Kan man återanvända kaffesump?

Varje år producerar vi miljontals ton använd kaffesump, och det mesta hamnar på soptippen. Men måste det vara så?

Kan man återanvända kaffesump?

På senare år har hembryggt kaffe exploderat i popularitet. Oavsett om du gör filterkaffe eller packer espressoshots är det nu enklare än någonsin att tillreda en god kopp kaffe hemma i ditt eget kök.

Varje bryggd kaffekopp genererar dock avfall, inklusive den använda kaffesumpen som extraherat de utsökta smakerna och aromerna. Varje år producerar vi miljontals ton använd kaffesump, och det mesta hamnar på soptippen. Men måste det vara så?

Läs vidare för att lära dig mer om hur man återanvänder eller gör något nytt med kaffesumpen istället för att slänga den.

Varför ska man återanvända kaffesump?

Många hushåll runt om i världen slänger kaffesumpen direkt i soporna. Även om en viss andel av vårt kaffe återanvänds beräknar man att så mycket som 75% hamnar direkt på soptippen.

Det är ett problem. Kaffe innehåller flera organiska syraföreningar med ett genomsnittligt pH-värde på 4,85–5,10. Många av dessa föreningar finns kvar även efter att kaffet bryggts.

Använt kaffe som ligger på soptippen i flera månader läcker ut syraföreningarna från kaffesumpen och skadar marken. Dessutom släpper kafferester ut metan när det bryts ned i soptippens anaeroba miljö. Det är en växthusgas som är mycket skadligare än koldioxid.

Detta har en negativ påverkan på människor i hela världen, inklusive bönderna som odlar kaffet vi älskar att dricka. Arabiskt kaffe – som representerar runt 60% av den globala kaffeproduktionen – mår bäst mellan 18 °C och 21 °C (64 °F och 69 °F).

Detta gör det särskilt känsligt för klimatförändringar som redan tvingar kaffeproducenter att klättra mot högre höjder för att nå lägre temperaturer.

Så vad kan vi göra för att kassera kaffeavfall på ett mer hållbart och ansvarsfullt sätt?

Initiativ från kaffeindustrin: Återbruka kaffesump

Det kanske inte ser så ut, men stora delar av kaffeavfallet kan återbrukas på flera olika sätt.

Kaffesumpen har ett högt kalorivärde och är därför ett utmärkt råmaterial för biobränsle. Traditionellt används växter som sockerrör eller majs, men att odla grödor enbart i syfte att skörda dem för bränsle leder till fler miljöproblem, såsom avskogning.

Genom att återanvända kaffesump kan vi utnyttja det som annars hade slängts bort. Biobränslen är också ett mer hållbart alternativ till fossilbränslen med höga utsläpp, såsom olja eller kol.

Att använda kafferester som bränsle är inte vedertaget, men det blir en mer och mer realistisk möjlighet för varje år. Runt om i världen finns organisationer som anordnar storskalig insamling av använd kaffesump. Varje år räddar de miljoner ton kaffesump från soptippen. Den kan sedan torkas och återanvändas som till exempel bränslepellets.

Biobränsle baserat på kafferester är dock inte vida använt i världen, och tillverkningen kräver avancerad infrastruktur.

Andra varumärken har hittat andra sätt att tackla kaffeavfall. När kaffesumpen torkas, konserveras, formas och poleras kan den bli till alla möjliga hushållsartiklar – såsom muggar, koppar och fat.

Vi vet alltså att det finns industriledda initiativ för återbruk av kaffeavfall. Men hur är det med småskaligt återbruk? Vad kan man göra hemma för att göra sina kaffevanor lite mer hållbara?

Hur kan man återanvända kaffesump hemma?


För det första: kompostera den. Kaffesump är ett utmärkt material till trädgården. Det är det absolut vanligaste sättet kafferester används på hemma. Kaffekonsumenter hemma begår dock ofta ett stort misstag när de använder kafferester som ett naturligt gödningsmedel: att lägga nyanvänd kaffesump direkt på jorden.

Efter att smakerna och aromerna har extraherats är kaffesump mycket sur, nitrogenrik och full av koffein – vilket är giftigt för vissa växter och djur.

Om man lägger använd sump direkt från kaffemaskinen på marken kan man förhindra tillväxt, och till och med döda viktiga bakterier i jorden. Men det finns ett annat sätt. Kompostera sumpen i minst 100 dagar så att koffeinet och surhetsgraden sänks. Blanda den med andra organiska material – kaffeavfall bör inte utgöra mer än 10 till 20 % av den totala kompostvolymen.

Ett annat alternativ är att använda kaffeavfallet som ett naturligt insektsmedel. Kaffeavfall är mycket giftigt för vissa insekter, inklusive några arter av myggor och de flesta sniglar.

Ställ några skålar med använd kaffesump vid fönstret som ett naturligt insektsmedel eller använd den för att bygga ”barriärer” runt jorden och skydda dina växter. Förutom kaffesumpens användningsområde i trädgården kan den också användas som kroppsskrubb (som naturlig peeling och för att rensa porerna), och för att få bort dålig lukt i kylskåpet.

Även om det bara gör liten skillnad på individnivå är återanvändning av kafferester ett litet steg mot en hållbar framtid för kaffeindustrin.

Oavsett om du använder den till kompostering, peeling eller bränsle är det bättre än att skicka kaffesumpen till soptippen.

Så nästa gång du brygger en kopp filterkaffe eller gör en espresso hemma, tänk efter innan du slänger kaffesumpen i soporna. Du kanske hittar en annan, mer hållbar användning för den.


Relaterade artiklar

Can you recycle used coffee grounds?