Long Black

En long black görs genom att hälla en espressoshot i en kopp med varmvatten. Den liknar americano men görs baklänges: vatten först, sedan kaffe. Standardskalan är en del vatten och en del espresso, men detta kan ökas eller minskas så att intensiteten och smaken passar dina preferenser.

 

Visste du att ...?

När kaffe svalnar blir den upplevda sötman och de nyanserade smakerna i vissa kaffesorter starkare.


Ratkaisu

Espressomaskin

Köp maskin

Kaffekvarn

Köp kaffekvarn

Glas eller kopp

En dubbel espressoshot


1. Fyll med varmvatten

Placera först koppen eller glaset under varmvattenkranen och fyll till något mer än hälften.


2. Malning och packning

Töm sedan brygghuvudet och förvärm portafiltret, torka sedan av det innan du börjar mala.

Mal dina nyrostade kaffebönor. Knacka portafiltret lätt några gånger så att kaffet ligger rätt innan du packar ytskiktet. Kom ihåg att det viktigaste är jämnt tryck. Använd Razor-verktyget efter packningen för att säkerställa att du har rätt mängd – det avmäter exakt mängd packat kaffe.


3. Extrahera espressoshoten

Sätt portafiltret i brygghuvudet. Vrid tills det sitter fast ordentligt och extrahera en dubbel espresso i glaset. Kaffeflödet ska likna varm honung. Rör ihop ingredienserna så att de integreras och får en balanserad smak. Den här bryggningen har två delar vatten och en del espresso, men det skiftar beroende på dina smakpreferenser.