Monimuotoisuus ja inkluusio

Ostoskori

Päävalikko

Sage-konsernin Monimuotoisuus ja inkluusio -perusoikeuskirja

 

Sagella yksilöllisyys ja ainutlaatuisuus ovat yhtä tärkeitä kuin yhteistyö ja jaettu näkemys. Uskomme, että monimuotoisuus ja inkluusio luovat laajemman ja rikkaamman ympäristön, joka kannustaa luovaan ajatteluun, innovaatioon ja ongelmanratkaisuun. Osallistavat organisaatiot houkuttelevat ja pitävät parhaat kyvyt ja pystyvät paremmin hyödyntämään organisaation sisällä syntyneiden ideoiden kaikki mahdollisuudet.

Monimuotoiset ja osallistavat yhteisömme

Sage-konserni on globaali yhtiö, joka palvelee suurta yksilöllisten ja ainutlaatuisten asiakkaiden yhteisöä. Asiakkaat käyttävät tuotteitamme saavuttaakseen parhaat tulokset itselleen ja perheilleen.

Työntekijöidemme pitäisi kuvastaa asiakkaitamme ja yhteisöjä, joissa toimimme, laajalti seuraavilla osa-alueilla:

·  uskonto, oppi, rotu, etnisyys, kansallisuus, syntyperä, kulttuuritausta, kieli ja kansalaisuus

·  sukupuoli, seksuaalinen identiteetti tai mieltymys

·  siviilisääty

·  ikä

·  psyykkinen tai fyysinen kyky tai vamma

·  koulutus ja kokemustaso

·  sosioekonominen asema

·  perhesuhteet ja -tausta

·  sotilas- tai veteraaniasema

·  poliittiset näkemykset ja maailmankuva.

Tätä monimuotoisuus ja inkluusio tarkoittavat Sage-konsernille

Monimuotoisuus sisältää näkökulmien, ajatusten, mielenkiinnonkohteiden ja ideoiden erot. Inkluusio tarkoittaa, että kaikkia työntekijöitä arvostetaan ja kuullaan, heidät huomioidaan ja otetaan työhön mukaan ja heidän on mahdollista tehdä yhteistyötä, osallistua ja kasvaa ammattillisessa mielessä liiketoimintamme tarpeiden mukaan. Monimuotoisuutta ja inkluusiota on se, kun kunnioitamme ja arvostamme toisia, välitämme elämistä, joita kosketamme palkkaamiemme ihmisten, tuotteitamme käyttävien asiakkaiden ja yhteisöjen, joissa toimimme, kautta.

Näin moninaisuus ja inkluusio vaikuttavat liiketoimintaan

Osallistavan ja monimuotoisen työpaikan vaalimisella voi olla merkittävä tehtävä kriittisten liiketoimintatavoitteiden käsittelemisessä, ja sillä on vaikutusta yhteisöihin, joissa toimimme:

·  Houkuttelevampi työntekijöille: Monimuotoinen ja osallistava työvoima on erittäin tärkeä tekijä, kun houkutellaan uusia kykyjä ja halutaan pitää nykyiset kyvyt. Joustavuutta, teknologiaa ja uusia työskentelytapoja arvostavien organisaatioiden on helpompi olla houkuttelevia uusille ja nykyisille työntekijöille, mikä parantaa tuottavuutta ja työtyytyväisyyttä. Sen ansiosta työntekijämme kokevat myös olevansa arvostetumpia ja saavansa enemmän tukea kasvuun omalla ainutlaatuisella tavallaan.

·  Parempaa innovaatiota ja arvonmuodostusta: Monimuotoiset kokemukset, näkökulmat ja taustat ovat keskeisiä innovaation ja uusien ideoiden kehittämisen kannalta. Monimuotoisuutta korostavat yritykset ovat ketterämpiä ja todennäköisemmin kokeilevat ja hyväksyvät epäonnistumisen kokeillessaan erilaisia ja innovatiivisia lähestymistapoja.

·  Parempia tuloksia asiakkaille: Monimuotoisen työvoiman ansiosta voi olla helpompi ymmärtää ja tarjota parempaa palvelua yhä monimuotoisimmilla markkinoilla ja yhä monimuotoisimmille asiakkaille. Monimuotoinen työvoima auttaa ennakoimaan asiakkaiden tarpeita ja toimittamaan parempaa laatua heille ja yhteisöille, joissa toimimme.

Tavoite, laajuus ja vastuu

Tähtäämme näihin päämääriin, joten pyrimme:

·  soveltamaan oikeudenmukaisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteita, jotta saavuttaisimme tasavertaiset työnsaantimahdollisuudet kaikista taustoista ja kulttuureista tuleville taitaville yksilöille

·  houkuttelemaan, rekrytoimaan, pitämään, palkkaamaan, tukemaan, kehittämään ja ylentämään monimuotoista työvoimaa

·  edistämään kunnioitusta, tietoisuutta kulttuurista ja osallisuutta vaalimalla yhteistyöhön perustuvaa työympäristöä, jossa kaikkia työntekijöitä kannustetaan osallistumaan ja antamaan panoksensa

·  voimaannuttamaan työntekijöitä ja antamaan jokaiselle turvallisen paikan ilmaista itseään, vaihtaa ajatuksia ja kokea olevansa arvostettu

·  kannustamaan työntekijöitä olemaan avoimia ja uteliaita muiden kokemuksista ja näkökulmista

·  juhlistamaan menestystämme näissä asioissa yhdessä.

Pyrimme luomaan ja edistämään kulttuuria, joka on systemaattisesti turvallinen, kunnioittava, reilu ja osallistava kaikkia kohtaan ja joka arvostaa jokaisen yksilön ainutlaatuista panosta. Innovoimme ja parannamme tuotteitamme ja palvelujamme ja samalla innovoimme ja parannamme monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja inkluusiokäytäntöjämme yrityksemme menestyksen avaintekijänä.

Suunnittelemme tuotteemme ja palvelumme rikastuttaaksemme ihmisten elämää. Suunnittelemme yrityksemme, jotta työntekijämme hallitsisivat jokaisen hetken asiakkaidemme menestyksen tukena. Monimuotoisuus ja inkluusio ovat perusta. Olemme edelleen sitoutuneita keskustelemaan, kuuntelemaan, oppimaan ja tekemään yhteistyötä, joka vastaa monimuotoisten asiakkaidemme ja työntekijäyhteisöidemme tarpeita ja parantaa heidän elämäänsä.