Herroepingsrecht

08000201741
Bel
Winkelwagen

Main Menu

Herroeping

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons, Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, telefoon: 0800 0201741, https://www.sageappliances.com/eu/nl/support/sage-support.html middels een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief,) op de hoogte brengen over uw besluit dit contract te herroepen. U kunt hiertoe het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken. Dit is echter niet verplicht.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch via onze website  www.sageappliances.com invullen en indienen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u (bijv. per e-mail) onmiddellijk een ontvangstbevestiging voor een dergelijke herroeping.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de termijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping:

Wanneer u deze overeenkomst herroept, restitueren wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die zijn ontstaan omdat u een andere bezorgmethode heeft gekozen dan de meest gunstige standaardlevering die wij aanbieden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop wij uw kennisgeving van herroeping hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we het betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Er worden u voor deze terugbetaling in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen weigeren u terug te betalen totdat de goederen weer in ons bezit zijn of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U moet de goederen onmiddellijk terugsturen of teruggeven, of in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte heeft gebracht van de herroeping van dit contract, of in overeenstemming met onze instructies handelen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen.