ÅNGERRÄTT FÖR SAGES WEBBUTIK I SVERIGE

För varor som köpts online från Sages webbutik Sage Appliances GmbH (härefter kallad ”Sage” eller ”Sage Appliances”) gäller en ångerrätt på totalt 30 dagar för alla Sage-produkter som inhandlats på den irländska webbplatsen. Läs även under de nedan beskrivna villkoren för ytterligare information och instruktioner för hur du ångrar ett köp.

 

Konsumenter har oftast rätt att avbeställa varor online och återfå full betalning inom fjorton dagar utan att ange några skäl. Sage går med på att förlänga denna ångerrättsperiod till totalt 30 dagar. Köparen är skyldig att returnera de ursprungliga och icke-defekta varorna till Sage Appliances inom 14 dagar efter avbeställning på Sage Appliances bekostnad. Defekta varor måste returneras i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. Om ångerrätten löper ut på en helgdag förlängs din tidsfrist till nästa arbetsdag. SAGE Appliances förbehåller sig rätten att begära ersättning för skador som omfattas av lagstadgade krav. Ångerrätten gäller i 30 dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett, andra än transportören, har tagit varorna i besittning.

 

För att kunna utöva din rätt att häva ett köp måste du informera Sage Appliances genom att tydligt framställa ditt beslut att annullera avtalet. Du kan men är inte skyldig att använda formuläret för avbeställning nedan.

 

Du kan också elektroniskt fylla i och skicka in avbeställningsformuläret eller annan tydlig begäran om avbeställning på vår webbplats.

Om du använder det här alternativet skickar vi direkt (via e-post) en bekräftelse på att vi mottagit din begäran om avbeställning. För att efterleva ångerrättsperioden räcker det med att du skickar meddelande om att du vill utöva din rätt att annullera köpet innan tidsfristen löper ut.

 

Mall för ångrat köp:

Till Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, TYSKLAND

Jag/vi häver härmed det avtal som jag/vi ingått för köp av följande varor/tillhandahållandet av följande tjänst
Beställt den/mottaget av konsumenten/konsumenternas namn
Konsumenten/konsumenternas adress
Konsumenten/konsumenternas signatur (enbart för meddelan på papper)
Datum

 

Konsekvenser av avbeställning:

Om du annullerar avtalet kommer vi att återbetala alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveransavgifter (förutom de extra avgifter som följer om du valt en annan leveransmetod än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder), utan dröjsmål och inte senare än fjorton dagar från det datum då vi får meddelande om din annullering av avtalet. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen har avtalats med dig. Du kommer under inga omständigheter att debiteras för denna återbetalning. Vi kan neka återbetalningen tills vi har fått tillbaka varan eller tills du har bevisat att du har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller ge tillbaka varorna till oss utan dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från det datum då du meddelar oss om att du häver avtalet eller fortsätter i enlighet med våra instruktioner. Denna period anses ha iakttagits om du skickar varorna före utgången av fjortondagarsperioden. Vi står för kostnaderna för att skicka tillbaka varorna.

Alla varor som köps online från Sage webbshop omfattas också av vår "Sage-garanti" och lagstadgade garantirättigheter. Om inget annat anges nedan i vår "Returpolicy för ångerrätt""" och i våra "Sage användar- och försäljningsvillkor" är köparens ytterligare anspråk uteslutna.

SAGES RETURPOLICY VID ÅNGERRÄTT

Utövande av ångerrätten sker after att du tydligt framställt att du vill annullera avtalet i tid. Returen är gratis för kunden om tjänsten utnyttjas i det land där enheten köptes.

I enlighet med ”Sages ångerrätt” kan onlineköp avbeställas inom max 30 dagar.  Följande villkor gäller:

·       Om artikeln är i nyskick och du skickar tillbaka den till oss i originalförpackningen, inklusive tillbehör, kommer Sage att erbjuda dig återbetalning baserat på din ursprungliga betalningsmetod;

·       Sage tar inte emot returer och återbetalar inte delar eller tillbehör som ingår tillsammans med köpt produkt. Sage tar endast emot reservdelar och tillbehör som returneras om de köptes separat och oöppnade i originalförpackning;

·       Du måste returnera produkten till SAGE-lagret inom 14 kalenderdagar efter att vi accepterat returen; och

·       Se information om garantin i produktens låda om du köpte den för mer än 30 dagar sedan.

·       Sage ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av felaktig eller olämplig förpackning under transporten av en produkt.

·       Denna rättighet utesluter defekter orsakade av att produkten inte använts i enlighet med instruktionerna, oavsiktlig skada eller felanvändning.

Följ dessa instruktioner, vilka är föremål för Sages ångerrättsvillkor, för att få snabbare service:

1.       Kontakta Sage Kundtjänst via telefonnummer på LEGAL FÖRETAGSINFORMATION eller skicka in uppsägningsmallen eller annan tydlig uppsägning på vår webbplats.

 

2.      Skriv ner produktens modellnummer och partikoden (detta är ett fyrsiffrigt nummer).  Dessa hittar du på ett klistermärke eller ingjutet i produkten, vanligtvis på undersidan eller baksidan av produkten.

3.       Ha originalet eller en kopia av försäljningskvittot.

4.       Om produkten, eller en av dess delar, är berättigad till retur enligt ångerrätten, kommer Sage att utfärda ett returnummer och en förbetald fraktsedel via e-post så att produkten kan skickas till Sage utan kostnad för dig.

 

UNDANTAG FRÅN ÅNGERRÄTTEN

Denna ångerrätt gäller inte för avtal:

·       vars föremål är icke-prefabricerade varor som tillverkats enligt konsumentens specifikationer eller som tillverkats i syfte att uppfylla kundens individuella behov ("kundanpassade varor");

·       som avser varor som kan försämras eller föråldras snabbt;

·       vars föremål är varor i förseglade förpackningar som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan återlämnas efter att förpackningen öppnats, om förpackningen har öppnats efter leveransen;

·       vars föremål är varor som efter leveransen, på grund av sin art, oskiljaktigt blandas med andra varor;

·       för leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett materiellt medium, om tillhandahållandet har påbörjats med kundens föregående uttryckliga samtycke före utgången av ångerfristen och efter det att de har informerats av Sage om att de har förlorat sin ångerrätt från avtalet.

På vår webbutik Beanz säljer vi endast nyrostade bönor. Ångerrätten kan uteslutas för dessa "specialanpassade varor".

Hur som helst vill vi ha nöjda kunder, och om du inte är nöjd med din produkt kan du när som helst kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig att hitta en alternativ produkt.

 

Kontaktinformation till Sage: https://www.sageappliances.com/se/sv/learn-more/legal-information.html