SAGE KOMMERSIELL GARANTIN

Sage Appliances GmbH (nedan kallat "Sage" eller "Sage Appliances") erbjuder en tvåårig begränsad tillverkar- eller handelsgaranti ("garanti") för alla Sage-produkter som köps i de länder som anges på sidan Sage Company Information.  Under garantiperioden reparerar eller ersätter Sage en defekt produkt efter eget gottfinnande.

 

Sage garanterar denna produkt i de angivna territorierna i 2 år från inköpsdatum mot defekter orsakade av felaktigt utförande och material. Garantiperioden kan vara längre för vissa apparater eller för vissa delar av apparater. Sage-produkter som omfattas av denna kommersiella garanti är endast avsedda för privat hushållsbruk (icke-kommersiellt bruk). All annan användning, inklusive, utan begränsning, (i) användning av Sage-produkterna i företag, affärer, kontor, affärer och/eller butiker och (ii) inköp som görs enligt fakturor som utesluter moms från det totala beloppet, omfattas inte av denna garanti.

 

Om den produkt som du köper i vår Sage nätbutik är defekt eller inte överensstämmer med köpeavtalet, vänligen kontakta vår kundtjänst för att få produkten reparerad eller utbytt. Du kan också kontakta konsumentrådgivningen om du vill (https://www.kkv.fi/en/consumer-advice/). Om en oenighet om ett köpeavtal inte kan lösas mellan parterna genom förhandlingar kan du hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden (https://kuluttajariita.fi/en/index/yhteystiedot.html). Innan du hänskjuter ärendet till konsumenttvistenämnden bör du kontakta konsumentrådgivningen (https://www.kkv.fi/en/consumer-advice/). Nedan finns också en länk till den finska webbplatsen för Europeiska kommissionens forum för tvistlösning online (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FI). En finsk konsument som har en tvist med en finsk nätbutik bör även fortsättningsvis först kontakta den finska konsumentrådgivningen för att lösa ärendet (https://www.kkv.fi/en/consumer-advice/).

 

Sage beviljar denna garanti endast till den första användaren (slutkonsumenten). Garantin överförs inte vid vidareförsäljning. Om en produkt byts ut inom ramen för garantin kommer den ursprungliga garantiperioden inte att förlängas om inte annat krävs enligt lag. Fakturadatumet för den ursprungliga produkten gäller.

 

Alla varor som köps online från vår Sage-webbshop omfattas också av lagstadgade garantirättigheter. Om inget annat anges nedan är köparens ytterligare krav uteslutna.  Lagstadgade garantiperioder kan variera per land. Sage beviljar dock en garantiperiod på två år för alla Sage-produkter. Dessutom kan det finnas en förlängd garanti på vissa delar för enskilda produkter. Se produktspecifikationerna som finns i vår webbshop för ytterligare information om garantin.

 

För varor som köpts online från vår Sage-webbshop kan konsumenterna dessutom ha vissa rättigheter att ångra sina köp och få full återbetalning. Se vår "Ångerrätt" för ytterligare information och anvisningar för ångerrätt.

 

SAGE Appliances förbehåller sig rätten att kräva ersättning för skador på produkten i enlighet med tillämpliga lagstadgade krav.

 

VIKTIG BEGRÄNSNING AV VÅR SAGE-GARANTI

Sage kan begränsa garantin för Sage-produkter till länder där Sage säljer direkt.

 

Denna garanti gäller inte för följande:

1. Skador eller defekter på Sage-produkter eller -tillbehör som orsakas av normalt slitage eller åldrande; ersättningsgarantin utesluter också trasiga bitar och förbrukningsartiklar såsom vattenfilter;

2. Ytliga skador, inklusive repor, bucklor och skadad plast på sladdar, om inte felet beror på material- eller tillverkningsfel;

3. Transport av skadade varor;

4. Modifieringar, ändringar eller reparationer om inte dessa utfördes enligt Sages anvisningar och av en auktoriserad Sage-partner;

5. Skada till följd av olyckor, missbruk eller felaktig användning, ovanliga lagrings- eller miljöförhållanden, force majeure eller andra yttre orsaker;

6. Skada uppkommen av felaktig användning av Sage-produkten enligt användarhandboken och specifikationerna;

7. Fel eller skador på grund av bristande underhåll, t.ex. om du inte avkalkar kaffemaskinen för att förhindra kalkavlagringar.

8. Sage-produkter som har modifierats utan uttryckligt medgivande från Sage;

9. Sage-produkter vars serienummer eller produktetikett har tagits bort eller förlagts, eller

10. Sage-produkter som har använts för kommersiellt bruk.

 

SAGES GARANTIÅTGÄRDER

En begäran om garantiservice sker efter att ett ärende har skapats med kontaktuppgifter till Sage kundtjänst Finland: FINSK WEBBPLATS /KONTAKT 

Det är kostnadsfritt för kunden att skicka in en reparation eller ett utbyte om tjänsten begärs i det land där enheten köptes.

Lagstadgade garantianspråk som du kan ha mot den direkta säljaren av produkten påverkas inte av denna garanti.

Enligt "Sage-garantin" kan inköp repareras eller ersättas av SAGE inom 2 år efter inköpsdatum.  Följande villkor gäller:

-          Sage accepterar inte returer av delar eller tillbehör.

-          Om du returnerar en produkt till Sage kommer Sage att erbjuda dig en återbetalning om det rör sig om ett direkt online-köp från Sage baserat på ditt ursprungliga betalningssätt. 

 

FÖR DENNA GARANTIÅTGÄRD SKA DU INTE RETURNERA PRODUKTEN TILL BUTIKEN

 

I enlighet med ”Sage-garantin” kan varor repareras eller ersättas av SAGE inom två år efter inköpsdatum.  Följande villkor gäller:

·       Sage tar inte emot returer och återbetalar inte delar eller tillbehör som ingår tillsammans med köpt produkt. Sage tar endast emot reservdelar och tillbehör som returneras om de köptes separat och oöppnade i originalförpackning; och

·       Om varan kan returneras och du skickar tillbaka den till oss kommer Sage att erbjuda dig en återbetalning, om köpet gjordes online direkt från Sage, baserat på din ursprungliga betalningsmetod. 

 

Följ dessa instruktioner, vilka är föremål för Sage-garantin, för att få snabbare service:

Skriv ner produktens modellnummer och partikoden (detta är ett fyrsiffrigt nummer).  Dessa nummer hittar du oftast på ett klistermärke eller ingjutet i produkten, vanligtvis på undersidan eller baksidan av produkten.

 

2.       Ha originalet eller en kopia av försäljningskvittot redo.

 

3.       Kontakta Sages kundtjänst via telefon eller via vår webbplats.

 

4.       Om produkten, eller en av dess delar, är berättigad till reparation eller lagning enligt garantin, kommer Sage att utfärda ett returnummer och en förbetald fraktsedel via e-post så att produkten kan skickas till Sage utan kostnad för dig.  Sage accepterar inga returer utan föregående godkännande. Vid mottagandet av produkten kan Sage skicka en ny produkt eller kontakta dig med ytterligare information om reparation av produkten.  Handläggningstiden för att hantera garantikrav är vanligtvis upp till 15 arbetsdagar, plus leveranstid, beroende på din geografiska plats och typ av skada eller garantikrav.

 

5.       En Sage-apparat anses vara trasig vid leverans om den visar tecken på ett utrustningsfel som förhindrar vanlig användning när du först använder den efter att du har öppnat förpackningen.  Ring Sage inom 30 kalenderdagar efter fakturadatumet om du tror att produkten var trasig vid leverans. Sage avgör om produkten var trasig vid leverans och ordnar för produktens retur samt skickar en ersättningsprodukt på Sages bekostnad.

 

6.       För ytterligare skydd av produkten och för att säkerställa säker hantering medan en produkt returneras för eventuell garantireparation, rekommenderar Sage att du använder Sages fraktetikett eller en spårbar, försäkrad leveranstjänst. Sage ansvarar inte för eventuella skador som orsakas under transporten av en produkt.

 

7.       Under garantitiden kommer Sage att reparera eller byta ut en defekt produkt efter eget gottfinnande. Men om produkten innehåller ett antal tillbehör kommer endast den del eller det tillbehör som är defekt att bytas ut.

 

8.       Sage förbehåller sig rätten att göra mindre justeringar istället för att byta ut produkten eller tillbehöret. Förpackningar, instruktioner, recept etc. byts inte ut om de inte är felaktiga.

 

Kontaktinformation till Sage: https://www.sageappliances.com/fi/sv/learn-more/legal-information.html