Matavfallskvarn

Livsmedelsavfall utgör den största delen av allt som hamnar på soptippen, i hela världen. Att minska köksavfallet kan vara ett av de mest tillgängliga medlen för att utveckla en mer hållbar strategi för hur vi konsumerar och gör oss av med livsmedel. Som världsledande inom små köksapparater erbjuder Sage nu också inomhuslösningar för bortskaffande av mat som ett sätt att minska vår globala påverkan.