Diversiteit en inclusie

08000201741
Bel
Winkelwagen

Main Menu

Handvest van Breville Group over diversiteit en inclusie

 

Bij Sage Appliances vinden we individualiteit en uniciteit even belangrijk als samenwerking en gedeelde visie. Wij geloven dat diversiteit en inclusie een bredere horizon en rijkere omgeving creëren die creatief denken, innovatie en probleemoplossing bevorderen. Inclusieve organisaties trekken toptalent aan en behouden het. Bovendien zijn ze beter in staat het volledige potentieel van de ideeën binnen de organisatie te benutten.

Onze diverse en inclusieve community's

Breville Group is een wereldwijde onderneming met een grote community van unieke, individuele klanten die onze producten gebruiken om voor zichzelf en hun gezinnen de beste resultaten te behalen.

We willen dat onze werknemers een afspiegeling zijn van onze klanten en de samenlevingen waarin we actief zijn door een breed scala van eigenschappen te beslaan:

·  religie, geloof, ras, etniciteit, land van herkomst, afkomst, culturele achtergrond, taal en burgerschap

·  gender, seksuele identiteit of voorkeur

·  burgerlijke staat

·  leeftijd

·  psychologische en fysieke gesteldheid of beperkingen

·  opleiding en ervaringsniveau

·  sociaal-economische status

·  gezinssituatie en achtergrond

·  militaire- of veteranenstatus

·  politieke overtuiging en wereldbeeld

Het belang van diversiteit en inclusie voor Breville Group

Diversiteit houdt in dat mensen verschillende perspectieven, gedachten, belangen en ideeën hebben. Inclusie betekent dat alle werknemers zich gewaardeerd, gehoord, erkend, betrokken en geëngageerd moeten kunnen voelen op het werk en kansen krijgen om samen te werken, zinvolle bijdragen te leveren en door te groeien in overeenstemming met onze bedrijfsbehoeften. Diversiteit en inclusie zijn het resultaat van respect, waardering voor anderen en zorg voor de mensen met wie we te maken hebben. Dat doen we met de mensen die we in dienst hebben, de klanten die van onze producten genieten en de samenlevingen waarin we actief zijn.

Bijdrage van diversiteit en inclusie aan de onderneming

Het koesteren van een inclusieve en diverse werkplek kan belangrijk zijn voor het verwezenlijken van kritieke bedrijfsdoelen en bijdragen aan de samenlevingen waarin we actief zijn, namelijk:

·  Aantrekkelijker voor werknemers: Een divers en inclusief personeel is een cruciale factor bij het aantrekken en behouden van talent. Organisaties die zich inzetten voor flexibiliteit, technologie en nieuwe manieren van werken, zijn aantrekkelijker voor potentiële en bestaande werknemers, wat tot een hogere productiviteit en beter moreel leidt. Het zorgt er ook voor dat onze werknemers zich meer gewaardeerd en gesteund voelen om op hun eigen, unieke manier te groeien.

·  Meer innovatie en waardecreatie: Een verscheidenheid aan ervaringen, perspectieven en achtergronden vormt de basis van innovatie en nieuwe ideeën. Organisaties met een grote diversiteit zijn bij het zoeken naar verschillende en innovatieve aanpakken flexibeler, eerder geneigd te experimenteren en beter in staat om te gaan met tegenslagen.

·  Betere resultaten voor de klanten: Organisaties met een divers personeel hebben meer inzicht, kunnen beter inspelen op de behoeften van markten en klanten die steeds diverser worden en zijn beter in staat meerwaarde te leveren in de samenlevingen waarin we actief zijn.

Doelstelling, omvang en verantwoordelijkheid

Om deze doelen te bereiken, streven we naar het volgende:

·  Toepassen van de beginselen van billijkheid en sociale rechtvaardigheid om gelijke kansen op werk te creëren voor getalenteerde mensen, ongeacht achtergrond en cultuur;

·  Aantrekken, werven, behouden, aannemen, ondersteunen, ontwikkelen en bevorderen van een divers personeel;

·  Bevorderen van respect, cultureel bewustzijn en inclusiviteit door het creëren van een werkomgeving, waarin alle werknemers worden aangemoedigd om samen te werken, deel te nemen en bij te dragen;

·  Empowerment van werknemers en creëren van een veilige omgeving, waarin iedereen zijn mening kan geven, ideeën kan uitwisselen en zich gewaardeerd voelt;

·  Aanmoedigen van werknemers om open te staan voor en nieuwsgierig te zijn naar de ervaringen en perspectieven van anderen; en

·  Gezamenlijk vieren van onze successen op dit gebied.

We streven naar het creëren en bevorderen van een bedrijfscultuur die enerzijds voor iedereen structureel veilig, respectvol, eerlijk en inclusief is en anderzijds de unieke eigenschappen van elk individu respecteert en waardeert. We vernieuwen en verbeteren voortdurend onze producten en services en blijven ons volledig inzetten voor meer diversiteit, gelijkheid en inclusie als belangrijke motor voor het succes van onze onderneming.

Wij ontwerpen onze producten en services om het leven van mensen te verrijken. Om het succes van onze klanten te ondersteunen, is onze bedrijfsvoering erop gericht dat onze werknemers te allen tijde zelf kunnen beslissen. Diversiteit en inclusie vormen de basis. We blijven ons inzetten voor continue dialoog, samenwerking, luisteren naar en leren van anderen om tegemoet te komen aan de behoeften van onze diverse klanten en werknemers en hun leven te verrijken.