Ångerrätt

Varukorg

Huvudmeny

ÅNGERRÄTT FÖR SAGES WEBBUTIK I FINLAND

 

 

För varor som köpts online från Sages webbutik Sage Appliances GmbH (härefter kallad ”Sage” eller ”Sage Appliances”) gäller en ångerrätt på totalt 30 dagar för alla Sage-produkter som inhandlats på den irländska webbplatsen. Läs även under de nedan beskrivna villkoren för ytterligare information och instruktioner för hur du ångrar ett köp.

Konsumenter har oftast rätt att avbeställa varor online och återfå full betalning inom fjorton dagar utan att ange några skäl. Sage går med på att förlänga denna ångerrättsperiod till totalt 30 dagar. Köparen är skyldig att returnera de ursprungliga och icke-defekta varorna till Sage Appliances inom 14 dagar efter avbeställning på Sage Appliances bekostnad. Defekta varor måste returneras i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. Om ångerrätten löper ut på en helgdag förlängs din tidsfrist till nästa arbetsdag. SAGE Appliances förbehåller sig rätten att begära ersättning för skador som omfattas av lagstadgade krav. Ångerrätten gäller i 30 dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett, andra än transportören, har tagit varorna i besittning.

 

För att kunna utöva din rätt att häva ett köp måste du informera Sage Appliances genom att tydligt framställa ditt beslut att annullera avtalet. Du kan men är inte skyldig att använda formuläret för avbeställning nedan.

Du kan också elektroniskt fylla i och skicka in avbeställningsformuläret eller annan tydlig begäran om avbeställning på vår webbplats 

https://mybreville.force.com/BrevilleCustomerCommunity/s/?language=sv&region=fi&brand=sage

Om du använder det här alternativet skickar vi direkt (via e-post) en bekräftelse på att vi mottagit din begäran om avbeställning.

För att efterleva ångerrättsperioden räcker det med att du skickar meddelande om att du vill utöva din rätt att annullera köpet innan tidsfristen löper ut.

Mall för ångrat köp:


Till Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, TYSKLAND

Jag/vi häver härmed det avtal som jag/vi ingått för köp av följande varor/tillhandahållandet av följande tjänst
Beställt den/mottaget av konsumenten/konsumenternas namn
Konsumenten/konsumenternas adress
Konsumenten/konsumenternas signatur (enbart för meddelan på papper)
Datum

Konsekvenser av avbeställning:

Om du annullerar avtalet kommer vi att återbetala alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveransavgifter (förutom de extra avgifter som följer om du valt en annan leveransmetod än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder), utan dröjsmål och inte senare än fjorton dagar från det datum då vi får meddelande om din annullering av avtalet. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen har avtalats med dig. Du kommer under inga omständigheter att debiteras för denna återbetalning. Vi kan neka återbetalningen tills vi har fått tillbaka varan eller tills du har bevisat att du har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller ge tillbaka varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då du meddelar oss om annullering av avtalet eller fortsätta i enlighet med våra instruktioner. Perioden anses ha uppfyllts om du skickar varorna innan 14-dagarsperioden har löpt ut. Vi står för kostnaderna för returen av varan.

Alla varor som köps online från Sages webbutik omfattas också av vår SAGE-GARANTI ochjuridisk garanti . Om inte annat anges nedan i vår ”returpolicy” eller i våra ”villkor” är övriga krav från köparen – oberoende av laglig grund – exkluderade. 

SAGES RETURPOLICY VID ÅNGERRÄTT

Utövande av ångerrätten sker after att du tydligt framställt att du vill annullera avtalet i tid. Returen är gratis för kunden om tjänsten utnyttjas i det land där enheten köptes.

I enlighet med ”Sages ångerrätt” kan onlineköp avbeställas inom max 30 dagar.  Följande villkor gäller:

·       Om artikeln är i nyskick och du skickar tillbaka den till oss i originalförpackningen, inklusive tillbehör, kommer Sage att erbjuda dig återbetalning baserat på din ursprungliga betalningsmetod;

·       Sage accepterar inte retur av delar eller tillbehör;

·       Du måste returnera produkten till SAGE-lagret inom 14 kalenderdagar efter att vi accepterat returen; och

·       Se information om garantin i produktens låda om du köpte den för mer än 30 dagar sedan.

·       Sage ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av felaktig eller olämplig förpackning under transporten av en produkt.

·       Denna rättighet utesluter defekter orsakade av att produkten inte använts i enlighet med instruktionerna, oavsiktlig skada eller felanvändning.

Följ dessa instruktioner, vilka är föremål för Sages ångerrättsvillkor, för att få snabbare service:

1.       Kontakta Sages kundtjänst på telefonnumret 0800 412 143 eller skicka in avbeställningsformuläret eller tydligt framförande om avbeställning på vår webbplats https://mybreville.force.com/BrevilleCustomerCommunity/s/?language=sv&region=fi&brand=sage .

 

2.      Skriv ner produktens modellnummer och partikoden (detta är ett fyrsiffrigt nummer).  Dessa hittar du på ett klistermärke eller ingjutet i produkten, vanligtvis på undersidan eller baksidan av produkten.

 3.       Ha originalet eller en kopia av försäljningskvittot.

4.       Om produkten, eller en av dess delar, är berättigad till retur enligt ångerrätten, kommer Sage att utfärda ett returnummer och en förbetald fraktsedel via e-post så att produkten kan skickas till Sage utan kostnad för dig.

 

Kontaktinformation till Sage

Irland: 1800932369

Storbritannien: 08081781650

Tyskland: 08005053104

Österrike: 0800802551

Schweiz: 0800009933

Belgien: 080054155

Nederländerna: 08000201741

Luxemburg: 080088072

Spanien: 0900838534

Frankrike: 0800903235

Italien: 800909773

Portugal: 0800180243

Sverige: 0200123797

Danmark: 080820827

Norge: 80024976

Finland: 0800412143

 

På webben: https://www.sageappliances.com/fi/sv/home/index.html