Espresso

Espresso (som även kallas för short black eller en enkel shot) är kaffe i sin renaste form. Espresso är basen som ger smak till andra kaffedrycker som cappuccino, flat white och latte, i form av en intensiv shot av koncentrerat kaffe med ett lager crema.

 

Tips - Styr espressoflödets hastighet för optimal smak. Ju mer finmalet kaffet är desto långsammare blir flödet, och tvärtom för grovmalet. Ett riktmärke att utgå ifrån är att en dubbel shot är 19 g malet kaffe, vilket blir 38 g flytande kaffe, som extraheras inom 20–30 sekunder.


Ratkaisu

Espressomaskin

Köp maskin

Kaffekvarn

Köp kaffekvarn

Litet glas eller mockakopp

1 En espressoshot


1. Förberedelser

Töm först maskinen genom att spola varmvatten genom brygghuvudet in i portafiltret. Ta bort portafiltret och torka av. Det hjälper till att värma upp brygghuvudet och portafiltret för en godare espresso och en varmare första kopp.


2. Malning och packning

Häll nyrostade bönor i bönbehållaren och mal ner 18 till 22 g i portafiltret. Använd en våg för att få en exakt mängd. Knacka portafiltret lätt några gånger så att kaffet ligger rätt innan du packar ytskiktet. Kom ihåg att det viktigaste är jämnt tryck. Använd Razor-verktyget efter packningen för att säkerställa att du har rätt mängd – det avmäter exakt mängd packat kaffe.


3. Extrahera espressoshoten

Sätt portafiltret i brygghuvudet. Vrid tills det sitter fast ordentligt. Placera kopparna under innan du påbörjar shoten. Tryck på knappen för två koppar. Espresso ska droppa från piparna efter ca 8–10 sekunder i ett flöde som liknar varm honung.


4. Förfina smaken

Kom ihåg att olika bönor kräver justering av receptet. Sikta på 20–30 milliliter vätska per kopp, på ungefär 25–30 sekunder. Justera malningsstorleken därefter.