RECHT OP ANNULERING VOOR DE SAGE ONLINE SHOP

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.

 

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons, Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, telefoon: 0800 0201741, Contact.  Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van deze herroeping.

 

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn toe te zenden.

 

Modelformulier voor herroeping:

Aan Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Duitsland.

- Hierbij herroep ik/wij de door mij/ons gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen / de levering van de volgende dienst

Besteld op / ontvangen door (naam van consument(en))

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

Datum

 

Gevolgen van terugtrekking:

 

Als u dit contract herroept, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten worden aangerekend. Wij kunnen echter weigeren een terugbetaling te doen totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerder valt.

 

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis stelt of volgens onze instructies te werk gaat, aan ons terug te zenden of te retourneren. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt. De terugzending is op onze kosten.

 

Alle goederen die online bij Sage Webshop worden gekocht, vallen ook onder onze Sage Garantie en wettelijke garantierechten. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in ons "Retourbeleid" en in onze "Algemene Voorwaarden", zullen geen verdere wettelijke claims van de koper op welke rechtsgrond dan ook in behandeling worden genomen.

 

TERUGGAVEBELEID EN HERROEPINGSRECHT VAN SAGE

 

U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen door binnen de gestelde termijn duidelijk te kennen te geven dat u de overeenkomst wenst te herroepen. De terugzending van een product is gratis voor de klant, op voorwaarde dat de dienst wordt gebruikt in het land waar het apparaat werd gekocht.

 

Wat het gedeelte over het herroepingsrecht van Sage betreft, kunnen online gedane aankopen binnen 30 dagen worden geannuleerd. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 

·       Als het artikel retourneerbaar is en zo mogelijk in de originele verpakking wordt geretourneerd, zal Sage u een terugbetalingsvoorstel doen op basis van de oorspronkelijke betalingsmethode;

·       Sage accepteert geen retourzendingen en vergoedt geen onderdelen of accessoires die deel uitmaken van een gekocht product. Sage zal alleen onderdelen en accessoires retour nemen als deze als zodanig zijn gekocht en nog ongeopend en in de originele verpakking zitten;

·       U moet het product binnen 14 kalenderdagen na afgifte van de toestemming terugsturen naar het magazijn van Sage; en

·       Indien het product meer dan 30 dagen geleden werd aangekocht, raadpleeg dan de garantie-informatie die in de verpakking zit.

·       Sage is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste of ondeugdelijke verpakking tijdens de verzending bij terugzending.

·       Eveneens uitgesloten is schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik van het product, accidentele schade of verkeerd gebruik.

 

Volg deze instructies, met inachtneming van de hierboven vermelde voorwaarden, zodat uw claim sneller kan worden behandeld:

 

1. telefonisch contact op te nemen met de klantenservice van Sage of het annuleringsformulier of een andere duidelijke verklaring in te dienen via ons contactformulier op de website.

 

2. Noteer het modelnummer van het produkt en het codenummer van de partij (dit is een 4-cijferig nummer dat in de behuizing van het produkt is geperst en zich gewoonlijk op de onder- of achterzijde van het produkt bevindt).

 

3. Houd het origineel of een kopie van het aankoopbewijs bij de hand.

 

4. indien het product of een van de onderdelen van het product in aanmerking komt voor vervanging of service onder de voorwaarden van de garantie, zal Sage Appliances u per e-mail een retourautorisatienummer en een vooraf betaald verzendlabel toesturen, zodat u het product kosteloos naar Sage kunt terugsturen.

 

UITZONDERING OP HET HERROEPINGSRECHT VOOR DE BEANZ ONLINE SHOP

 

Wij verkopen alleen vers gebrande bonen in onze Beanz online shop. Het herroepingsrecht kan worden uitgesloten voor deze "op maat gemaakte voedingsproducten".

 

Er is geen herroepingsrecht indien de overeenkomst betrekking heeft op de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of keuze van de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden.

 

In elk geval willen wij tevreden klanten en als u niet tevreden bent met uw product, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze klantenservice en zullen wij u helpen een alternatief product te vinden.

 

Sage - Contactinformatie :  Juridisch advies