Garantie

08000201741
Bel
Winkelwagen

Main Menu

Beperkte productgarantie van Sage

Alle goederen van de Sage Apppliances GmbH ('Sage') zijn onderworpen aan wettelijke garantierechten.  Tenzij hieronder anders aangegeven, zijn verdere vorderingen van de koper (om welke juridische reden dan ook) uitgesloten.  Sage is derhalve niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan het afleveringsobject zelf; Sage is met name niet aansprakelijk voor gederfde winst of andere financiële verliezen van de koper. Voor zover een contractuele aansprakelijkheid van Sage uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.  De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing voor zover de oorzaak van schade is gebaseerd op opzet of grove nalatigheid (waar het concept van 'grove nalatigheid' bestaat volgens de toepasselijke wetgeving) of wanneer persoonlijk letsel is veroorzaakt of op enige andere aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten.  Deze is bovendien niet van toepassing als de koper een beroep doet op wettelijk geregelde vorderingen.

Voor zover Sage een essentiële contractuele verplichting ('hoofdverplichting') schendt, is de verplichting om materiële schade te vergoeden beperkt tot de typisch opgelopen schade.  Dit omvat verplichtingen waarvan de schending de verwezenlijking van het contract in gevaar brengt, waarvan de nakoming de uitvoering van het contract mogelijk maakt en waarop u gewoonlijk vertrouwt.

Indien we ermee hebben ingestemd aanvullende prestaties te verrichten bij wijze van vervangende levering, is de koper verplicht de goederen die aanvankelijk zijn verzonden, aan Sage te retourneren binnen 30 dagen en op kosten van Sage.  Defecte goederen moeten worden geretourneerd volgens de wettelijke bepalingen.  Sage behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen volgens de wettelijke vereisten.

De garantietermijn is vierentwintig maanden vanaf de levering. Garantietermijnen voor sommige producten zijn langer dan de wettelijke periode. Raadpleeg de garantiekaart bij uw product.

 

RETOURBELEID SAGE

Aankopen kunnen 30 dagen lang aan Sage worden geretourneerd.  De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

·         Artikelen moeten in nieuwe staat zijn met originele verpakking en accessoires;

·         Onderdelen of accessoires kunnen niet worden geretourneerd;

·         Als het artikel kan worden geretourneerd en u het ongeopend in de originele doos aan ons retourneert, biedt Sage u een restitutie op basis van uw oorspronkelijke betaalmethode;

·         U moet het product binnen 14 kalenderdagen na uitgifte van autorisatie retourneren aan het magazijn van Sage; en

·         Als uw product meer dan 30 dagen geleden is gekocht, raadpleegt u de garantie-informatie in de doos van uw product.

PRODUCT NIET RETOURNEREN AAN DE WINKEL

 

Volg deze instructies met inachtneming van de voorwaarden van de garantie om sneller service te ontvangen:

1.    Noteer het modelnummer van het product, de batchcode (dit is een getal van 3 of 4 cijfers) en/of het PDC-nummer.  Deze zijn te vinden op een sticker of op de behuizing van het product en bevinden zich meestal aan de onder- of achterkant van het product.

2.    Houd het origineel of een kopie van de kassabon bij de hand.

3.    Contact opnemen met Sage. Zie de contactgegevens hieronder.

4.    Als het product of een van de onderdelen in aanmerking komt voor vervanging of service onder de garantie, zal Sage per e-mail een pre-paid verzendetiket verstrekken, zodat u het product kosteloos aan Sage kunt retourneren.  Na ontvangst van het product kan Sage de vervanging verzenden of contact met u opnemen met meer informatie over reparatie van het product.  Doorgaans is de verwerkingstijd voor het afhandelen van garantieclaims tot 10 werkdagen, plus verzendtijd, afhankelijk van uw geografische locatie en het type schade of garantieclaim.

5.    Een Sage-apparaat wordt beschouwd als DOA (Dead on arrival) als het symptomen van een apparatuurstoring vertoont waardoor de basisfunctionaliteit wordt voorkomen wanneer u het voor het eerst gebruikt na het openen van de doos.  Als u denkt dat uw product DOA is, belt u Sage binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum. Sage bepaalt of het product DOA is, treft maatregelen voor retournering van het DOA-product en stuurt u een vervangend product op kosten van Sage

6.    Voor aanvullende bescherming van het product en om te zorgen voor een veilige hantering terwijl een product wordt geretourneerd voor elke reparatie onder garantie, raadt Sage u aan het Sage-verzendetiket of een traceerbare, verzekerde bezorgservice te gebruiken. Sage is niet verantwoordelijk voor schade tijdens het transport van een product.

Contactgegevens Sage

Telefonisch: Voor Nederland op 0800 0201741 voor Belgie op 0800 54155 voor Luxemburg op 0800 88072.  

Online: https://www.sageappliances.com/eu/nl/support/sage-support.html