Beperkte productgarantie van Sage

Sage Appliances GmbH (hierna "Sage" of "Sage Appliances") biedt een beperkte productgarantie van 2 jaar (hierna "Garantie") op alle Sage producten die aangekocht werden in een land dat vermeld wordt in de "Wettelijke vermeldingen" in de Contactlijst. Tijdens de garantieperiode zal Sage een defect product naar eigen keuze repareren of vervangen.

 

Sage biedt voor dit product in de vermelde landen een productgarantie van 2 jaar vanaf de datum van aankoop in geval van schade die het gevolg is van fabricage- en materiaalfouten. De garantieperiode kan langer zijn voor sommige toestellen of onderdelen van toestellen. Sage producten die onder deze Garantie vallen, zijn uitsluitend bestemd voor residentieel (niet-commercieel) gebruik. Elk ander gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot (i) het gebruik van Sage-producten in bedrijven, winkels, kantoren en/of winkels en (ii) aankopen op basis van facturen waarop geen BTW vermeld staat, worden niet gedekt door deze garantie.

 

Deze garantie staat los van uw wettelijke rechten op grond van de geldende Europese of nationale garantiewetgeving.

 

De Sage-garantie wordt door Sage alleen aan de (particuliere) eindgebruiker verleend. Doorverkoop leidt niet tot een overdracht van de garantie. Indien een product onder de garantie wordt vervangen, is er geen verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode, tenzij wettelijk anders is bepaald. De factuurdatum van het oorspronkelijke product is van toepassing.

 

Voor alle goederen die online bij Sage Webshop worden gekocht, gelden eveneens wettelijke garantierechten. Tenzij hieronder uitdrukkelijk vermeld, zijn verdere rechtsvorderingen van de koper op welke rechtsgrond dan ook uitgesloten. De wettelijke garantietermijnen kunnen van land tot land verschillen. Niettegenstaande het bovenstaande biedt Sage een garantie van twee jaar voor alle Sage-producten. Bovendien kan een uitgebreide garantie gelden voor bepaalde onderdelen van afzonderlijke producten. Voor meer informatie over de garantie verwijzen wij u naar de productspecificaties die beschikbaar zijn in onze webwinkel.

 

Sage behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving.

 

 

MATERIËLE BEPERKINGEN VAN DE SAGE GARANTIE

 

Sage beperkt de garantieservice voor Sage producten tot die landen waar Sage een directe verkoop heeft.

 

De volgende zaken zijn uitgesloten van garantie:

 

1. schade of defecten die het gevolg zijn van normale slijtage of veroudering van het Sage product of accessoires; de vervangingsgarantie sluit ook verbruiksonderdelen en benodigdheden, zoals waterfilters, uit;

 

2. oppervlakkige schade, inclusief krassen, deuken en beschadigde plastic onderdelen op connectoren, tenzij het defect te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout;

 

3. goederen die tijdens het vervoer zijn beschadigd;

 

4. wijzigingen, aanpassingen of reparaties, tenzij in opdracht van Sage en uitgevoerd door een erkende servicepartner van Sage;

 

5. schade als gevolg van ongelukken, verkeerd gebruik of misbruik, abnormale opslag- of omgevingsomstandigheden, overmacht of andere externe omstandigheden;

 

6. schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van het product van Sage in overeenstemming met de gebruikershandleiding en de specificaties van het product van Sage;

 

7. storingen of schade als gevolg van gebrekkig onderhoud, bijvoorbeeld als u uw koffiezetapparaat niet ontkalkt om kalkaanslag te voorkomen.

 

8. producten die zijn gewijzigd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Sage;

 

9. producten waarvan het serienummer of het productetiket is verwijderd; of

 

10. producten die voor commerciële doeleinden zijn gebruikt.

 

 

SAGE GARANTIEPROCEDURE

 

Een garantieclaim kan worden ingediend nadat een zaak is geregistreerd en aangemaakt door de Sage klantendienst. Contactinformatie voor Nederlands en België is te vinden op de website of onder “Juridisch advies".

 

De terugzending van een product voor reparatie of vervanging is gratis voor de klant, op voorwaarde dat van de service gebruik wordt gemaakt in het land waar het apparaat is gekocht.

 

Dit geldt niet voor eventuele aanspraken op de wettelijke garantie die u tegen de directe verkoper van de producten zou kunnen hebben.

 

Onder de Sage garantie kunnen aangekochte artikelen binnen 2 jaar na de aankoopdatum door Sage worden gerepareerd of vervangen.  De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 

·       Sage accepteert geen retourzendingen en vergoedt geen onderdelen of accessoires die deel uitmaken van een gekocht product. Sage zal alleen onderdelen en accessoires retour nemen als deze als zodanig zijn gekocht en nog ongeopend en in de originele verpakking zitten; en

·       Als het artikel een retourneerbaar artikel is en aan ons wordt geretourneerd, ontvangt u een aanbod voor terugbetaling op basis van de oorspronkelijke betalingsmethode.

 

RETOURNEER ARTIKELEN NIET RECHTSTREEKS AAN DE WINKEL VOOR GARANTIE DOELEINDEN!

 

Volg deze instructies, met inachtneming van de garantiebepalingen en -voorwaarden, om uw aanvraag te bespoedigen:

 

1. Noteer het modelnummer van het product en het lotnummer (dit is een getal van 4 cijfers dat in de behuizing van het product is gestempeld en zich meestal op de onder- of achterkant van het product bevindt).

 

2. Houd het origineel of een kopie van de kassabon gereed.

 

3. Neem contact op met de klantenservice van Sage, telefonisch of via de website.

 

4. Als het product of een deel van het product volgens de garantievoorwaarden in aanmerking komt voor vervanging of service, zal Sage een retourautorisatienummer toekennen en u per e-mail een voorverpakt verzendlabel sturen, zodat u het product gratis naar Sage kunt terugsturen. Sage aanvaardt geen retourzendingen zonder voorafgaande toestemming. Na ontvangst van het product kan Sage het vervangende product opsturen of contact met u opnemen met verdere informatie over hoe het product gerepareerd kan worden.  De normale doorlooptijd voor het verwerken van garantieclaims is tot 15 werkdagen plus verzendtijd, afhankelijk van de geografische locatie en de aard van de schade of garantieclaim.

 

5. Een Sage-apparaat wordt als "Dood bij aankomst" beschouwd als er, bij het eerste gebruik na het uitpakken, duidelijke tekenen zijn van een defect aan het apparaat, waardoor het niet meer werkt. Indien u van mening bent dat uw product onbruikbaar is ("Dead On Arrival"), neem dan binnen een termijn van 30 kalenderdagen vanaf de factuurdatum contact op met Sage. Sage zal bepalen of het product inderdaad "dood bij aankomst" is en, indien dit het geval is, zorgen voor de terugzending van het defecte product. U ontvangt dan een vervangend Product op kosten van Sage. 6.

 

6. voor extra bescherming van het Product en om een veilige behandeling te verzekeren bij het terugzenden van een Product voor een reparatie die onder de garantie valt, raadt Sage aan het door Sage verstrekte verzendlabel te gebruiken of gebruik te maken van een traceerbare verzekerde bezorgdienst. Sage is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt tijdens het transport van het Produkt. 7.

 

7. gedurende de garantieperiode zal Sage, naar eigen keuze, een defect product of accessoire repareren of vervangen.

 

8. Sage behoudt zich het recht voor om kleine aanpassingen uit te voeren in plaats van het product of accessoire te vervangen. Verpakkingen, gebruiksaanwijzingen, recepten, enz. worden niet vervangen, tenzij ze defect zijn.

 

Sage - Contactinformatie: Juridisch advies