Sopimus käyttäjän luomasta sisällöstä

Ostoskori

Päävalikko

Sopimus käyttäjän luomasta sisällöstä

 

a) Yleistä. Sage Appliances GmbH (yhteisesti “Sage”) voi nyt tai tulevaisuudessa tarjota (i) Sagen omistamilla ja ylläpitämillä verkkosivuilla, mukaan lukien www.sageappliances.com (ja kaikilla tämän aliverkkotunnuksilla), http://www.foodthinkers.comhttps://polyscienceculinary.com/
https://remanufactured.brevilleusa.com/, (ii) muilla Sageen sidoksissa olevilla sivustoilla tai sosiaalisen median alustoilla ("(i) ja (ii), yhteisesti, “Sivustot”) tai (iii) mobiilisovelluksissa ("Sovellukset") vierailijoille mahdollisuuden ilmoittaa, ladata, näyttää, julkaista, jakaa, välittää, lähettää tai muulla tavoin asettaa saataville tai lähettää Sivustojen ja Sovellusten kautta ("lähettää") viestejä, tekstiä, kuvituksia, tiedostoja, kuvia, grafiikoita, valokuvia, kommentteja, ääniä, musiikkia, videoita, tietoja, sisältöä, arvosteluja, tietoa, kysymyksiä, ehdotuksia, henkilötietoja tai tietoja tai materiaaleja sekä niihin sisältyviä ideoita (yhteisesti, lukuun ottamatta niihin sisältyviä Sagen lisensoimia elementtejä, "Käyttäjän luoma sisältö"). Hyväksyt, että olet vastuussa kaikista tiedoista, profiileista, viesteistä, teksteistä, tiedostoista, väitteistä, ehdotuksista, kuvista, valokuvista, videoista, musiikista, äänistä tai muusta sisällöstä tai materiaaleista, jotka lähetät, lataat, julkaiset tai muuten annat tai saatat Sagen tai sen toimittajien saataville Sivustoilla ja Sovelluksissa tai näiden kautta tai muulla tavalla ("Sisältö"), mukaan lukien Käyttäjän luoma sisältö. Annat suostumuksesi Sisällön käyttöön kolmansien osapuolten yritysten Sivustoilla ja Sovelluksissa, esimerkiksi Instagramissa, Twitterissä, Facebookissa, LinkedInissä, Pinterestissä, Google+:ssa ja muissa, jotka liittyvät Sage Appliancen käyttämiin aihetunnisteisiin. Tällaista Sisältöä voidaan käyttää Sivustoilla ja Sovelluksissa ja/tai muissa Sagen markkinointimedioissa rajoituksetta, mukaan lukien sähköposteissa, sosiaalisessa mediassa, maksetussa digitaalisessa mainonnassa, televisiossa, painatuksissa, maksetuissa kotiin jaetuissa mainoksissa, sivustolla www.sageappliances.com ja sen aliverkkotunnuksilla sekä myymälöissä olevissa kylteissä. Voit lähettää Sisältöä vain, jos olet vähintään 18-vuotias. Mikäli Sage käyttää Sisältöäsi, se voidaan asettaa muiden nähtäville yhdessä nimesi ja siihen liittyvien Instagramin, Twitterin, Facebookin tai muiden (soveltuvissa tapauksissa) profiilitietojen, kuten käyttäjätunnuksen ja profiilikuvan kanssa. Sage ei ole velvollinen esittämään, näyttämään tai käyttämään mitään Sisältöä, mutta se voi kuitenkin tehdä niin oman harkintansa mukaan. KUN LUOT SISÄLTÖÄ SIVUSTOLLE TAI SOVELLUKSEEN TAI VASTAAT AIHETUNNISTEELLA #Sage SITOUDUT NOUDATTAMAAN TÄMÄN KÄYTTÖSOPIMUKSEN EHTOJA.

b) Käyttäjän luoman sisällön ei-luottamuksellisuus. Ellei Sivustoilla ja Sovelluksissa julkaistussa tietosuojaselosteessa tai muissa ehdoissa ole toisin kuvattu, hyväksyt, että (a) Käyttäjänä luomaasi sisältöä ei käsitellä luottamuksellisena tai omistusoikeuden alaisena sisältönä eikä sitä palauteta, (b) Käyttäjänä luomasi sisältö toimitetaan vain henkilökohtaiseen EIKÄ kaupalliseen tarkoitukseen ja (b) Sagella ei ole minkäänlaisia velvollisuuksia sinua tai kolmatta osapuolta kohtaan Käyttäjänä tuottamasta sisällöstäsi. Sagen pyynnöstä toimitat meille kaikki tarvittavat asiakirjat näiden oikeuksien tueksi ja sen varmistamiseksi, että noudatat tätä Käyttösopimusta. Hyväksyt, että internetiin voi kohdistua tietoturvaloukkauksia ja olet tietoinen siitä, että Käyttäjänä luomasi sisällöt eivät välttämättä ole suojattuja, ja otat tämän huomioon ennen kuin luot Sisältöä käyttäjänä. Hyväksyt myös, että Sage tai sen kumppanit voivat käyttää Sisältöäsi ja kaikkia sen sisältämiä ideoita, käsitteitä ja tietotaitoa kaikkiin Sagen käyttötarkoituksiin, mukaan lukien tuotteiden ja / tai palveluiden kehittämiseen, valmistukseen, jakeluun ja markkinointiin.

c) Käyttäjänä tuottamasi sisällön lisensointi Sagelle. Jollei toisin mainita muissa tai myöhemmissä ehdoissa (kuten kilpailun virallisissa ehdoissa), jotka soveltuvat lähettämääsi Käyttäjänä luomaasi sisältöön, täten myönnät ja takaat sekä vastaat siitä, että sinulla on oikeus myöntää ja sitoudut myöntämään Sagelle ja siihen sidoksissa oleville yrityksille, kumppaneille ja edustajille ei-yksinomaisen, rajoittamattoman, ehdottoman, rajoituksettoman, maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, jatkuvan, alilisensoitavan, rojaltivapaan ja maksuttoman oikeuden ja lisenssin. Tämä sisältää oikeuden käyttää, kopioida, tallentaa, jakaa, kääntää, muokata, kopioida, luovuttaa, alilisensoida (useiden tahojen kautta), näyttää, esittää julkisesti, välittää, julkaista, lähettää, kääntää, tehdä johdannaisteoksia tai muuten hyödyntää millä tahansa tavalla koko Käyttäjänä luomaasi sisältöä tai mitä tahansa sen osaa (ja sen johdannaisteoksia) sekä Sisältöä, mihin tahansa tarkoitukseen kaikissa muodoissa, millä tahansa medialla, ohjelmistolla, kaavalla tai olemassa olevassa tai myöhemmin kehitettävässä tietovälineellä, ja millä tahansa olemassa olevalla tai myöhemmin kehitettävällä teknologialla tai laitteella sekä mainostaa, markkinoida tai edistää tätä. Myönnettyihin oikeuksiin kuuluu rajoituksetta oikeus: (a) määrittää, isännöidä, indeksoida, tallentaa välimuistiin, arkistoida, tallentaa, digitoida, pakata, optimoida, muunnella, uudelleen muotoilla, muokata, mukauttaa, julkaista haettavassa muodossa ja poistaa tällainen Käyttäjän luoma sisältö ja yhdistää tämä muihin materiaaleihin, ja (b) käyttää kaikkia ideoita, konsepteja, tietotaitoa tai tekniikoita, jotka sisältyvät Käyttäjän luomiin sisältöihin mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien tuotteiden ja/tai palveluiden kehittämiseksi, valmistamiseksi ja markkinoimiseksi. Sagelle myöntämiesi Käyttäjänä luomaasi sisältöön liittyvien oikeuksien ja lisenssien käyttämiseksi, myönnät täten ja sitoudut myöntämään Sagelle oikeuden käyttää ja hyödyntää nimeäsi ja henkilöllisyyttäsi minkä tahansa Käyttäjän luoman sisällön yhteydessä, ilman velvoitteita tai korvauksia sinulle. Ellei laissa toisin kielletä, täten luovut ja sitoudut luopumaan kaikista moraalisista oikeuksista (mukaan lukien respektioikeus ja isyysoikeus), joita sinulla voi olla liittyen Käyttäjänä luomaasi sisältöön, vaikka sitä muunneltaisiin tai muutettaisiin tavalla, joka ei sovi sinulle. Siltä osin kuin tämä ei ole luovutettavissa, hyväksyt peruuttamattomasti, ettet käytä tällaisia oikeuksia (jos sellaisia on) tavalla, joka estää myönnettyjen oikeuksien käytön. Ymmärrät, että et saa palkkiota, summia, vastiketta tai korvausta mistään tässä kohdassa c) myönnetyistä oikeuksista. Tässä Käyttäjäsopimuksessa myöntämiesi oikeuksien ja lisenssin mukaisesti sinulla säilyy oikeudellisesti tunnustettava oikeus, omistusoikeus ja etuudet Käyttäjänä luomaasi sisältöön.

d) Sagen eksklusiivinen oikeus hallita kaikkea Käyttäjän luomia sisältöjä. Sage voi, mutta sillä ei ole mitään velvollisuutta, tarkastella, valvoa, näyttää, julkaista, tallentaa, ylläpitää, hyväksyä tai muulla tavoin käyttää mitään Käyttäjän luomaa sisältöä. Sage voi oman harkintansa mukaan poistaa, siirtää, muotoilla uudelleen, poistaa tai kieltäytyä julkaisemasta tai muulla tavoin kieltäytyä käyttämästä Käyttäjän luomaa sisältöä ilman erillistä ilmoitusta tai mitään vastuuta sinulle tai kolmannelle osapuolelle. Sage pidättää oikeuden kohdella Käyttäjän luomaa sisältöä Sivustoilla ja Sovelluksissa sisältönä, joka on käyttäjän vastuulla ja jota Sage ei hallitse, paitsi estääkseen ja poistaakseen sellaista sisältöä, joka tulee Sagen tietoon ja joka on loukkaavaa, siveetöntä, säädytöntä, epäsiveellistä, siivotonta, väkivaltaista, ahdistavaa, uhkaavaa, herjaavaa, laitonta tai muuten Sagen mielestä sopimatonta tai tarpeen kolmansien osapuolten oikeuksien täytäntöön panemiseksi, silloin kun Sage saa ilmoituksen oikeuksien rikkomisesta. Meillä ei ole velvollisuutta säilyttää tällaista sinun tai muiden Käyttäjien luomaa sisältöä Sivustoilla tai Sovelluksissa minkään ajanjakson ajan, eikä sinulla ole, sen jälkeen kun Sisältö on lähetetty, oikeutta käyttää, arkistoida, ylläpitää tai muulla tavoin käyttää tällaista Käyttäjänä luomaasi sisältöä Sivustoilla ja Sovelluksissa.

e) Käyttäjän luomaan sisältöön liittyvät vakuutukset ja takuut. Joka kerta kun lähetät Käyttäjänä luomaasi sisältöä, takaat ja vakuutat, että olet vähintään kahdeksantoista (18) vuoden ikäinen ja mikäli alaikäinen on kuvattuna tai osallistunut Käyttäjän luomaan sisältöön, vakuutat, olet tällaisen alaikäisen vanhempi tai laillinen huoltaja tai sinulla on kaikki asianmukaiset suostumukset vanhemmilta tai laillisilta huoltajilta tämän Käyttäjänä luomasi sisällön osalta. Takaat ja vakuutat, että (a) olet Käyttäjänä luomasi sisällön ainoa tekijä sekä immateriaalioikeuksien ja muiden oikeuksien omistaja tai sinulla on laillinen oikeus lähettää Käyttäjänä luomaasi sisältöä ja myöntää Sagelle oikeudet siihen, jotka olet myöntänyt tämän Käyttäjäsopimuksen ja muiden ehtojen nojalla, ilman Sagen velvollisuutta hankkia kolmannen osapuolen suostumusta sekä luomatta Sagelle mitään velvoitetta tai vastuuta; (b) Käyttäjän luoma sisältö on paikkansa pitävä; (c) Käyttäjän luoma sisältö tai Sagen tässä Käyttäjäsopimuksessa sallittu käyttäminen ja hyödyntäminen, ei loukkaa kenenkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia; ja (d) Käyttäjän luoma sisältö ei loukkaa tätä Käyttäjäsopimusta, eikä aiheuta vahinkoa tai haittaa kenellekään henkilölle.

f) Täytäntöönpano. Sagella ei ole velvollisuutta valvoa tai panna täytäntöön Käyttäjänä luomaasi sisältöön kohdistuvia immateriaalioikeuksia, mutta myönnät Sagelle oikeuden valvoa ja panna täytäntöön oikeuksiaan Käyttäjän luomaan sisältöön, mukaan lukien nostamalla ja hallitsemalla kanteita nimissäsi ja puolestasi (Sagen kustannuksella, johon täten annat suostumuksesi ja nimität Sagen asiamieheksesi, johon kuuluu sijaantulo-oikeus ja siirtovaltuudet). g) Sagen käytäntö on olla hyväksymättä tai harkitsematta sisältöä, tietoa, ideoita, ehdotuksia ja muita materiaaleja kuin ne, joita olemme nimenomaisesti pyytäneet ja joihin voidaan soveltaa tiettyjä ehtoja ja vaatimuksia. Tällä tavoin voidaan välttää väärinkäsitykset, jos ideasi ovat samanlaisia kuin ne, joita olemme kehittäneet tai olemme kehittämässä itsenäisesti. Näin ollen Sage ei hyväksy materiaaleja tai ideoita, joita se ei ole pyytänyt, eikä ota vastuuta mistään tällaisista lähetetyistä materiaaleista tai ideoista. Jos päätät käytännöistämme huolimatta lähettää meille sisältöä, tietoja, ideoita, ehdotuksia tai muuta materiaalia, hyväksyt myös, että Sage on vapaa käyttämään mitä tahansa tällaista sisältöä, tietoa, ideoita, ehdotuksia tai muuta materiaalia mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja markkinointiin ilman minkäänlaista vastuuta tai maksua sinulle.

h) Lisäksi vakuutat ja takaat, että Sisältösi ei muodosta tai sisällä ohjelmistoviruksia, kaupallista yhteenottoa, ketjukirjettä, massapostituksia tai mitään "roskapostia". Et voi käyttää väärää sähköpostiosoitetta, esiintyä henkilönä tai yhteisönä tai muuten johtaa Sagea harhaan Sisällön alkuperästä. SITOUDUT KORVAAMAAN SAGELLE, SEN TOIMITTAJILLE JA KOLMANSILLE OSAPUOLILLE, JOITA OVAT MUUN MUASSA YOTPO, INC, INSTAGRAM, LLC, TWITTER INC., FACEBOOK, INC., PINTEREST, INC., GOOGLE INC. JA MUILLE TAHOILLE SEKÄ KENELLE TAHANSA MEIDÄN TAI HEIDÄN EMOYHTIÖLLE, TYTÄRYHTIÖILLE, LISENSSINSAAJILLE, LISENSSINANTAJILLE SEKÄ JOKAISELLE MEIDÄN TAI HEIDÄN VIRKAILIJOILLE, JOHTAJILLE, TYÖNTEKIJÖILLE, SEURAAJILLE, EDUSTAJILLE JA SIIRRONSAAJILLE KAIKKI KORVAUSVAATIMUKSET, JOTKA JOHTUVAT (A) TEKIJÄNOIKEUS- TAI TAVARAMERKKIRIKKOMUKSESTA, KAVALLUKSESTA, YKSITYISYYDEN LOUKKAUKSESTA, KUNNIANLOUKKAUKSESTA, JULKISUUSOIKEUDESTA JA/TAI EPÄTARKKUUDESTA, MUUNTELUSTA, MUOKKAAMISESTA, MUUNTAMISESTA, VÄÄRISTYMISESTÄ, HARHAVAIKUTELMASTA, VIALLISESTA JÄLJENTÄMISESTÄ, VALHEELLISUUDESTA TAI SELLAISESTA KÄYTÖSTÄ, JOSSA ON KÄYTETTY YHDESSÄ SINUN TAI MUUN YHTEISÖN NIMEÄ, INSTAGRAMIN, TWITTERIN, FACEBOOKIN KÄYTTÄJÄTUNNUSTA, PROFIILIKUVAA, VALOKUVIA, HENKILÖLLISYYTTÄ, KOMMENTTEJA, JULKAISUJA, LAUSUNTOJA TAI MUITA TIETOJA JA/TAI SISÄLTÖÄ; TAI (B) MINKÄ TAHANSA NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN TAI SOVELLETTAVAN LAIN RIKKOMISESTA. EDELLÄ MAINITTUA KORVAUSEHTOA EI SOVELLETA SAGEN OMAAN HUOLIMATTOMUUTEEN TAI TAHALLISEEN TOIMINTAAN.

Joka kerta, kun lähetät Sisältöä, hyväksyt tämän Käyttäjäsopimuksen kaikki edellä mainitut ehdot sekä tällä verkkosivustolla julkaistut yleiset ehdot, joita Sage voi muokata ja muuttaa aika ajoin.