn på udpeget agent: General Counsel, Breville USA, Inc.
Adresse: 19400 S. Western Ave., Torrance, CA 90501, USA
Telefon: 310.755.3000
E-mail: [email protected]

For personer der ikke bor i USA gælder det, at du skal overholde alle gældende lokale underretningskrav."

Du skal også bemærke, at hvis du bevidst foretager en fejlagtig fremstilling i din meddelelse om, at materialet eller aktiviteten overtræder dette, vil du være ansvarlig for eventuelle skader, herunder, uden begrænsning, omkostninger og advokatsalærer, som vi eller den påståede krænker har pådraget os som resultat af vores afhængighed af en sådan vildledning ved at fjerne eller deaktivere adgang til det materiale eller den aktivitet, der hævdes at overtræde reglerne.

10. Varemærker

"Sage", Sage-logoet og andre varemærker brugt i Products and Services (samlet kaldet "Varemærker") er ejet af Sage eller vores datterselskaber eller anvendes under licens, og må ikke kopieres, imiteres eller anvendes, hverken helt eller delvist, uden vores skriftlige tilladelse. Du må ikke bruge metatags eller anden "skjult tekst" ved anvendelse af varemærker eller et andet navn, varemærke eller produkt- eller servicenavn tilhørende Sage eller vores datterselskaber uden tidligere skriftlig tilladelse. Desuden udgør tjenesternes udseende og stil, herunder, uden begrænsning, alle sidehoveder, brugerdefineret grafik, knapikoner og scripts, Sages og vores datterselskabers servicemærke, varemærke eller handelsdragt og må ikke kopieres, imiteres eller bruges helt eller delvist uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Alle andre nævnte varemærker, registrerede varemærker, produktnavne og virksomhedsnavne eller logoer kan være varemærker, der tilhører deres respektive ejere og må ikke kopieres, imiteres eller bruges, hverken helt eller delvist, uden tilladelse fra varemærkets ejer. Reference til produkter, tjenester, processer eller anden information efter navn, varemærke, fabrikant, leverandør eller andet udgør ikke eller indebærer ikke godkendelse, sponsorskab eller anbefaling af Sage eller vores datterselskaber.

I tilfælde af tvivl om, at vores brug af varemærker krænker nogen varemærker, som du ejer eller kontrollerer, bedes du underrette vores udpegede agent, som angivet i afsnit 7.

11. Hyperlinks

Du får en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar ret til at oprette et teksthyperlink til tjenesterne, forudsat at et sådant link ikke viser nogen af Sage-parterne (som defineret i afsnit 15 nedenfor) eller nogen af vores tjenester på en falsk, vildledende, nedsættende eller på anden måde ærekrænkende måde, og forudsat at det tilknyttede websted ikke indeholder noget voksent eller ulovligt materiale eller materiale, der er stødende, chikanerende eller på anden måde kan opponeres imod. Denne begrænsede ret kan tilbagekaldes til enhver tid. Du må ikke bruge Sage-parters varemærker eller Sage-parters logo eller grafisk materiale til at linke til tjenesterne uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse. Du må endvidere ikke bruge, indramme eller anvende indramningsteknikker til at vedlægge varemærker, logo eller lignende fra nogen Sage-part, herunder billeder, der findes på tjenesterne, indholdet af enhver tekst eller layout eller design af nogen side, eller formular på en side, på tjenesterne uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke.

I videst muligt omfang ifølge gældende lov fremsætter Sage intet krav eller repræsentation vedrørende, og påtager sig intet ansvar for, kvaliteten, indholdet, arten eller pålideligheden af tredjepartswebsteder, der er tilgængelige via hyperlink fra tjenesterne eller websteder, der linker til tjenesterne. Sådanne websteder er ikke under vores kontrol, og vi er ikke ansvarlige for indholdet på et linket websted, et link indeholdt i et linket websted, eller enhver gennemgang, ændringer eller opdateringer til sådanne websteder. Vi giver dig disse links udelukkende for nemheds skyld, og inkluderingen af et link indebærer ikke vores tilknytning, godkendelse eller andet af et websted eller oplysninger derpå. Når du forlader tjenesterne, skal du være opmærksom på, at vores vilkår og betingelser ikke længere gælder. Du bør gennemgå de gældende vilkår og betingelser, inklusiv privatliv og dataindsamlingspraksis, for alle websteder som du navigerer til fra tjenesterne.

12. Tredjepartsindhold; Open Source-software; Tilslutning til tredjeparters produkter og tjenester

Tredjepartsindhold. Vi kan vise indhold, reklamer og kampagner fra tredjeparter igennem tjenesterne (samlet kaldet "Tredjepartsindhold"). I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, kontrollerer, godkender eller anvender vi ikke noget tredjepartsindhold, og vi fremsætter ingen erklæringer eller garantier af nogen art vedrørende sådant tredjepartsindhold, herunder, men ikke begrænset til, dets nøjagtighed eller fuldstændighed. Du anerkender og accepterer endvidere, at alle dine interaktioner med tredjeparter, der leverer tredjepartsindhold, udelukkende sker mellem dig og disse tredjeparter, og at Sage ikke er ansvarlig for eller på nogen måde hæfter for sådanne interaktioner.

Open Source Software. Vores tjenester kan også indeholde tredjepartssoftware, der er underlagt GNU General Public License ("GPL") eller andre open source-licenser ("Open Source-software"). Open Source-softwaren er licenseret under vilkårene til den licens, der medfølger sådan Open Source-software, underlagt yderligere vilkår og betingelser.

Tilslutning til tredjeparters produkter og tjenester. Sage kan tillade dig at bruge vores produkter og tjenester i sammenhæng med tredjeparters produkter og tjenester ("Tredjeparters produkter og tjenester"). Hvis du beslutter at forbinde vores produkter eller tjenester med tredjeparters produkter og tjenester, er dit eksplicitte samtykke og din godkendelse påkrævet, hvilket til enhver tid kan tilbagekaldes af dig. Når du har givet samtykke til at forbinde en bestemt tredjeparts produkt og tjeneste til vores produkter eller tjenester, anerkender du, at Sage og leverandøren af tredjepartens produkt og tjeneste kan udveksle information for at muliggøre den funktionalitet, du godkender. Når Sage deler information med en leverandør af en tredjeparts produkt og tjeneste, vil tredjepartens brug af sådan information kun blive regeret af dens egen fortrolighedspolitik. Du anerkender og er enig i, at Sage ikke repræsenterer eller garanterer sikkerheden af en tredjeparts produkter eller tjenester, og at Sage ikke er ansvarlig for din brug af en tredjeparts produkt eller tjenester eller for skader eller tab, der måtte opstå i forbindelse med din brug af en tredjeparts produkter eller tjenester. Du bør kontakte tredjepartsleverandører direkte med alle spørgsmål om deres tredjepartsprodukter og tjenester.

 

13. Brugeradfærd

Du anerkender, at du ikke vil overtræde en lov, kontrakt, intellektuel ejendom eller anden tredjepartsrettighed eller begå en uret, og at du alene er ansvarlig for din adfærd, mens du tilgår eller bruger produkterne eller tjenesterne. Du anerkender, at du vil overholde disse vilkår, og at du ikke vil:

deltage i chikanerende, truende, mobbende, stalkende adfærd;

bruge eller forsøge at bruge en anden brugers konto uden godkendelse fra en sådan bruger og Sage;

bruge produkter eller tjenester på en måde, der kan afbryde, bryde ind i, negativt påvirke eller forhindre andre brugere i fuldt at nyde produkterne eller tjenesterne, eller som kan beskadige, deaktivere, overbebyrde eller svække funktionen af produkterne eller tjenesterne på nogen måde;

transformere ethvert aspekt af produkterne eller tjenesterne, inklusiv rettelsen af fejl, uden godkendelse fra Sage;

foretage reverse engineering af ethvert aspekt af produkterne eller tjenesterne eller gøre noget, der kan opdage kildekode eller omgå foranstaltninger, der anvendes for at forhindre eller begrænse adgang til materialer eller funktioner eller områder af produkterne eller tjenesterne, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lov;

udvikle tredjepartsprogrammer, der interagerer med brugerindhold eller produkter eller tjenester uden vores skriftlige samtykke;

bruge enhver robot, spider, crawler, scraper, script, browserudvidelse, offlinelæser eller andre automatiserede midler eller grænseflader, der ikke er godkendt af os til at få adgang til produkterne eller tjenesterne, udtrække data eller på anden måde forstyrre eller ændre gengivelsen af materialer eller funktionalitet;

overse eller ignorere instruktioner indeholdt i robots.txt-filen, som fås på https://www.Sage.com/robots.txt,

bruge produkter eller tjenester til et ulovligt eller ikke-godkendt formål, eller deltagelse i, opmuntring eller promovering af enhver aktivitet, der overtræder disse vilkår.

14. Brugerindhold

Tjenesterne kan omfatte interaktive funktioner og områder, der tillader brugere at oprette, opslå, dele eller gemme indhold, inklusiv men ikke begrænset til, brugergenereret indhold, opskrifter, gennemgange, fotos, videoer, musik, lyd, tekst, grafik, kode, varer eller andre materialer (samlet kaldet "Brugerindhold"). I tilfælde af at du beslutter at dele brugerindhold med andre igennem tjenester eller tredjepartsplatforme, forstår du at dette brugerindhold vil kunne ses af andre i overensstemmelse med de privatlivsindstillinger, du opretter i din konto.

Du anerkender, at du alene er ansvarlig for dit brugerindhold og for din brug af alle interaktive funktioner og områder for tjenesterne. Ved at opslå, uploade eller på anden måde indsende brugerindhold repræsenterer og garanterer du, at (a) sådant brugerindhold ikke er fortroligt; (b) du ejer alle intellektuelle ejendomsrettigheder (eller har indhentet alle nødvendige tilladelser) til at levere dette indhold og at tildele licenserne, som er heri; og (c) brugerindholdet vil ikke overtræde eller bryde nogen intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre ejerrettigheder, inklusiv retten til at publicere eller fortrolighedsrettigheder, hvad enten det er en persons eller en virksomheds.

Ved at bruge interaktive funktioner og områder i tjenesterne, erklærer du dig desuden enig i ikke at oprette, opslå, dele eller gemme noget af følgende:

brugerindhold, der er ulovligt, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk, usømmeligt, useriøst, antydende, chikanerende, truende, krænkende af privatlivets fred eller publicitetsrettigheder, opildnende, svigagtig eller på anden måde stødende;

brugerindhold, der ville udgøre, opmuntre til eller levere instruktioner til en kriminel handling, overtræde en parts rettigheder eller på anden måde pådrage ansvar eller overtræde lokale, statslige, nationale eller internationale love;

brugerindhold, der indeholder eller skildrer udtalelser, bemærkninger eller krav, der ikke reflekterer dine ærlige holdninger og oplevelser;

brugerindhold, der efterligner eller misrepræsenterer din tilknytning til en person eller enhed;

brugerindhold, der refererer til eller skildrer Sage eller Sages produkter og tjenester, men som ikke oplyser forbindelsen til os, hvis du har en (for eksempel hvis du er en Sage-medarbejder);

brugerindhold, der indeholder uopfordrede kampagner, politiske kampagner, reklame eller anmodninger;

brugerindhold, der indeholder virus, korrupte data eller andre skadelige, ødelæggende eller destruktive filer eller indhold; eller

brugerindhold, der, efter vores skøn, er bestrideligt eller som begrænser eller hæmmer andre i at bruge eller nyde godt af produkterne eller tjenesterne, eller som kan eksponere Sage eller andre for skade eller ansvarspådragelse af enhver type.

Vi er ikke ansvarlige og hæfter ikke for noget brugerindhold. Selvom vi ikke har nogen forpligtelse til at screene, redigere eller overvåge brugerindhold, forbeholder vi os retten til og har absolut beføjelse til at fjerne, screene eller redigere brugerindhold, der er opslået eller gemt på tjenesterne, når som helst og af en hvilken som helst grund, og du er alene ansvarlig, for egen regning for at oprette sikkerhedskopier af og erstatte ethvert brugerindhold, du slår op eller gemmer på tjenesterne.

15. Rettigheder i brugerindhold

Med undtagelse af hvad der ellers oplyses i disse vilkår eller i en separat aftale, så hævder vi ikke at eje eller kontrollere dit brugerindhold. Ved at uploade, opslå eller på anden måde indsende brugerindhold, giver du Sage en ikke-eksklusiv, royaltyfri, verdensomspændende, evig, uigenkaldelig, overførbar og fuldt underlicenserbar ret til at bruge, reproducere, ændre, tilpasse, offentliggøre, oversætte, oprette afledte værker af, distribuere, udføre og vise sådant brugerindhold og dit navn, lighed, stemme og persona på tjenesterne, på tredjepartswebsteder og mobilapplikationer og i alle andre medier eller formater, hvad enten de nu er kendt eller herefter udviklet, til ethvert formål, herunder til Sages kommercielle formål. Du giver desuden alle brugere af vores tjenester tilladelse til at tilgå og bruge dit brugerindhold i overensstemmelse med den nyeste version af Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike license (BY-NC-SA).

16. Feedback

Separat og adskilt fra brugerindhold kan du indsende spørgsmål, kommentarer, forslag, idéer, originale eller kreative materialer eller andre oplysninger om Sage eller vores produkter eller tjenester (samlet kaldet "Feedback"). Feedback er ikke fortroligt og bliver Sages ejendom. Sage har eksklusive rettigheder, herunder, uden begrænsning, alle intellektuelle ejendomsrettigheder i og til sådan feedback, og har ret til ubegrænset brug og formidling af denne feedback til ethvert formål, både kommercielt eller på anden måde, uden anerkendelse eller kompensation til dig.

17. Skadesløsholdelse

I den udstrækning det er tilladt i henhold til gældende lov, accepterer du at holde Sage og vores respektive tidligere, nuværende og fremtidige medarbejdere, direktører, entreprenører, konsulenter, aktiehavere, leverandører, forhandlere, tjenesteudbydere, moderselskaber, datterselskaber, associerede selskaber, agenter, repræsentanter, forgængere, efterfølgere og overdragere (sammen med Sage, "Sage-parterne") skadesløse fra alle tredjeparters krav af enhver art, uanset om det er erstatningskrav, kontraktmæssige krav eller på anden måde (samlet set "Krav"), herunder skader på ejendom eller personskade, der opstår fra eller vedrører:

din adgang til, eller brug eller misbrug af vores produkter, tjenester og materialer;

alt brugerindhold du skaber, slår op, deler eller gemmer på eller igennem vores tjenester eller vores sider eller feeds på tredjeparters sociale medie-platforme;

al feedback du giver os;

din overtrædelse af disse vilkår;

din overtrædelse af en tredjeparts rettigheder; eller

brug eller misbrug af produkterne eller tjenesterne af en tredjepart, som du godkender til at bruge produkterne eller tjenesterne, der leveres til dig.

Denne godtgørelsesforpligtelse omfatter betaling af Sage-parternes advokatsalærer og andre omkostninger ved undersøgelse og forsvar af krav samt omkostninger ved håndhævelse af godtgørelsesforpligtelsen.

Du anerkender, at du straks skal underrette Sage om tredjeparters krav, og samarbejde med Sage-parterne om at forsvare sådanne krav. Du er desuden enig i, at Sage-parterne skal have kontrol over forsvaret eller forliget omkring tredjeparters krav. Denne godtgørelse er et supplement til og ikke i stedet for andre erstatninger, der er fastsat i en skriftlig aftale mellem dig og Sage.

18. Ansvarsfraskrivelse

VI KAN OPLYSE VIGTIGE SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSADVARSLER OG -INSTRUKTIONER, SOM DU SKAL LÆSE, FØR DU BRUGER BESTEMTE SAGE-PRODUKTER OG/ELLER DELTAGER I VISSE SAGE-TJENESTER ELLER ANDRE AKTIVITETER. VI KAN OPDATERE ELLER REVIDERE DISSE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER, SÅ HUSK AT GENNEMGÅ DEM REGELMÆSSIGT.

I DET OMFANG DET ER TILLADT IFØLGE DEN GÆLDENDE LOVGIVNING LEVERES ALLE TJENESTER OG MATERIALER "SOM DE ER" OG "EFTER TILGÆNGELIGHED", UDEN GARANTIER AF NOGEN SLAGS, HVERKEN UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, OG VI FRALÆGGER OS ALLE ANDRE GARANTIER, BÅDE UDTRYKTE OG UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGSBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL OG IKKE-OVERTRÆDELSE. VI ERKLÆRER ELLER GARANTERER IKKE, AT NOGEN AF VORES HJEMMESIDER, MOBILE APPLIKATIONER OG MATERIALER ER NØJAGTIGE, FULDSTÆNDIGE, PÅLIDELIGE, TIDSSVARENDE ELLER FEJLFRI. DERUDOVER ER VORES HJEMMESIDER, MOBILE APPLIKATIONER OG MATERIALER (A) KUN TIL OPLYSNINGSFORMÅL, (B) LEVERET SOM GENERELLE RÅD OG (C) IKKE BEREGNET SOM EN ERSTATNING FOR PROFESSIONEL SUNDHEDSFAGLIG ELLER ERNÆRINGSVEJLEDNING. MENS VI FORSØGER AT GØRE DIN ADGANG TIL OG BRUG AF NOGEN AF VORES WEBSTEDER, MOBILE APPLIKATIONER OG MATERIALER SIKKER, KAN VI IKKE ERKLÆRE ELLER GARANTERE IKKE FOR, AT DE ELLER VORES SERVERE ER FRIE FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER; DERFOR SKAL DU BRUGE INDUSTRIGODKENDT SOFTWARE TIL AT OPDAGE OG FJERNE VIRUS FRA ALLE DOWNLOADS.

DU ER ALENE ANSVARLIG FOR PASSENDE OG SIKKER SKYLNING, HÅNDTERING, TILBEREDNING, OPBEVARING, MADLAVNING, BRUG OG INDTAGELSE AF MAD. MADLAVNINGSINSTRUKTIONERNE, SOM LEVERES AF SAGE, TILBYDES UDELUKKENDE SOM RETNINGSLINJER. BRUG DIN EGEN DØMMEKRAFT, OG VÆR OMHYGGELIG VED TILBEREDNING ELLER INDTAGELSE AF MAD. INDTAGELSE AF RÅT ELLER UNDERSTEGT KØD, FJERKRÆ, FISK OG SKALDYR ELLER ÆG KAN FORØGE DIN RISIKO FOR FØDEVAREBÅRNE SYGDOMME, OG ET SÅDANT FORBRUG ER PÅ EGET ANSVAR. VI FRASIGER OS UDTRYKKELIGT ANSVARET FOR ENHVER UTILSIGTET EFFEKT, DER KAN OPSTÅ FRA BRUG ELLER ANVENDELSE AF OPLYSNINGER, SOM FÅS IGENNEM TJENESTERNE.

SAGE GIVER INGEN GARANTI PÅ PRODUKTER, DER ER FREMSTILLET AF ANDRE ENHEDER, SELVOM DU KAN KØBE DEM IGENNEM VORES TJENESTER. PRODUKTER, DER FREMSTILLES AF ANDRE ENHEDER, MEN SOM SÆLGES IGENNEM VORES TJENESTER, SÆLGES AF SAGE "SOM DE ER" OG "MED ALLE FEJL". SAGE FRASIGER SIG ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SÅDANNE PRODUKTER, INKLUSIV DEN UNDERFORSTÅEDE GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL OG IKKE-OVERTRÆDELSE. SAGE GARANTERER IKKE FOR KVALITETEN AF ELLER EGENSKABER FOR ET PRODUKT, SOM VI IKKE FREMSTILLER. MEDMINDRE FABRIKANTEN LEVERER EN GARANTI, BÆRER DU SOM KØBER HELE RISIKOEN FOR KVALITETEN OG PRÆSTATIONEN AF SÅDANNE PRODUKTER, OG DU, IKKE SAGE, PÅTAGER DIG HELE OMKOSTNINGEN FOR NØDVENDIG UDSKIFTNING ELLER REPARATION.

FABRIKANTER AF PRODUKTER, DER SÆLGES AF SAGE, KAN LEVERE DERES EGNE GARANTIER, OG DU ER ENIG I, AT DIN LØSNING PÅ DEFEKTER I SÅDANNE PRODUKTER, VIL BLIVE BASERET UDELUKKENDE PÅ GARANTIERNE, HVIS DE FINDES, LEVERET AF DISSE FABRIKANTER.

19. Ansvarsbegrænsning, fritagelse

I DEN UDSTRÆKNING DET ER TILLADT AF LOVGIVNINGEN: (A) I INTET TILFÆLDE SKAL SAGE ELLER NOGEN AF SAGES PARTER HÆFTE FOR INDIREKTE, SPECIELLE, UTILSIGTEDE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART (INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF INDTÆGTER, INDKOMST ELLER PROFIT, TAB AF BRUG ELLER DATA, TAB ELLER FORMINDSKELSE AF AKTIVERS ELLER SIKKERHEDS VÆRDI, ELLER SKADESERSTATNING FOR AFBRYDELSE AF FORRETNING), SOM MÅTTE OPSTÅ UD AF ELLER VÆRE RELATERET TIL ADGANG TIL ELLER BRUG AF TJENESTERNE ELLER MATERIALERNE ELLER PÅ ANDEN MÅDE RELATERET TIL DISSE VILKÅR (INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER DER ER FORÅRSAGET AF ELLER RESULTERER AF ANVENDELSE AF INFORMATION, DER ER HENTET HOS SAGE, ELLER FRA FEJLTAGELSER, UNDLADELSER, AFBRYDELSER, SLETNINGER AF FILER ELLER E-MAILS, FEJL, DEFEKTER, BUGS, VIRUS, TROJANSKE HESTE, FORSINKELSER I DRIFT ELLER TRANSMISSION ELLER YDEEVNE, UANSET OM DET SKYLDES FORCE MAJEURE, KOMMUNIKATIONSFEJL, TYVERI, DESTRUKTION ELLER IKKE-GODKENDT ADGANG TIL SAGES JOURNALER, PROGRAMMER ELLER SYSTEMER), UANSET HVILKEN HANDLING, OM DEN ER BASERET PÅ KONTRAKTEN, TVIST (INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SIMPEL FORSØMMELSE, UANSET OM DET ER AKTIV, PASSIV ELLER BEREGNET), STRENGT PRODUKTANSVAR ELLER ANDEN JURIDISK ELLER LIGELIG FORDELINGSTEORI (SELV HVIS PARTEN ER BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER OG UANSET OM SÅDANNE SKADER KUNNE FORUDSIGES); OG (B) I INGEN TILFÆLDE SKAL SAGES OG SAGES PARTERS SAMLEDE ANSVAR (FÆLLES), OGSÅ I KONTRAKT, GARANTI, ERSTATNING (INKLUSIV FORSØMMELSE, UANSET OM AKTIV, PASSIV ELLER BEREGNET), PRODUKTANSVAR, STRAFANSVAR ELLER ANDEN TEORI, SOM OPSTÅR UNDER BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE TJENESTERNE, INKLUSIVE MATERIALER OG FUNKTIONER, DER ER INDEHOLDT DERI, OVERSTIGE KOMPENSATIONEN, DER BETALES TIL OS, FOR DIN ADGANG TIL, ELLER BRUG AF, PRODUKTERNE ELLER TJENESTERNE.

SÅ VIDT DET ER TILLADT AF DEN GÆLDENDE LOVGIVNING FRASIGER, FRIGIVER OG GIVER DU AFKALD PÅ KRAV, DER MÅTTE OPSTÅ UD AF ELLER I RELATION TIL DISSE VILKÅR, PÅ VEGNE AF DINE ARVINGER, BOBESTYRERE, ADMINISTRATORER, JURIDISKE OG PERSONLIGE REPRÆSENTANTER. HVIS DU ER BOSIDDENDE I CALIFORNIEN FRASIGER DU HERMED CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542 I FORBINDELSE MED DET FOREGÅENDE, SOM ERKLÆRER: "EN GENEREL FRITAGELSE OMFATTER IKKE KRAV, SOM KREDITOREN IKKE KENDER ELLER MISTÆNKER EKSISTERER I HANS ELLER HENDES FAVØR PÅ TIDSPUNKTET FOR FRITAGELSEN, SOM HVIS KENDT AF HAM ELLER HENDE MÅ HAVE PÅVIRKET HANS ELLER HENDES FORLIG MED DEBITOREN." DU FRALÆGGER DIG HERMED LIGNENDE FORORDNINGER I ANDRE RETSKREDSE.

DE BEGRÆNSNINGER, SOM ER OPSTILLET I DETTE AFSNIT 19 VIL IKKE BEGRÆNSE ELLER UDELUKKE ANSVAR FOR DØD ELLER PERSONLIG SKADE ELLER EJENDOMSKADE FORÅRSAGET AF PRODUKTER ELLER TJENESTER, DU KØBER FRA OS, ELLER FOR VORES SVINDEL, FORSØMMELSE ELLER FORSÆTLIGT, HENSYNSLØS, ONDSINDET ELLER UANSVARLIG OPFØRSEL.

20. Ændringer af tjenesterne

Vi forbeholder os retten til, efter eget skøn, at ændre, suspendere eller stoppe med at give adgang til tjenesterne og materialerne (eller funktioner eller funktionalitet deraf), når som helst og uden varsel og uden forpligtelse eller ansvar over for dig. Du er også altid berettiget til at forlade brugen af alle eller dele af tjenesterne.

21. Gældende lov og KONFLIKTLØSNING

Nærværende brugs- og salgsbetingelser (og enhver tvist eller ethvert krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med dem eller deres genstand eller dannelse (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav) og dit køb af produkter fra Sage er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med tysk lovgivning, med undtagelse af FN's konvention om aftaler om internationale køb af varer (CISG). Retten i Düsseldorf, Tyskland, er det aftalte forum, hvis køberen ikke er en forbruger.

Du kan også kontakte vores serviceafdeling direkte via vores hjemmesideportal på https://www.sageappliances.com/dk/da/home/index.html  på telefon 80820827 eller via e-mail https://mybreville.force.com/BrevilleCustomerCommunity/s/?language=da&region=dk&brand=sage  for at få flere oplysninger.

Enhver tvist eller ethvert krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med salgsbetingelserne eller dit køb af produkter fra Sage (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), er underlagt domstolenes ikke-eksklusive jurisdiktion. I overensstemmelse med EU-direktiv 524/2013 har Europa-Kommissionen oprettet en platform til udenretslig bilæggelse af tvister for forbrugere, som er tilgængelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Vi er hverken villige eller forpligtede til at deltage i en tvistbilæggelsesproces med en forbrugerkommission.

22. Afslutning

Uanset hvad der er indeholdt i disse vilkår, forbeholder vi os i fuld udstrækning retten til, uden varsel og efter eget skøn, at opsige din ret til at få adgang til eller bruge tjenesterne og til at blokere eller forhindre din fremtidige adgang til og brug af tjenesterne. Hvis du overfører et produkt, der linker til vores tjenester til en ny ejer, ophører din ret til at bruge tjenesterne med hensyn til dette produkt automatisk. Den nye ejer vil ingen ret have til at bruge tjenesterne under din konto og skal registrere sig for at få en separat konto hos Sage.

23. Adskillelighed

Hvis et vilkår, en klausul eller en bestemmelse i disse betingelser anses for ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil dette vilkår, denne klausul eller bestemmelse kunne adskilles fra disse betingelser og vil ikke påvirke gyldigheden eller håndhævelsen af de resterende dele af dette vilkår, denne klausul eller bestemmelse, eller ethvert andet udtryk, klausul eller bestemmelse i disse vilkår.

24. Overlevelse

De følgende afsnit vil overleve udløbet af udløbet eller opsigelsen af disse vilkår og opsigelsen af din Sage-konto: Alle definerede vilkår og afsnit 1-6 (kun første afsnit), 7, 8, 9 (kun andet afsnit), 10 til 23.

Contact via e-mail https://mybreville.force.com/BrevilleCustomerCommunity/s/?language=da&region=dk&brand=sage  for at få flere oplysninger.