Angrerett

Angrerett

Handlekurv

Hovedmeny

ANGRERETT FOR SAGE NETTBUTIKK NORGE

Sage Appliances GmbH (heretter Sage eller Sage Appliances) tilbyr totalt 30 dagers angrerett for alle Sage-produkter som kjøpes på det irske nettstedet. Se også betingelsene nedenfor for ytterligere informasjon og instruksjoner for å angre et kjøp.

Generelt har forbrukere bestemte rettigheter til å uten grunn avbestille kjøp av produkter som er kjøpt på nettet, og kreve full refusjon, innen fjorten dager. Sage samtykker i å forlenge denne angreretten til totalt 30 dager. Kjøperen er forpliktet til å returnere de opprinnelige og ikke-defekte varene til Sage Appliances innen 14 dager etter avbestilling, og for Sage Appliances regning. Defekte varer må returneres i henhold til lovbestemmelsene. Hvis angreretten utløper på en fridag, forlenges fristen til neste virkedag. SAGE Appliances forbeholder seg retten til å kreve erstatning for skader som er underlagt lovpålagte krav. Retten til å avbestille varer i 30 dager fra den dagen du, eller en tredjepart som er utpekt av deg, andre enn transportøren, mottar varene.

 

Hvis du vil utøve angreretten din, må du informere Sage Appliances ved å klart oppgi beslutningen om å avslutte denne kontrakten. Du kan bruke avbestillingsmalen nedenfor, men det er ikke obligatorisk.

Du kan også fylle ut og sende inn avbestillingsmalen eller en annen klar avbestillingserklæring på nettstedet vårt https://mybreville.force.com/BrevilleCustomerCommunity/s/?language=no&region=no&brand=sage . Hvis du bruker dette alternativet, sender vi deg umiddelbart en bekreftelse (f.eks. via e-post) på at vi har mottat en slik avbestilling.

Det er tilstrekkelig at du sender varselet om utøvelse av angreretten før angrefristens utløp, for å overholde angrefristen.

Eksempel på angreskjema:


Til Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Tyskland

Jeg/vi opphever herved kontrakten som er ingått av meg/oss for kjøp av følgende varer/tjenester
Bestilt den / mottatt av forbrukernavn
Forbrukeradresse
Forbrukers signatur (bare for varsel i papirformat)
Dato

Konsekvenser av avbestilling:

Hvis du avslutter denne kontrakten, refunderer vi deg alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (bortsett fra tilleggskostnadene som skyldes ditt valg av leveringsmetode, med unntak av billigste standard leveringsmåte vi tilbyr), umiddelbart og ikke senere enn fjorten dager fra datoen når vi mottar varselet om avslutning av denne kontrakten. Vi bruker samme betalingsmetode for refusjon som for den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet er avtalt med deg. Du blir ikke under noen omstendigheter belastet for refusjonen. Vi kan holde tilbake refusjonen til vi har mottatt varene eller til du har fremlagt bevis for at varene er returnert, avhengig av hva som kommer først.

Du må umiddelbart returnere eller levere varene tilbake til oss, og under ingen omstendigheter senere enn 14 dager fra datoen du varsler oss om avslutning av denne kontrakten eller fortsetter i henhold til våre instruksjoner. Denne perioden anses å være overholdt hvis du sender varene før de fjorten dagene er over. Vi dekker kostnadene for retur av varene.

Alle varer som kjøpes på nettet fra Sages nettbutikk, er også underlagt vår SAGE-GARANTI og eventuelle juridiske garantirettigheter. Med mindre annet er angitt nedenfor i vår Returpolicy eller i våre Vilkår og betingelser, er ytterligere krav fra kjøperen, uansett juridiske grunner, utelukket. 

SAGE RETURPOLICY FOR ANGRERETT

Et krav om angrerett finner sted etter at du har gitt klar beskjed om at du vil avslutte kontrakten innen gjeldende tidsfrister. Det er kostnadsfritt for kunden å returnere varer hvis tjenesten brukes i landet der enheten ble kjøpt.

I henhold til Sages angrerett kan nettkjøp senest avbestilles innen 30 dager.  Følgende vilkår gjelder:

·       Hvis varen er ny og leveres i originalemballasjen sammen med opprinnelig tilbehør, tilbyr SAGE refusjon basert på den opprinnelige betalingsmetoden.

·       Sage godtar ikke retur av deler eller tilbehør.

·       Du må returnere produktet til SAGE-lageret innen 14 kalenderdager etter at godkjenningen ble utstedt.

·       Hvis produktet ditt ble kjøpt for mer enn 30 dager siden, kan du se garantiinformasjonen i produktesken.

·       Sage skal ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket under transport som et resultat av upassende emballasje, eller emballasje som ikke egner seg for transport.

·       Denne rettigheten inkluderer ikke feil forårsaket av at produktet brukes på en måte som ikke samsvarer med instruksjonene, utilsiktet skade eller feilbruk.

Følg disse instruksjonene, med forbehold om vilkårene i Sages angrerett, for å motta en raskere tjeneste:

1.       Ta kontakt med Sage kundestøtte ved å ringe 80024976 eller send inn avbestillingsmalen eller en annen klar avbestillingserklæring på nettstedet vårt https://mybreville.force.com/BrevilleCustomerCommunity/s/?language=no&region=no&brand=sage .

 

2.      Skriv ned produktets modellnummer og batchkode (dette er et firesifret nummer).  Du finner disse på et klistremerke eller støpt inn i produktet, enten under eller på baksiden av produktet.

 3.       Ha originalen eller en kopi av salgskvitteringen tilgjengelig.

4.       Hvis produktet, eller en av dets deler, kvalifiserer for retur i henhold til angreretten, vil Sage sende deg et returautorisasjonsnummer og en forhåndsbetalt fraktetikett via e-post slik at produktet kan sendes til Sage uten ekstra kostnader for deg.

Kontaktinformasjon for Sage

Irland: 1800932369

Storbritannia: 08081781650

Tyskland: 08005053104

Østerrike: 0800802551

Sveits: 0800009933

Belgia: 080054155

Nederland: 08000201741

Luxemburg: 080088072

Spania: 0900838534

Frankrike: 0800903235

Italia: 800909773

Portugal: 0800180243

 

På nettet: https://www.sageappliances.com/no/nb/home/index.html