Brukeravtale for innsendelse av brukergenerert innhold

Handlekurv

Hovedmeny

Brukeravtale for innsendelse av brukergenerert innholdBrukeravtale for innsendelse av brukergenerert innhold – Regler for innhold du sender inn (Brukeravtale)

a) Generelt. BRG Appliances Limited og Sage Appliances GmbH (samlet Sage) kan nå eller i fremtiden tilby besøkende på (i) nettstedene som eies og administreres av Sage, inkludert og ikke begrenset til, www.sageappliances.com (og alle underdomener) http://www.foodthinkers.comhttps://polyscienceculinary.com/https://remanufactured.brevilleusa.com/ (ii) andre nettsteder eller sosiale medieplattformer knyttet til Sage ((i) og (ii), samlet kalt nettsteder), eller (iii) mobilapper (apper) muligheten til å legge ut, laste opp, vise, publisere, distribuere, overføre, kringkaste, eller på annet vis tilgjengeliggjøre på eller sende inn via nettstedene og appene (sende inn) meldinger, tekst, illustrasjoner, filer, bilder, grafikk, fotografier, kommentarer, lyd, musikk, videoer, informasjon, innhold, vurderinger, anmeldelser, data, spørsmål, forslag, personlige identifiserbare opplysninger eller informasjon eller materialer og ideene som finnes i dem (samlet, men unntatt Sage-lisensierte elementer som er inkludert i dem, kalt brukergenerert innhold). Du anerkjenner at du er ansvarlig for all informasjon, profiler, meldinger, tekst, filer, krav, forslag, bilder, video, musikk, lyder eller annet innhold eller materiale som du sender inn, laster opp, legger ut eller på annen måte gir eller gjør tilgjengelig til Sage eller deres leverandører, på eller gjennom nettstedene og appene eller på annen måte (innsending), inkludert brukergenerert innhold. Du godtar å bruke det på tredjepartsbedrifters nettsteder og apper, for eksempel Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest, Google+ og andre, som er knyttet til emneknagger som gjelder Sage Appliances. Slike innsendinger kan brukes på nettstedene og appene og/eller på andre Sage-markedsføringsmedier, inkludert, men ikke begrenset til, e-post, sosiale medier, betalt digital reklame, fjernsyn, trykk, betalt hjemmeannonsering, www.sageappliances.com, og deres underdomener og skilting i butikk. Du kan bare sende innsendinger hvis du er 18 år eller eldre, og hvis Sage har velger å bruke innsendingen din, kan den vises for andre sammen med navnet ditt og tilknyttet profilinformasjon fra kontoen din på Instagram, Twitter, Facebook eller liknende ( hvis aktuelt) (for eksempel referansen og profilbildet ditt). Sage er ikke forpliktet til å vise, inkludere eller bruke noen innsending, men de kan gjøre det etter eget skjønn. NÅR DU SENDER INN NOE TIL ET NETTSTED ELLER EN APP ELLER SVARER MED EMNEKNAGGEN #Sage, GODTAR DU AT DU ER BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE BRUKERAVTALEN.

b) Ikke-konfidensialitet for det brukergenererte innholdet ditt. Med mindre annet er beskrevet i nettstedene og appens publserte personvernerklæring eller i tilleggsvilkår som fra tid til annen kan gjelde, godtar du at (a) det brukergenererte innholdet ditt behandles som ikke-konfidensielt og ikke-proprietært og ikke returneres til deg, (b) det brukergenererte innholdet ditt sendes bare inn for personlige, og IKKE for kommersielle formål, og (b) Sage påtar seg ingen forpliktelser overfor deg eller eventuelle tredjeparter i forbindelse med det brukergenererte innholdet ditt. På forespørsel fra Sage skal du gi oss all dokumentasjon som er nødvendig for å underbygge disse rettighetene og bekrefte at du overholder denne brukeravtalen. Du anerkjenner at Internett kan være utsatt for sikkerhetsbrudd, og at du er klar over at innsendinger av brukergenerert innhold ikke er sikre, og du vil vurdere dette før du sender inn brukergenerert innhold. Du anerkjenner også at Sage og Sages partnere kan bruke innsendingene dine, og alle ideer, konsepter eller kunnskaper de inneholder, for ethvert Sage-formål inkludert, uten begrensninger, utvikling, produksjon, distribusjon og markedsføring av produkter og/eller tjenester.

c) Lisens til Sage for det brukergenererte innholdet ditt. Med mindre annet er beskrevet i ytterligere eller påfølgende vilkår (for eksempel i de offisielle reglene for en konkurranse), som regulerer innsending av det brukergenererte innholdet ditt, gir, garanterer og representerer du herved at du har rett til å gi Sage, og du godtar å gi Sage og deres tilknyttede enheter, partnere og medarbeidere den ikke-eksklusive, ubegrensede, ubetingede, ubegrensede, verdensomspennende, ugjenkallelige, evige, underlisensierbare, royalty-frie og kostnadsfrie rettigheten og lisensen til å bruke, kopiere, registrere, distribuere, oversette, modifisere, reprodusere, avsløre, underlisensiere (gjennom flere nivåer), vise, offentlig fremføre, overføre, publisere, kringkaste, oversette, lage avledede verk av, eller på annen måte utnytte på noen som helst måte, hele eller deler av det brukergenererte innholdet ditt (og avledede arbeider derav) og innsending, for ethvert formål i alle formater, på eller gjennom alle medier, programvare, formler eller medier som nå er kjent eller senere utviklet, og med hvilken som helst teknologi eller enhet som nå er kjent eller heretter utviklet, og for å annonsere og markedsføre det samme. Uten begrensning inkluderer de innvilgede rettighetene retten til: (a) å konfigurere, være vertskap for, indeksere, arkivere, lagre, digitalisere, komprimere, optimalisere, endre, formatere, redigere, tilpasse, publisere i søkbart format og fjerne brukergenerert innhold og kombinere det med annet materiale, og (b) bruke ideer, konsepter, kunnskaper eller teknikker som finnes i det brukergenerert innholdet, til alle formål, inkludert utvikling, produksjon og markedsføring av produkter og/eller tjenester. For å ytterligere styrke rettighetene og lisensen du gir Sage til det brukergenererte innholdet ditt, gir du herved også ubetinget, varig, ugjenkallelig Sage retten til å bruke og utnytte navnet ditt, personligheten din, og visuelle representasjoner av deg i forbindelse med brukergenerert innhold, uten forpliktelse eller godtgjørelse til deg. Med mindre det er forbudt ved lov, fraskriver du deg herved, og du godtar å avskrive deg alle moralske rettigheter (inkludert tilskrivelse og integritet) som du måtte ha til ethvert brukergenerert innhold, selv om det justeres eller endres på en måte du ikke liker. I den grad det ikke er fraskrivelig, godtar du ugjenkallelig at du ikke skal utøve slike rettigheter (hvis du har noen) på en måte som forstyrrer enhver utøvelse av de innvilgede rettighetene. Du anerkjenner at du ikke vil motta gebyrer, summer, vederlag eller godtgjørelse for noen av rettighetene gitt i denne delen c). Med forbehold om rettighetene og lisensene du gir i denne brukeravtalen, beholder du juridisk kjente rettigheter, titler og interesser du har i forbindelse med det brukergenererte innholdet ditt.

d) Sages eksklusive rett til å administrere alt brukergenerert innhold. Sage kan, men vil ikke ha noen forpliktelse til, å gjennomgå, overvåke, vise, legge ut, lagre, vedlikeholde, godta eller på annen måte gjøre bruk av noe av det brukergenererte innholdet ditt, og Sage kan, etter eget skjønn, slette, flytte, formatere, fjerne eller nekte å legge ut eller på annen måte gjøre bruk av brukergenerert innhold uten varsel eller ansvar overfor deg eller eventuelle tredjeparter. Sage forbeholder seg retten til å behandle brukergenerert innhold på nettstedene og appene som innhold som er lagret på forespørsel av brukere, og som Sage ikke vil utøve kontroll over, bortsett fra å blokkere eller fjerne innhold som Sage blir oppmerksom på og finner støtende, uanstendig, frekt, latterlig, skittent, voldelig, trakasserende, truende, fornærmende, ulovlig eller liknende, eller for å håndheve tredjeparts rettigheter når vi blir oppmerksomme på brudd på disse. Vi trenger imidlertid ikke å beholde slike innsendelser av brukergenerert innhold på nettsteder eller apper i noen bestemt periode, og du har ikke rett til å få tilgang til, arkivere, vedlikeholde eller på annet vis bruke det brukergenererte innholdet på nettstedene og appene etter du har sendt det inn.

e) Representasjoner og garantier relatert til ditt brukergenererte innhold. Hver gang du sender inn brukergenerert innhold, bekrefter og garanterer du at du er minst atten (18) år gammel og er forelder eller verge, eller har nødvendig samtykke fra foreldrene eller vergene, til enhver mindreårig som er avbildet i eller har bidratt til brukergenerert innhold du sender inn. Du bekrefter og garanterer også at, når det gjelder det brukergenererte innholdet, (a) er du eneforfatter og eier av intellektuell eiendom og andre rettigheter til det brukergenererte innholdet, eller har rett til å sende inn brukergenerert innhold og gi Sage rettighetene til det du sender inn, i henhold til denne brukeravtalen og eventuelle tilleggsvilkår, alt uten at Sage er forpliktet til å innhente samtykke fra eventuelle tredjeparter og uten å skape noen forpliktelse eller ansvar overfor Sage; (b) det brukergenererte innholdet er nøyaktig; (c) det brukergenererte innholdet krenker ikke eventuelle åndsverk eller andre rettigheter til tredjeparter, som beskrevet i denne brukeravtalen; og (d) det brukergenererte innholdet ikke utgjør brudd på denne brukeravtalen og ikke vil forårsake personskade.

f) Håndhevelse. Sage har ingen forpliktelse til å overvåke eller håndheve de immaterielle rettighetene til det brukergenererte innholdet ditt, men du gir Sage retten til å beskytte og håndheve sine rettigheter til det brukergenererte innholdet ditt, blant annet ved å føre og kontrollere handlinger i ditt navn og på dine vegne (på Sages bekostning, som du herved samtykker til og ugjenkallelig gir Sage din fullmakt til å bytte og delegere, hvilken avtale er av interesse). g) Det er Sages policy å ikke godta eller vurdere innhold, informasjon, ideer, forslag eller annet materiale enn det vi spesielt har bedt om, og som visse spesifikke vilkår, betingelser og krav gjelder for. Dette er for å unngå misforståelser hvis ideene dine ligner på de vi har utviklet eller utvikler uavhengig av deg. Følgelig godtar ikke Sage uoppfordrede materialer eller ideer, og tar ikke noe ansvar for materialer eller ideer som overføres på denne måten. Hvis du, til tross for retningslinjene våre, velger å sende oss innhold, informasjon, ideer, forslag eller annet materiale, samtykker du videre til at Sage står fritt til å bruke slike typer innhold, informasjon, ideer, forslag eller annet materiale, til ethvert formål, inkludert, uten begrensning, utvikling og markedsføring av produkter og tjenester, uten ansvar eller betaling av noe slag til deg.

h) Du bekrefter og garanterer videre at innsendingen din ikke utgjør eller inneholder programvarevirus, kommersiell oppfordring, kjedebrev, masseutsendelser eller noen form for søppelpost. Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse, etterligne en annen person eller enhet eller på annen måte villede Sage om opprinnelsen til en innsending. DU SAMTYKKER TIL Å HOLDE SAGE, DERES LEVERANDØRER, OG TREDJEPARTER SOM YOTPO, INC, INSTAGRAM, LLC, TWITTER INC, FACEBOOK, INC, PINTEREST, INC, GOOGLE INC. SKADESLØSE. OG ALLE OG ENHVER AV VÅRE ELLER DERES RESPEKTIVE FORELDRE, TILHØRENDE, LISENSHAVERE, LISENSIVERE, OG HVER AV VÅRE ELLER DERES RESPEKTIVE TJENESTEPERSONER, DIREKTØRER, ANSATTE, ETTERFØLGERE, MEDARBEIDERE OG OPPDRAGSGIVERE, FOR ALLE KRAV SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED (A) BRUK AV ENHVER INNSENDING, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE KRAV SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV KRENKELSE AV OPPHAVSRETT ELLER VAREMERKER, INVASJON AV PRIVATLIV, ÆREKRENKELSE, OFFENTLIGHETSRETT, FORSKRYTTINGSRETT, ENDRING, REDIGERING, MORPHING, FORVRENGNING, ILLUSJONÆR EFFEKT, FEILREPRODUKSJON, FIKSJONALISERING ELLER BRUK I ANNEN KOMPOSITT FORM UNDER DITT ELLER EN ANNEN ENHETS NAVN, INSTAGRAM-, TWITTER- ELLER FACEBOOK-ID, PROFILBILDE, BILDE, VISUELL REPRESENTASJON, KOMMENTARER, INNLEGG, UTTALELSER ELLER ANNEN INFORMASJON OG/ELLER INNSENDINGEN; ELLER (B) BRUDD PÅ DISSE BRUKSVILKÅRENE ELLER GJELDENE LOVGIVNING. FOREGÅENDE SKADESLØSHOLDELSE DEKKER IKKE SAGES EGEN FORSØMMELSE ELLER FORSETTLIGE ADFERD.

Hver gang du sender oss en innsending, godtar du de foregående vilkårene og betingelsene i denne brukeravtalen, samt standardvilkår og -betingelser som du finner på dette nettstedet, da Sage kan endre dem fra tid til annen.