Användar- Och Försäljningsvillkor

Varukorg

Huvudmeny

SAGES ANVÄNDAR- OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

 

 

Senast uppdaterat:  Januari 2022

Dessa användar- och försäljningsvillkor ("villkor") gäller för din tillgång till, köp av och användning av produkter och tjänster från Sage Appliances GmbH (a company registered in Germany under company number HRB 81309  with a trading address at Sage Appliances GmbH , Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Germany (härefter kallat ”Sage”), och våra dotterbolag (företag som kontrolleras av eller är under gemensam kontroll av och inklusive vårt moderbolag, Breville, PTY, Ltd i Australien, och inklusive men inte begränsat till varumärkena Baratza, Beanz, ChefSteps, ControlFreak, FoodThinker och PolyScience Culinary), tillsammans "Sage", "vi", "oss" eller "våra". 

Kontakta: https://mybreville.force.com/BrevilleCustomerCommunity/s/?language=sv&region=fi&brand=sage

LÄS DESSA ANVÄNDAR- OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR NOGGRANT. YTTERLIGARE REGLER OCH VILLKOR KAN GÄLLA SOM ANTINGEN KOMPLETTERAR ELLER ERSÄTTER VISSA BESTÄMMELSER I DESSA ANVÄNDAR- OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR.

GENOM ATT KLICKA FÖR ATT GODKÄNNA DESSA ANVÄNDAR- OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR, ELLER PÅ ANNAT SÄTT TILLGÅ, KÖPA ELLER ANVÄNDA VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER (SOM DEFINIERAS NEDAN), BEKRÄFTAR DU DESSA ANVÄNDAR- OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR SAMT ALLA TERMER SOM NÄMNS HÄR (SÅSOM VÅR SEKRETESSPOLICY).  OM DU INTE GODKÄNNER ALLA DESSA VILLKOR SKA DU INTE TILLGÅ, KÖPA ELLER ANVÄNDA VÅRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER.

Produkter” avser all hårdvara och alla fysiska enheter eller konkreta mat- eller dryckesprodukter (till exempel kaffebönor) som säljs av Sage. ”Tjänster” avser våra webbplatser, mobilapplikationer, anslutna apparaters programvara och andra onlineprodukter och -tjänster (varav några är betalda prenumerationstjänster). Dessa villkor ändrar inte på något sätt villkoren för eventuella andra avtal som du har med oss med avseende på produkter, tjänster eller på annat sätt. Om du använder produkterna eller tjänsterna för en entitets räkning, intygar och garanterar du att du har rätt att acceptera dessa villkor å entitetens vägnar och att entiteten godkänner att vara ansvarig gentemot oss om du eller entiteten bryter mot dessa villkor.

Sage förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande ändra eller revidera dessa villkor. Om vi gör ändringar i dessa villkor kommer vi att meddela detta, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande, meddela via tjänsterna eller uppdatera datumet som står efter ”Senast uppdaterat” i början av dessa villkor. Din fortsatta användning av tjänsterna bekräftar ditt godkännande av de reviderade villkoren. Vi uppmuntrar dig att granska villkoren ofta för att säkerställa att du förstår de villkor som gäller när du tillgår eller använder tjänsterna. Om du inte godkänner de reviderade villkoren får du inte komma åt eller använda tjänsterna. Eventuella ändringar vi gör påverkar inte dina rättigheter gällande produkter som du redan har köpt eller beställningar som du redan har lagt.

1. Sekretesspolicy

Se vår sekretesspolicy för information om hur vi samlar in, använder och lämnar ut information om dig. Genom att använda tjänsterna samtycker du till att ta emot elektronisk kommunikation från oss och att alla meddelanden, avtal, upplysningar eller annan kommunikation som vi skickar till dig kommer att uppfylla alla tillämpliga lagkrav inklusive att kommunikationen sker skriftligt.

2. Ytterligare villkor

När du använder våra produkter och tjänster omfattas din användning av gällande villkor för dessa produkter och tjänster. När du till exempel använder, laddar ner, installerar eller på annat sätt använder våra mobilapplikationer omfattas din användning av ett slutanvändarlicensavtal.

3. Behörighet; Registrering och konto; Nödvändig utrustning, internetleverantör och operatör

3.1 Behörighet Tjänsterna är inte riktade mot eller avsedda att användas av minderåriga enligt definitionen i lokala lagar. Genom att använda tjänsterna intygar och garanterar du att du (a) inte tidigare har avstängts eller tagits bort från tjänsterna, eller engagerat dig i någon aktivitet som kan resultera i avstängning eller borttagning från tjänsterna, och (b) har full makt och auktoritet att ingå dessa villkor och därmed inte bryter mot något annat avtal som du är part i.

3.2 Registrering och konto För att komma åt och använda vissa områden eller funktioner i tjänsterna måste du registrera dig för ett Sage-konto och/eller skapa en profil. När du registrerar dig för ett konto kan du inte skapa ett kontonamn som innehåller ett varumärke utan tillstånd från varumärkesägaren. Vi förbehåller oss rätten att återta kontonamn för alla företag eller individer som gör rättsliga anspråk, inklusive varumärkesrättigheter, på dessa namn. Genom att skapa ett konto godkänner du att (a) tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig kontoinformation, (b) underhålla och omedelbart uppdatera din kontoinformation då och då efter behov, (c) hålla dina kontouppgifter säkra, (d) vara ansvarig för handlingar eller underlåtenheter från en tredje part som du låter komma åt eller använda ditt konto och tjänsterna, och (e) omedelbart meddela oss om du upptäcker eller på annat sätt misstänker några säkerhetsöverträdelser relaterade till tjänsterna eller ditt konto.

3.3 Nödvändig utrustning, internetleverantör och operatör Du bekräftar att tillgängligheten för vissa tjänster beror på (a) din dator, mobiltelefon eller surfplatta, kabeldragning, Wi-Fi-hemnätverk, Bluetooth-anslutning och annan relaterad utrustning (”utrustning”), (b) din Internetleverantör (”internetleverantör”), och (c) din tjänsteleverantör för din mobiltelefon eller surfplatta (”operatör”). Du godkänner att du är ansvarig för alla avgifter som din internetleverantör och operatör tar ut i samband med användningen av tjänsterna och att du är ansvarig för att följa alla avtal och andra policyer för din internetleverantör och operatör. Du erkänner och godkänner vidare att dina interaktioner med din internetleverantör och operatör enbart är mellan dig och dessa tredje parter, och att Sage inte på något sätt är ansvariga för dessa interaktioner.

4. Försäljningsvillkor

4.1 Avtals ingående

Beställningar kan endast göras online på Sage Appliances webbplats www.sageappliances.com.  Alla beställningar är beroende av tillgänglighet och godkännande av oss, och vi kan när som helst korrigera produktbeskrivningar.

Innan beställningen skickas kan köparen när som helst se och ändra uppgifterna och ta bort produkter från kundvagnen. Genom att klicka på knappen "Slutför beställning" utgör köparens beställning ett godkännande av vårt erbjudande. När köparen lägger en beställning skickar vi ett e-postmeddelande som bekräftar mottagandet av beställningen och som innehåller uppgifter om beställningen (orderbekräftelse). Denna orderbekräftelse utgör ett ingående av avtal och informerar köparen om att vi har mottagit beställningen.

Du kan avbryta din beställning när som helst innan vi ger instruktioner till vårt lager om att skicka produkten till dig, vilket sker efter det att orderbekräftelsen skickas till dig och före bekräftelsen på att beställningen har skickats. Ett köpeavtal upprättas inte för produkter från samma beställning som inte anges i avsändningsbekräftelsen. Sage är avtalspartnern. Sage erbjuder inte produkter för köp av personer under 18 år.

4.2 Ångerrätt

Konsumenterna har rätt till ångerrätt när konsumenten är en fysisk person som gör en juridisk transaktion för ändamål som övervägande inte kan tillskrivas deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet om lagen inte ger undantag.

För varor som köpts online från vår Sage onlinebutik, se här: Sage Ångerrätt

Undantag från ångerrätten för BEANZ ONLINE SHOPS

På vår Beanz onlinebutik säljer vi endast nyrostade bönor. Ångerrätten kan uteslutas för dessa "specialanpassade livsmedel".

Det finns ingen ångerrätt när avtalet gäller leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars produktion ett individuellt val eller fastställande av konsumenten är avgörande eller som tydligt är skräddarsydda för konsumentens personliga behov.

Under alla förhållanden vill vi ha nöjda kunder, och om du inte är nöjd med din produkt kan du när som helst kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig att hitta en alternativ produkt.

4.3 Priser, fraktkostnader och tillgänglighet

De priser som anges på produktsidorna inkluderar lagstadgad mervärdesskatt och andra priskomponenter. Alla priser anges i euro.

För de produkter som köps i Sage onlinebutik utöver de priser som anges på produktsidorna tillkommer en fast fraktkostnad på 10 € på alla beställningar under 30 €. Fri frakt gäller på alla beställningar lika med eller över 30 €.

För de produkter som köpts i onlinebutiken Beanz online är frakten gratis. Vi tar inte ut några extra kostnader för betalningar.

Alla produkter och tjänster som erbjuds till försäljning är beroende av tillgänglighet och vi förbehåller oss rätten att införa kvantitetsbegränsningar för varje beställning, avvisa hela eller delar av en beställning och avbryta försäljningen av produkter och tjänster utan föregående meddelande. Priserna för produkter och tjänster kan ändras när som helst, men sådana ändringar påverkar inte en beställning av produkter eller tjänster som du redan har gjort. Vissa av produkterna visas i tjänsterna endast i reklamsyfte och är kanske inte tillgängliga för köp.

4.4 Leverans

Våra varor levereras inom Finland. Leveranstiden är upp till 5–8 arbetsdagar. Eventuella avvikande leveranstider anges på respektive produktsida.

Om Sage utan egen förskyllan inte kan leverera de beställda varorna på grund av att vår leverantör inte uppfyller sina avtalsförpliktelser, har vi rätt att häva avtalet gentemot köparen. I detta fall kommer köparen omedelbart att underrättas om att den beställda produkten inte är tillgänglig och vi kommer att ge full återbetalning för dessa varor. Köparens lagstadgade fordringar förblir opåverkade.

I den mån en leverans till köparen inte är möjlig på grund av att de levererade varorna inte passar genom köparens ytterdörr, dörr eller trapphus eller på grund av att köparen inte var tillgänglig på den leveransadress som denne angett trots att köparen informerats om leveranstiden med rimligt varsel, står köparen för kostnaderna för den misslyckade leveransen.

 

4.5 Förfallodag och betalning; försummelse

Alla betalningar förfaller omedelbart till betalning. Betalningar kan alternativt göras via betalningsleverantör eller kreditkort. Ditt kreditkortskonto/betalningsleverantörskonto kommer att debiteras när din beställning har slutförts.

 

4.6 Kvittning och behållning

Köparen får inte kvitta något belopp mot någon betalning som ska betalas till Sage, såvida inte köparens motkrav är rättsligt fastställda eller obestridda av Sage. Köparen har dessutom rätt att utöva en retentionsrätt endast i den mån köparens motkrav grundar sig på samma avtalsförhållande.

4.7 Förbehåll för äganderätt

Varorna förblir Sages egendom till dess att full betalning har mottagits. Pantsättning, överföring, bearbetning eller omkonstruktion är inte möjlig utan vårt samtycke före överföring av äganderätten.

 

4.8 Returer och återbetalningar För returer och återbetalningar för produkter som köps i Sages onlinebutik, se vår  Ängerrätt ovan och för ytterligare information om garantirelaterade anspråk och Sages garantiprocedur, se  Sage-garantin.

För retur och återbetalning av produkter som köpts i Beanz webbutik, se Beanz returpolicy. Välj den returprocess som gäller för webbplatsen.

Alla varor från Svensk webbutiker omfattas av lagliga garantirättigheter. Om inte annat anges nedan är övriga krav från köparen, oberoende av laglig grund, exkluderade.  Sage ansvarar därför inte för skador som orsakats på själva leveransobjektet; Sage ansvarar i synnerhet inte för förlorad vinst eller andra ekonomiska förluster för köparen. I den mån avtalsvillkoren för Sage exkluderas eller är begränsade gäller detta även personligt ansvar för anställda, ombud och ställföreträdare. Ovanstående ansvarsbegränsning gäller inte om orsaken till skadan är baserad på uppsåt eller grov vårdslöshet (där begreppet ”grov vårdslöshet” existerar enligt gällande lag) eller om personskada har orsakats, eller för andra skyldigheter som inte kan uteslutas av lagen. Det gäller inte heller om köparen gör gällande lagstadgade anspråk.

I den mån Sage bryter mot en väsentlig avtalsförpliktelse (”huvudförpliktelse”) är alla tillämpliga lagstadgade skyldigheter att ersätta materiella skador begränsade till de typiskt uppkomna skadorna. Detta inkluderar skyldigheter, där överträdelser äventyrar fullbordandet av avtalsändamålet vilket gör det möjligt att genomföra kontraktet på ett sätt som är korrekt och som du vanligtvis förlitar dig på.

Om vi går med på att ersätta varor är köparen skyldig att returnera de ursprungliga varorna till Sage Appliances inom 30 dagar på Sage Appliances bekostnad. Defekta varor måste returneras i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. Sage Appliances förbehåller sig rätten att begära ersättning för skador som omfattas av lagstadgade krav.

Garantier och bestämmelser i denna klausul påverkas inte av någon ytterligare garanti vi tillhandahåller för våra produkter.

 

5. Tredjepartsprodukter köpta från tredjepartsförsäljare.

Vi kan tillhandahålla möjligheten att köpa produkter från tredjepartsförsäljare via tjänsterna, i sådana fall fungerar vi endast som mellanhand. Om du köper en produkt från en tredjepartsförsäljare styrs ditt köp av den tredje partens villkor och policyer. Vi är inte säljare av dessa produkter och är inte en part i försäljningen av dessa produkter; därför gör vi inga utfästelser eller garantier när det gäller dessa produkter och accepterar inte returer eller utfärdar återbetalningar för dessa.

6.  Fel

Vi försöker vara så exakta som möjligt och eliminera fel i våra tjänster; vi garanterar dock inte att beskrivningar, priser eller annan produkt- eller tjänsterelaterad information är korrekt, fullständig, pålitlig, aktuell eller felfri. I händelse av ett fel förbehåller vi oss rätten att korrigera sådana fel och revidera din beställning i enlighet med detta (vilket inkluderar att ta ut rätt pris) eller att avbryta beställningen och återbetala eventuellt belopp.  

 

7.Prenumerationstjänster

7.1. Tjänster som omfattas av gratis provperiod, rabattperiod och automatisk förnyelse

En av de betalda prenumerationstjänster som vi tillhandahåller är matlagningskurser online, demonstrationer och motsvarande tillhandahållande av recept och relaterade tjänster till våra prenumeranter (tillsammans "matlagningslektionerna"). I samband med matlagningslektionerna kan prenumeranter ha möjlighet att interagera med lärare och lärarassistenter online. Dessa personer är inte våra anställda och vi ansvarar inte för innehållet och informationen som de tillhandahåller genom tjänsterna. Vi frånsäger oss härmed allt ansvar av olika slag i samband med matlagningslektionerna. 

En annan betald prenumerationstjänst är på regelbundna leveranser av kaffebönor via Beanz.com ("Beanz-prenumerationer").  Dessa kaffebönor tillhandahålls av oberoende rosterier och vi ansvarar inte för bönornas skick, kvalitet eller lämplighet.  Vi frånsäger oss härmed allt ansvar i samband med säljbarhet eller defekter, om tillämpligt, för beställningar eller köp via din(a) Beanz-prenumeration(er).

7.2. Prissättning och tillgänglighet – Prenumerationer

Vi tillhandahåller några av våra tjänster gratis.  Vissa prenumerationstjänster (till exempel matlagningslektioner, Beanz-kaffeleverans o dyl.) kan dock vara en av våra betalda prenumerationstjänster som omfattas av en periodisk avgift (enligt beskrivningen i det tillämpliga prenumerationserbjudandet), förutsatt att vi tillhandahåller en gratis provperiod (en "gratis provperiod") eller rabattperiod (en "rabattperiod") för att låta nya prenumeranter prova tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att, efter vårt absoluta gottfinnande, avgöra om du är berättigad till en gratis prov- eller rabattperiod, och vi kan begränsa behörigheten eller varaktigheten för att förhindra gratis prov eller rabattmissbruk. Vi förbehåller oss rätten att återkalla en gratis prov- eller rabattperiod och pausa ditt konto om vi fastställer att du inte är behörig. Medlemmar i hushåll med en befintlig eller nylig prenumeration är inte behöriga. Vi kan använda information som enhets-ID, betalningsmetod eller ett kontos e-postadress som används med en befintlig eller nylig prenumeration för att fastställa behörighet. Begränsningar kan gälla för kombinationer med andra erbjudanden.

Om du registrerar dig för en gratis prov- eller rabattperiod kommer du automatiskt att debiteras en periodisk avgift ("prenumerationsavgiften"), plus tillämpliga skatter och relaterade avgifter, för fortsatt åtkomst efter utgång såvida du inte säger upp din prenumeration vid eller före utgången av din gratis prov- eller rabattperiod. DU KANSKE INTE FÅR ETT MEDDELANDE FRÅN OSS OM ATT DIN GRATIS PROV- ELLER RABATTPERIOD HAR AVSLUTATS ELLER ATT DEN FULLA BETALPERIODEN FÖR DIN PRENUMERATION HAR INLETTS. Tillgång till en gratis prov- eller rabattperiod upphör omedelbart att gälla vid avbrytande under en gratis prov- eller rabattperiod.

När en gratis prov- eller rabattperiod har avslutats kommer vi fortsatt att automatiskt debitera prenumerationsavgiften regelbundet tills du säger upp din prenumeration eller vi av någon anledning avslutar den efter eget gottfinnande. Du ger oss härmed tillstånd att debitera den aktuella, giltiga, godkända betalningsmetod som du har tillhandahållit oss för sådana betalningar. Vi gör inga återbetalningar.

Du kan när som helst säga upp din prenumeration. Gå till sidan "Prenumeration" på vår webbplats och följ våra instruktioner för uppsägning om du vill säga upp din prenumeration. Klicka på "Hantera prenumeration" på sidan "Prenumeration" för att se när ditt konto stängs. Om du registrerade dig via en tredjeparts betalningsleverantör och vill säga upp din prenumeration kan du behöva göra det via denna tredje part, till exempel genom att besöka ditt konto hos den tillämpliga tredje parten och stänga av automatisk förnyelse eller avsluta prenumerationen via den tredje parten. Du kan också hitta faktureringsinformation för din prenumeration genom att besöka ditt konto hos den tillämpliga tredje parten.

Vi meddelar dig i förväg om alla avgifter vi tar ut och eventuella ändringar av våra avgifter. Om du fortsätter att använda betalningstjänster efter att en avgift har höjts godkänner du att betala den ökade avgiften. Om du säger upp din prenumeration är du ansvarig för prenumerationsavgiftens hela belopp för den prenumerationsperiod som du avslutade och du har tillgång till dina prenumerationsförmåner fram tills att perioden avslutas. Du måste säga upp din prenumeration innan den förnyas för att undvika att prenumerationsavgiften för nästa prenumerationsperiod faktureras. VI GER INTE ÅTERBETALNINGAR ELLER KREDITER FÖR DELPERIODER OCH/ELLER OANVÄNDA TJÄNSTER. Om du av någon anledning inte betalar någon prenumerationsavgift vid förfallodagen: (i) förblir du ansvarig för prenumerationsavgiften samt alla kostnader vi ådrar oss för att ta ut den, inklusive advokatkostnader; (ii) godkänner du att vi fortsätter debitera dig efter din valda betalningsmetod enligt villkoren här; och (iii) kan vi stänga av eller avsluta din åtkomst till tjänsterna. I den mån du fortsätter att debiteras efter giltig uppsägning av din prenumeration på grund av vårt fel, godkänner du att din enda ersättning är att få en återbetalning från oss för de överdebiterade beloppen. Du måste göra eventuella anspråk inom 60 dagar efter att betalningen tagits ut, annars stryks de.

8. Licenser för att använda tjänsterna och materialet

Om inget annat anges är allt innehåll och annat material som ingår i tjänsterna, inklusive, utan begränsning, våra logotyper och alla mönster, texter, recept, ingredienslistor, tillagningstider, videor, grafik, bilder, information, data, programvaror, ljudfiler, andra filer och urval och utformning därav (tillsammans ”material") under Sage eller våra dotterbolags eller licensgivares äganderätt och är skyddade av nationella och internationella upphovsrätts-, varumärkes- och andra immateriella lagar.

Sage ger dig en begränsad, royaltyfri, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-underlicensierbar, världsomfattande licens för att få tillgång till och använda det material som görs tillgängligt genom tjänsterna för dina egna personliga, icke-kommersiella ändamål. Om detta inte uttryckligen tillåts enligt lag eller skriftligt av Sage får du inte reproducera, distribuera, sälja, skapa härledda verk eller efterföljande versioner, dekompilera, baklängeskonstruera eller demontera våra tjänster (utom i de fall där du har rätt att göra det enligt tillämplig lag), och du kommer inte att vidta några åtgärder för att störa eller skada våra tjänster.

Sage uppmuntrar till användning och distribution av vissa material från tjänsterna, inklusive våra recept, ingredienslistor, videor, bilder och användarinnehåll (definieras i avsnitt 12). Om inget annat anges görs sådant material tillgängligt för dig under den senaste versionen av licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (BY-NC-SA). Observera att våra tjänstenamn, varumärken, logotyper och slogans som kan visas på tjänsterna inte är licensierade för dig enligt Creative Commons-licensen.

Om inte uttryckligen angett av oss ska ingenting i dessa villkor tolkas som att det ger rättighet eller licens till patent, varumärke, upphovsrätt eller andra äganderätter till Sage eller tredje part, vare sig det är genom estoppel, antydan eller annat sätt. Licenserna som beviljas häri kan återkallas när som helst.

9. Policyer mot upprepade intrång; Upphovsrättsklagomål

I enlighet med tillämpliga lagar har vi antagit en policy för att begränsa tillgången till tjänsterna genom att avsluta användares konton, under vissa omständigheter och efter eget gottfinnande, om användarna gör intrång i andras immateriella rättigheter. Om du anser att någon del av tjänsterna gör intrång på någon upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, kan du lämna ett meddelande om en sådan överträdelse till vårt utsedda ombud på nedanstående sätt:

Det utsedda ombudets namn: General Counsel, Breville USA, Inc.
Adress: 19400 S. Western Ave., Torrance, CA 90501
Telefon: 310.755.3000
E-post: [email protected]

För icke-amerikanska invånare måste du följa alla tillämpliga, jurisdiktionsspecifika anmälningskrav."

Notera även att om du medvetet lämnar väsentligt felaktiga uppgifter i din anmälan om att materialet eller aktiviteten gör intrång, kommer du att hållas ansvarig för eventuella skador, inklusive, utan begränsning, kostnader och advokatkostnader som vi eller den påstådda intrångsgöraren ådrar sig som resultat av att vi förlitat oss på dessa felaktiga uppgifter när vi tar bort eller inaktiverar åtkomst till materialet eller aktiviteten som påstås göra intrång.

10. Varumärken

"Sage", Sage-logotypen och andra varumärken som används för produkterna och tjänsterna (tillsammans "varumärkena") ägs av Sage eller våra dotterbolag, eller används under licenser, och får inte kopieras, imiteras eller användas, helt eller delvis, utan vårt föregående skriftliga tillstånd i varje instans. Du får inte använda några metataggar eller annan "dold text" som använder varumärken eller andra namn, varumärken eller produkt- eller tjänstenamn för Sage eller våra dotterbolag utan föregående skriftligt tillstånd i varje instans. Dessutom utgör utseendet på tjänsterna, inklusive, utan begränsning, alla sidhuvuden, anpassad grafik, knappikoner och skript, Sages eller våra dotterbolags servicemärke, varumärke eller helhetsintryck och får inte kopieras, imiteras eller användas, helt eller delvis, utan vårt föregående skriftliga tillstånd. Alla andra varumärken, registrerade varumärken, produktnamn och företagsnamn eller logotyper som nämns i tjänsterna kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare och får inte kopieras, imiteras eller användas, helt eller delvis, utan tillstånd från den tillämpliga varumärkesinnehavaren. Hänvisning till produkter, tjänster, processer eller annan information med namn, varumärke, tillverkare, leverantör eller liknande innebär inte godkännande, sponsring eller rekommendation av Sage eller våra dotterbolag.

Om du tror att någon del av vår användning av varumärken gör intrång på varumärken som du äger eller kontrollerar, meddela vårt utsedda ombud såsom beskrivs i avsnitt 7.

11. Hyperlänkar

Du får en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar rätt att skapa en texthyperlänk till tjänsterna, förutsatt att en sådan länk inte visar någon av Sage-parterna (enligt definitionen i avsnitt 15 nedan) eller våra tjänster på ett falskt, vilseledande, nedsättande eller på annat sätt förtalande sätt, och förutsatt att länksidan inte innehåller något grafiskt, olagligt eller kränkande material, eller material som är trakasserande eller på annat sätt stötande. Denna begränsade rättighet kan återkallas när som helst. Du får inte använda någon Sage-parts varumärke eller någon Sage-parts logotyp eller egen grafik för att länka till tjänsterna utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. Vidare får du inte använda, rama in eller använda inramningstekniker för att bifoga varumärken, logotyper eller annan äganderättsinformation från någon Sage-part, inklusive bilderna som finns hos tjänsterna, innehållet i någon text, layout eller design på någon sida, eller formulär på någon sida för tjänsterna utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

I den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag gör Sage inga anspråk på eller påståenden om, och tar inget ansvar för, kvaliteten, innehållet, typen eller tillförlitligheten hos tredje parts webbplatser som är tillgängliga via hyperlänk från tjänsterna eller webbplatser som länkar till tjänsterna. Sådana webbplatser är inte under vår kontroll, och vi är inte ansvariga för innehållet på någon länkad webbplats, någon länk som finns på en länkad webbplats eller någon granskning, ändring eller uppdatering av sådana webbplatser. Vi tillhandahåller dig dessa länkar endast för din bekvämlighet och tillägg av länkar innebär inte vår anknytning till, vårt godkännande av eller vårt antagande av en webbplats eller information som finns på den. När du lämnar tjänsterna bör du vara medveten om att våra villkor och policyer inte längre gäller. Du bör granska tillämpliga villkor och policyer, inklusive sekretess och datainsamlingsmetoder, för alla webbplatser som du navigerar till från tjänsterna.

12. Tredjepartsinnehåll; Programvara med öppen källkod; Gränssnitt till produkter och tjänster från tredje part

Tredjepartsinnehåll. Vi kan visa innehåll, annonser och kampanjer från tredje part via tjänsterna (tillsammans "tredjepartsinnehåll"). I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kontrollerar, godkänner eller antar vi inget tredjepartsinnehåll och vi lämnar inga uppgifter eller garantier av något slag beträffande sådant tredjepartsinnehåll, inklusive, men inte begränsat till, dess riktighet eller fullständighet. Du erkänner och godkänner att dina interaktioner med tredje parter som tillhandahåller tredjepartsinnehåll enbart är mellan dig och dessa tredje parter och att Sage inte på något sätt är ansvariga för dessa interaktioner eller tredjepartsinnehållet.

Programvara med öppen källkod. Våra tjänster kan också innehålla tredjepartsprogramvara som omfattas av GNU General Public License ("GPL") eller andra licenser för öppen källkod ("programvara med öppen källkod"). Programvaran med öppen källkod är licensierad enligt villkoren i licensen som medföljer sådan programvara med öppen källkod, med förbehåll för ytterligare villkor.

Anslutning till produkter och tjänster från tredje part. Sage kan tillåta dig att använda våra produkter och tjänster i kombination med produkter och tjänster från tredje part ("produkter och tjänster från tredje part"). Om du bestämmer dig för att ansluta våra produkter eller tjänster till produkter och tjänster från tredje part krävs ditt uttryckliga samtycke och godkännande, som när som helst kan återkallas av dig. När du ger ditt samtycke till att ansluta en viss produkt och tjänst från tredje part till våra produkter eller tjänster, godkänner du att Sage och leverantören av produkten och tjänsten från tredje part får utbyta information för att aktivera de funktioner du godkänner. När Sage delar information med en leverantör av en produkt och tjänst från tredje part styrs tredjepartsleverantörens användning av sådan information enbart av dess egen sekretesspolicy. Du bekräftar och godkänner att Sage inte lämnar några uppgifter eller garantier angåendesäkerheten hos produkter eller tjänster från tredje part och Sage ansvarar inte för din användning av produkter eller tjänster från tredje part eller för skada eller förluster som uppstår från eller i samband med din användning av produkter eller tjänster från tredje part. Du bör kontakta tredjepartsleverantörer direkt med eventuella frågor om deras produkter och tjänster från tredje part.

13. Användaruppförande

Du samtycker till att du inte kommer att bryta mot någon lag, avtal, immateriell egendom eller annan tredje parts rättighet, eller utföra en otillåten handling, och att du ensam ansvarar för ditt uppförande när du tillgår eller använder produkterna och tjänsterna. Du samtycker till att du kommer att följa dessa villkor och att du inte kommer att:

Delta i mobbning, hotande, skrämmande, jagande eller förföljelser;

Använda eller försöka att använda en annan användares konto utan godkännande från sådan användare och Sage;

Använda produkterna eller tjänsterna på ett sätt som kan inkräkta på, störa, negativt påverka eller hindra andra användare från att använda produkterna eller tjänsterna fullt ut eller som på något sätt kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra produkternas eller tjänsternas funktioner;

Förändra någon aspekt av produkterna eller tjänsterna, inklusive korrigering av fel, utan godkännande från Sage;

Dekompilera någon aspekt av produkterna eller tjänsterna eller göra något som kan avslöja källkod eller kringgå eller undvika åtgärder som används för att förhindra eller begränsa åtkomst till material eller funktioner eller områden i produkterna eller tjänsterna, med undantag för vad som uttryckligen tillåts enligt tillämplig lag;

Utveckla tredjepartsprogram som interagerar med användarinnehåll eller produkterna eller tjänsterna utan vårt föregående skriftliga medgivande;

Använda en robot, spindel, sökrobot, skrapa, skript, webbläsartillägg, nerkopplad läsare eller andra automatiska metoder eller gränssnitt som inte har godkänts av oss för att tillgå produkterna eller tjänsterna, extrahera data eller på annat sätt störa eller modifiera återgivningen av material eller funktioner;

Kringgå eller ignorera instruktionerna i filen robots.txt, som kan nås på https://www.Sage.com/robots.txt,

Använda produkterna eller tjänsterna i olagliga eller obehöriga syften eller delta i, uppmuntra eller marknadsföra en aktivitet som bryter mot dessa villkor.

14. Användarinnehåll

Tjänsterna kan innehålla interaktiva funktioner och områden som gör det möjligt för användare att skapa, lägga upp, dela eller lagra innehåll, inklusive, men inte begränsat till, användargenererat innehåll, recept, recensioner, foton, videor, musik, ljud, text, grafik, kod, artiklar eller annat material (tillsammans "användarinnehåll"). Om du bestämmer dig för att dela användarinnehåll med andra via tjänsterna eller tredjepartsplattformar är du införstådd med att detta användarinnehåll kommer att kunna ses av andra i enlighet med de sekretessinställningar som du upprättar på ditt konto.

Du samtycker till att du ensam ansvarar för ditt användarinnehåll och för din användning av interaktiva funktioner och områden i tjänsterna. Genom att lägga upp, ladda upp eller på annat sätt skicka användarinnehåll intygar och garanterar du att (a) sådant användarinnehåll är icke-konfidentiellt; (b) du äger alla immateriella rättigheter (eller har erhållit alla nödvändiga tillstånd) för att tillhandahålla sådant innehåll och för att bevilja de licenser som framförs här; och (c) användarinnehållet inte kommer att bryta mot eller göra intrång i någon persons eller enhets immateriella rättighet eller annan äganderätt, inklusive rätten till publicitet eller sekretess.

Genom att använda de interaktiva funktionerna och områdena i tjänsterna samtycker du vidare till att inte skapa, lägga upp, dela eller lagra något av följande:

Användarinnehåll som är olagligt, ärekränkande, förtalande, obscent, pornografiskt, oanständigt, liderligt, suggestivt, trakasserande, hotfullt, gör intrång i privatlivet eller publiceringsrättigheter, förolämpande, provocerande, bedrägligt eller på annat sätt stötande;

Användarinnehåll som skulle utgöra, uppmuntra eller instruera till ett brott, bryta mot en parts rättigheter eller på annat sätt skapa skyldigheter eller bryta mot lokal, statlig, nationell eller internationell lag;

Användarinnehåll som innehåller eller skildrar uttalanden, anmärkningar eller påståenden som inte återspeglar dina ärliga åsikter och erfarenheter;

Användarinnehåll som imiterar, eller ger en felaktig bild av din anknytning till, en person eller enhet;

Användarinnehåll som hänvisar till eller skildrar Sage eller någon av dess produkter eller tjänster men inte avslöjar en materiell koppling till oss, om du har en sådan (till exempel om du är anställd hos Sage);

Användarinnehåll som innehåller oönskade kampanjer, politiska kampanjer, reklam eller krav;

Användarinnehåll som innehåller virus, korrupta filer eller andra skadliga, störande eller destruktiva filer eller innehåll; eller

Användarinnehåll som, enligt vår bedömning, är stötande eller som begränsar eller hindrar en annan person från att använda eller åtnjuta produkterna eller tjänsterna eller som kan utsätta Sage eller andra för skada eller ansvar av någon typ.

Vi ansvarar inte för något användarinnehåll. Även om vi inte har någon skyldighet att undersöka, redigera eller övervaka användarinnehåll förbehåller vi oss rätten, och har absolut befogenhet, att ta bort, undersöka eller redigera användarinnehåll som läggs upp eller lagras i tjänsterna när som helst och av någon anledning, och du är ensamt ansvarig, på egen bekostnad, för att skapa säkerhetskopior av och ersätta användarinnehåll som du lägger upp eller lagrar på tjänsterna.

15. Rättigheter i användarinnehåll

Om inte annat anges i dessa villkor eller i ett separat avtal gör vi inget anspråk på ägarskap eller kontroll över ditt användarinnehåll. Genom att ladda upp, lägga upp eller på annat sätt skicka användarinnehåll ger du dock Sage en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomfattande, evig, oåterkallelig, överförbar och fullt underlicensierbar rätt att använda, återskapa, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, distribuera, utföra och visa sådant användarinnehåll och ditt namn, avbild, röst och persona i tjänsterna, på tredjepartswebbplatser och i mobilapplikationer samt i alla andra medier eller format, nu kända eller som kommer utvecklas senare, för samtliga ändamål, inklusive för Sages kommersiella syften. Du ger vidare alla användare av våra tjänster tillstånd att tillgå och använda ditt användarinnehåll i enlighet med den senaste versionen av licensen Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike (BY-NC-SA).

16. Feedback

Frånsett och utöver användarinnehåll kan du skicka frågor, kommentarer, förslag, idéer, originalmaterial eller kreativt material eller annan information om Sage eller våra produkter eller tjänster (tillsammans "feedback"). Feedback är icke-konfidentiell och kommer helt och hållet tillhöra Sage. Sage har ensamrätt, inklusive, men inte begränsat till, alla immateriella rättigheter i och till sådan feedback och har rätt till obegränsad användning och spridning av denna feedback för samtliga ändamål, kommersiellt eller på annat sätt, utan erkännande eller ersättning till dig.

17. Skadestånd

Så långt tillämplig lag medger samtycker du till att ersätta, försvara och hålla Sage och våra respektive tidigare, nuvarande och framtida anställda, tjänstemän, chefer, entreprenörer, konsulter, aktieägare, leverantörer, säljare, tjänsteleverantörer, moderbolag, dotterbolag, filialer, ombud, representanter, föregångare, efterträdare och tillträdare (tillsammans med Sage, "Sage-parterna") skadeslösa när det gäller alla tredjepartsanspråk av något slag, inomkontraktuellt, utomkontraktuellt eller på annan grund (tillsammans "anspråk"), inklusive skador på egendom eller personskador som uppstår från eller avser:

din åtkomst till eller användning eller missbruk av våra produkter, tjänster och material;

allt användarinnehåll du skapar, lägger upp, delar eller lagrar i eller via våra tjänster eller på våra sidor eller i flöden på sociala medieplattformar från tredje part;

all feedback du ger;

din överträdelse av dessa villkor;

din överträdelse av tredje parts rättigheter; eller

användning eller missbruk av produkterna eller tjänsterna av en tredje part som du beviljar att använda de produkter eller tjänster som tillhandahålls dig.

Denna skadeståndsskyldighet omfattar att betala för någon av Sage-parternas advokatkostnader och andra kostnader för att utreda och försvara anspråk samt kostnaderna för att verkställa skadeståndsskyldigheten.

Du samtycker till att omedelbart meddela Sage om eventuella anspråk från tredje part och samarbeta med Sage-parterna för att försvara sådana anspråk. Du godkänner vidare att Sage-parterna ska ha kontroll över försvar eller reglering av alla anspråk från tredje part. Detta skadestånd gäller utöver, inte i stället för, andra skadestånd som anges i ett skriftligt avtal mellan dig och Sage.

18. Varningar

VI KAN KOMMA ATT TILLHANDAHÅLLA VIKTIGA HÄLSO- OCH SÄKERHETSVARNINGAR OCH INSTRUKTIONER SOM DU MÅSTE LÄSA INNAN DU ANVÄNDER VISSA SAGE-PRODUKTER OCH/ELLER TAR DEL AV VISSA SAGE-TJÄNSTER ELLER ANDRA AKTIVITETER. VI KAN KOMMA ATT UPPDATERA ELLER OMARBETA DESSA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER, SÅ VÄNLIGEN GRANSKA DEM REGELBUNDET.

SÅ LÅNGT TILLÄMPLIG LAG MEDGER TILLHANDAHÅLLS ALLA TJÄNSTER OCH MATERIAL EFTER TILLGÄNGLIGHET OCH I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT OCH VI FRÅNSÄGER OSS UTTRYCKLIGEN ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG. VI INTYGAR ELLER GARANTERAR INTE ATT NÅGON AV VÅRA WEBBPLATSER, MOBILAPPLIKATIONER OCH MATERIAL ÄR KORREKTA, FULLSTÄNDIGA, TILLFÖRLITLIGA, AKTUELLA ELLER FELFRIA. I TILLÄGG ÄR VÅRA WEBBPLATSER, MOBILAPPLIKATIONER OCH MATERIAL (A) ENDAST I INFORMATIONSYFTE, (B) TILLHANDAHÅLLNA SOM ALLMÄNNA RÅD OCH (C) INTE AVSEDDA ATT VARA EN ERSÄTTNING FÖR YRKESMÄSSIGT MEDICINSKA ELLER NÄRINGSMÄSSIGA RÅD. VI GÖR VÅRT BÄSTA FÖR ATT DIN TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV NÅGON AV VÅRA WEBBPLATSER, MOBILAPPLIKATIONER OCH MATERIAL SKA VARA SÄKER, MEN VI KAN INTE INTYGA ELLER GARANTERA ATT DESSA ELLER VÅRA SERVRAR ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. DÄRFÖR SKA DU ANVÄNDA BRANSCHIDENTIFIERAD PROGRAMVARA FÖR ATT UPPTÄCKA OCH RENSA BORT VIRUS FRÅN ALLA HÄMTNINGAR.

DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR ATT LIVSMEDEL TVÄTTAS, HANTERAS, TILLREDS, FÖRVARAS, TILLAGAS, ANVÄNDS OCH KONSUMERAS PÅ ETT RIKTIGT OCH SÄKERT SÄTT. DE INSTRUKTIONER OCH ANVISNINGAR FÖR TILLAGNING SOM TILLHANDAHÅLLS AV SAGE ERBJUDS ENDAST SOM RIKTLINJER. ANVÄND DITT OMDÖME OCH LÄMPLIGHETSBEDÖMNING NÄR DU TILLREDER ELLER KONSUMERAR LIVSMEDEL. OM DU KONSUMERAR RÅTT ELLER DÅLIGT TILLAGAT KÖTT, FÅGEL, SKALDJUR ELLER ÄGG KAN RISKEN FÖR MATRELATERADE SJUKDOMAR ÖKA OCH SÅDAN KONSUMTION SKA GÖRAS EFTER EGET GOTTFINNANDE. VI FRÅNSÄGER OSS UTTRYCKLIGEN ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA BIVERKNINGAR SOM KAN VARA ETT RESULTAT AV DIN ANVÄNDNING ELLER TILLÄMPNING AV INFORMATION SOM GES VIA TJÄNSTERNA.

SAGE GER INGEN GARANTI FÖR PRODUKTER SOM ÄR TILLVERKADE AV ANDRA ENHETER, ÄVEN OM DU KAN KÖPA DEM VIA VÅRA TJÄNSTER. PRODUKTER SOM TILLVERKAS AV ANDRA ENHETER MEN SÄLJS VIA VÅRA TJÄNSTER SÄLJS AV SAGE I BEFINTLIGT SKICK OCH MED ALLA FEL. SAGE FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÅNA PRODUKTER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG. SAGE GARANTERAR INTE KVALITETEN ELLER EGENSKAPER FÖR PRODUKTER SOM VI INTE TILLVERKAR. OM INTE TILLVERKAREN LÄMNAR GARANTI BÄR DU SOM KÖPARE HELA ANSVARET FÖR KVALITETEN OCH PRESTANDAN HOS SÅDANA PRODUKTER, OCH DU, INTE SAGE, STÅR FÖR HELA KOSTNADEN FÖR NÖDVÄNDIGA BYTEN ELLER REPARATIONER.

TILLVERKARE AV PRODUKTER SOM SÄLJS AV SAGE KAN LÄMNA SINA EGNA GARANTIER OCH DU GODKÄNNER ATT DIN ERSÄTTNING FÖR EVENTUELLA DEFEKTER HOS SÅDANA PRODUKTER ENDAST BASERAS PÅ GARANTIERNA, OM TILLÄMPLIGT, SOM DESSA TILLVERKARE LÄMNAR.

19. Ansvarsbegränsning; Friskrivning

SÅ LÅNGT TILLÄMPLIG LAG MEDGER: (A) SKA SAGE ELLER NÅGON AV SAGE-PARTERNA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER BÄRA ANSVAR FÖR INDIREKTA, SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA, FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, MINSKAD INTÄKT, INKOMST ELLER VINST, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, FÖRLUST ELLER VÄRDEMINSKNING AV TILLGÅNGAR ELLER VÄRDEPAPPER ELLER SKADOR FÖR AVBROTT I FÖRETAGSVERKSAMHET) SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER MATERIALEN ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT HAR SAMBAND MED DESSA VILLKOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR SOM ORSAKATS AV ELLER TILL FÖLJD AV TILLIT AV EN ANVÄNDARE TILL INFORMATION SOM ERHÅLLITS FRÅN SAGE ELLER AV MISSTAG, UTELÄMNANDEN, AVBROTT, RADERINGAR AV FILER ELLER E-POST, FEL, DEFEKTER, BUGGAR, VIRUS, TROJANER, AVBROTT I DRIFT ELLER ÖVERFÖRING ELLER ETT PRESTANDAFEL, EVENTUELLT TILL FÖLJD AV HÄNDELSER UTANFÖR MÄNSKLIG KONTROLL ELLER FORCE MAJEURE, KOMMUNIKATIONSFEL, STÖLD, FÖRSTÖRELSE ELLER OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL SAGES REGISTER, PROGRAM ELLER SYSTEM), OAVSETT ÅTGÄRD, VARE SIG DET GRUNDAR SIG PÅ AVTAL, SKADESTÅNDSANSVAR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, VÅRDSLÖSHET, AKTIV, PASSIV ELLER TILLSKRIVEN), STRIKT PRODUKTANSVAR ELLER ANNAN JURIDISK ELLER RÄTTSLIG LÄRA (ÄVEN OM PARTEN HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR OCH OAVSETT OM SÅDANA SKADOR KUNDE FÖRUTSES); OCH (B) SKA SAGES OCH SAGE-PARTERNAS SAMLADE SKULDER (GEMENSAMT) UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, ENLIGT AVTAL, GARANTI, SKADESTÅNDSANSVAR (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET, VARE SIG AKTIV, PASSIV ELLER TILLSKRIVEN), PRODUKTANSVAR, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAN LÄRA, SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA, INKLUSIVE MATERIAL OCH FUNKTIONER DÄRI, ÖVERSTIGA EVENTUELL ERSÄTTNING SOM DU BETALAR OSS FÖR DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV PRODUKTERNA ELLER TJÄNSTERNA.

SÅ LÅNGT TILLÄMPLIG LAG MEDGER FRISKRIVER, AVSÄGER OCH FRIGER DU HÄRMED, PÅ UPPDRAG AV DINA EFTERTRÄDARE, TILLSTÄLLARE, FÖRVALTARE, RÄTTSLIGA OCH PERSONLIGA FÖRETRÄDARE, SAGE-PARTERNA FRÅN OCH MOT ALLA ANSPRÅK SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR. OM DU ÄR BOSATT I KALIFORNIEN AVSÄGER DU DIG HÄRMED AVSNITT 1542 I KALIFORNIENS CIVILRÄTT I SAMBAND MED DET FÖREGÅENDE, SOM FASTSLÅR: "EN ALLMÄN FRISKRIVNING STRÄCKER SIG INTE TILL KRAV SOM FORDRINGSÄGAREN INTE KÄNNER TILL, ELLER TROR FINNAS TILL, TILL SIN FÖRDEL VID TIDEN FÖR VERKSTÄLLANDET AV FRISKRIVNINGEN, VILKA OM DE VAR KÄNDA AV HONOM ELLER HENNE MÅSTE HA MATERIELLT PÅVERKAT UPPGÖRELSEN MED GÄLDENÄREN." DU AVSÄGER DIG HÄRMED ALLA LIKNANDE BESTÄMMELSER I EN ANNAN JURISDIKTION.

BEGRÄNSNINGARNA I DETTA AVSNITT 19 BEGRÄNSAR ELLER UTESLUTER INTE ANSVAR FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR ELLER SKADOR PÅ EGENDOM SOM ORSAKAS AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER DU KÖPER FRÅN OSS, ELLER FÖR VÅRT BEDRÄGLIGA, GROVT VÅRDSLÖSA ELLER AVSIKTLIGA, UPPSÅTLIGA, SKADLIGA ELLER OBETÄNKSAMMA TJÄNSTEFEL.

20. Ändringar i tjänsterna

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra, avbryta eller sluta tillhandahålla åtkomst till tjänsterna och materialet (eller eventuella egenskaper eller funktioner därav) när som helst utan föregående meddelande och utan skyldighet eller ansvar gentemot dig. Du har också rätt att när som helst avstå från användning av hela eller delar av tjänsterna.

21. Tillämplig lagstiftning och TVISTLÖSNING

Dessa Användar- och försäljningsvillkor (och alla tvister eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med dem eller deras föremål eller utformning (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) och köp av produkter från Sage ska regleras av och tolkas i enlighet med finsk lag, med undantag av FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (CISG). Domstolen i Düsseldorf, Tyskland, är det överenskomna forumet om köparen inte är en konsument.

Du kan också kontakta vår serviceavdelning direkt via vår webbportal på https://www.sageappliances.com/fi/sv/home/index.html , per telefon på 0800412143 eller via e-post på  https://mybreville.force.com/BrevilleCustomerCommunity/s/?language=sv&region=fi&brand=sage   för mer information.

Alla tvister eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med försäljningsvillkoren eller köp av produkter från Sage (inklusive icke avtalsenliga tvister eller anspråk) ska vara föremål för den icke-exklusiva jurisdiktionen i domstolarna i Finland.

Om en tvist om ett försäljningsavtal inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan konsumenten hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för lösning.

Innan ärendet tas upp i konsumenttvistenämnden bör konsumenten kontakta konsumentrådgivningen (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Konsumenter kan hänskjuta en tvist till ODR-forumet (http://ec.europa.eu/odr) om ett köp som gjorts i en onlinebutik för lösning av en tvistlösningsinstans, om säljaren och konsumenten inte lyckas nå en uppgörelse i godo.

22. Uppsägning

Oaktat allt som ingår i dessa villkor, så långt tillämplig lag medger, förbehåller vi oss rätten att, utan meddelande och efter eget gottfinnande, säga upp din rätt att tillgå eller använda tjänsterna och blockera eller förhindra din framtida åtkomst till och användning av tjänsterna. Om du överför en produkt som är kopplad till våra tjänster till en ny ägare upphör din rätt att använda tjänsterna med avseende på den produkten automatiskt och den nya ägaren har ingen rätt att använda tjänsterna på ditt konto och måste registrera sig för ett separat konto hos Sage.

23. Avskiljbarhet

Om något villkor, avsnitt eller bestämmelse i dessa villkor anses ogiltigt eller ogenomförbart kommer detta villkor, avsnitt eller bestämmelse att avskiljas från dessa villkor och påverkar inte giltigheten eller genomförbarheten av någon kvarvarande del av detta villkor, avsnitt eller bestämmelse, eller ett annat villkor, avsnitt eller bestämmelse i dessa villkor.

24. Fortlevnad

Följande avsnitt kommer att fortleva utlöpandet eller avslutandet av dessa villkor och uppsägningen av ditt Sage-konto: alla specificerade villkor och avsnitt 1–6 (endast första stycket), 7, 8, 9 (endast andra stycket), 10 till 23.

Kontakta oss när som helst på telefon 0800412143 eller besök våra webbsidor för ytterligare kontaktinformation