Salgsbetingelser

Kurv

Hovedmenu

Brugeraftale for indsendelse af brugergenereret indhold

 

Brugeraftale for indsendelse af brugergenereret indhold - Regler for indhold indsendt af dig ("Brugeraftale")

a) Generelt. BRG Appliances Limited og Sage Appliances GmbH (samlet “Sage”) kan nu eller i fremtiden give besøgende på (i) de hjemmesider, der ejes og vedligeholdes af Sage, herunder men ikke begrænset til, www.sageappliances.com (og alle underdomæner derunder) http://www.foodthinkers.com, https://polyscienceculinary.com/, https://remanufactured.brevilleusa.com/ (ii) andre Sage-tilknyttede hjemmesider eller sociale medieplatforme (“(i) og (ii), samlet set, "hjemmesider") eller (iii) eller mobilapplikationer ("Apps"), muligheden for at sende, uploade, vise, offentliggøre, distribuere, transmittere, udsende eller på anden måde gøre tilgængelig på eller indsende via hjemmesiderne og apps ("indsend" ) beskeder, tekst, illustrationer, filer, billeder, grafik, fotos, kommentarer, lyde, musik, videoer, oplysninger, indhold, vurderinger, anmeldelser, data, spørgsmål, forslag, personligt identificerbare oplysninger eller oplysninger eller materialer og ideerne deri (samlet, men eksklusive Sage Licensed Elements inkluderet deri, "Brugergenereret indhold"). Du accepterer, at du er ansvarlig for alle oplysninger, profiler, meddelelser, tekst, filer, krav, forslag, billeder, fotos, video, musik, lyd eller andet indhold eller materiale, som du indsender, uploader, poster eller på anden måde leverer eller gør tilgængelige for Sage eller dens leverandører, på eller via hjemmesiderne og apps eller andet ("indsendelse"), herunder brugergenereret indhold. Du accepterer at tillade brug af det på tredjepartsvirksomheders hjemmesider og apps, f.eks. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest, Google+ og andre, der er forbundet med hashtags relateret til Sage Appliances. Sådanne indsendelser kan bruges på hjemmesiderne og apps og/eller på andre Sage-marketingmedier, herunder, men ikke begrænset til, e-mails, sociale medier, betalte digitale reklamer, fjernsyn, papir, betalte udendørs reklamer, www.sageappliances.com, og dets underdomæner og skiltning i butikken. Du må kun foretage en indsendelse, hvis du er 18 år eller derover, og hvis Sage vælger at bruge din indsendelse, kan den blive vist for andre sammen med dit navn og tilhørende Instagram, Twitter, Facebook eller andet (hvis det er relevant) profiloplysninger (f.eks. dit handle og profilbillede). Sage er ikke forpligtet til at vise, fremvise eller bruge brugergenereret indhold, som de har modtaget, men kan gøre det efter eget skøn. NÅR DU FORETAGER ENHVER INDSENDELSE TIL EN HJEMMESIDE ELLER EN APP ELLER SVARER MED HASHTAGGET #Sage, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE I DENNE BRUGERAFTALE.

b) Ikke-fortrolig behandling af dit brugergenererede indhold. Medmindre andet er beskrevet i hjemmesiders og apps' angivne privatlivspolitik eller yderligere vilkår, der fra tid til anden kan gælde, accepterer du, at (a) dit brugergenererede indhold vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-ejendomsretligt og ikke vil blive returneret, (b) dit brugergenererede indhold kun indsendes til personlige, og IKKE til kommercielle formål, og (b) Sage påtager sig ingen forpligtelser af nogen art over for dig eller en tredjemand med hensyn til dit brugergenererede indhold. Efter anmodning fra Sage giver du os al dokumentation, der er nødvendig for at understøtte disse rettigheder og kontrollere, at du overholder denne brugeraftale. Du anerkender, at der kan opstå sikkerhedsbrud på internettet, og at du er klar over, at indsendelser af brugergenereret indhold muligvis ikke er sikre, og at du vil overveje dette, før du foretager en indsendelse af brugergenereret indhold. Du anerkender også, at Sage eller dets partnere kan bruge din indsendelse og alle ideer, koncepter eller viden, der er indeholdt deri, til ethvert Sage-formål, herunder, uden begrænsning, udvikling, fremstilling, distribution og markedsføring af produkter og/eller tjenester.

c) Sage's licens til dit brugergenereret indhold. Medmindre andet er beskrevet i eventuelle yderligere eller efterfølgende vilkår (f.eks. en konkurrences officielle regler), som vil regulere indsendelsen af dit brugergenererede indhold, som du indsender, garanterer og erklærer du hermed, at du har ret til at give materialet til Sage og du accepterer at give Sage og dets tilknyttede enheder, partnere og agenter den ikke-eksklusive, ubegrænsede, ubetingede, verdensomspændende, uigenkaldelige, evige, underlicensierbare, royaltyfrie og omkostningsfrie ret og licens til at bruge, kopiere, optage, distribuere, oversætte, ændre, reproducere, afsløre, underlicensere (på flere niveauer), vise, offentligt udføre, transmittere, offentliggøre, udsende, oversætte, lave afledte værker af og på anden måde udnytte alle eller dele af dit brugergenererede indhold (og afledte værker deraf) og indsendelse til ethvert formål overhovedet i alle formater, på eller gennem ethvert medie, software, formular eller medie, der er kendt nu eller udvikles senere, og med enhver teknologi eller enhed, der er kendt nu eller udvikles senere, og til at annoncere, markedsføre og promovere denne. Uden begrænsning omfatter de givne rettigheder retten til: (a) at konfigurere, vise, indeksere, cache, opbevare, gemme, digitalisere, komprimere, optimere, ændre, omformatere, redigere, tilpasse, udgive i søgbart format og fjerne sådant brugergenereret indhold og kombinere det med andre materialer, og (b) bruge ideer, koncepter, knowhow eller teknikker, der er indeholdt i et hvilket som helst brugergenereret indhold til ethvert formål, herunder udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter og/eller tjenester. For yderligere at påvirke de rettigheder og den licens, du giver Sage til dit brugergenererede indhold, giver du hermed også Sage den ubetingede, evige, uigenkaldelige ret til at bruge og udnytte dit navn, persona og udseende i forbindelse med ethvert brugergenereret indhold uden nogen forpligtelse eller vederlag til dig. Medmindre det er forbudt ved lov, giver du hermed afkald på, og du accepterer at give afkald på, alle moralske rettigheder (herunder tilskrivning og integritet), som du måtte have til ethvert brugergenereret indhold, selvom det ændres på en måde, der ikke er acceptabel for dig. I det omfang det ikke kan fraskrives, accepterer du uigenkaldeligt ikke at udøve sådanne rettigheder (hvis nogen) på en måde, der forstyrrer enhver udøvelse af de tildelte rettigheder. Du accepterer, at du ikke vil modtage gebyrer, beløb eller vederlag for nogen af de rettigheder, der er givet i det nævnte afsnit c). Underlagt de rettigheder og licenser, du giver i denne brugeraftale, beholder du enhver juridisk kendelig ret, titel og interesse, du har til dit brugergenererede indhold.

d) Sage's eksklusive ret til at administrere alt brugergenereret indhold. Sage kan, men har ikke nogen forpligtelse til at gennemgå, overvåge, vise, bogføre, gemme, vedligeholde, acceptere eller på anden måde gøre brug af noget af dit brugergenererede indhold, og Sage kan efter eget skøn slette, flytte, omformatere, fjerne eller nægte at poste eller på anden måde gøre brug af brugergenereret indhold uden varsel eller ansvar over for dig eller en tredjemand. Sage forbeholder sig retten til at behandle brugergenereret indhold på hjemmesiderne og apps som indhold, der er gemt efter brugernes anvisning, som Sage ikke vil udøve kontrol med, undtagen for at blokere eller fjerne indhold, som Sage bliver bekendt med, og som er stødende, uanstændigt, sjofelt, beskidt, voldeligt, chikanerende, truende, krænkende, ulovligt eller på anden måde forkasteligt for Sage, eller for at håndhæve tredjemands rettigheder, når Sage bliver gjort opmærksom på en overtrædelse. Vi behøver ikke fortsat at vise indsendelser af brugergenereret indhold fra dig eller andre på hjemmesiderne og apps, og når en indsendelse er indsendt, har du ikke ret til at få adgang til, arkivere, vedligeholde eller på anden måde bruge sådant brugergenereret indhold på hjemmesiderne og apperne.

e) Erklæringer og garantier relateret til dit brugergenererede indhold. Hver gang du indsender brugergenereret indhold, erklærer og garanterer du, at du er mindst atten (18) år gammel, er forælder eller værge eller har alle passende samtykke fra forælder (forældre) eller værgen (værger) af enhver mindreårig, der er afbildet på eller har bidraget til noget brugergenereret indhold, du indsender, og at a) du, hvad angår det brugergenererede indhold, er eneforfatter og ejer af den intellektuelle ejendomsret og andre rettigheder til det brugergenererede indhold, eller du har en lovlig ret til at indsende det brugergenererede indhold og give Sage de rettigheder til det, du giver ved denne brugeraftale og eventuelle yderligere vilkår, alt sammen uden at Sage har nogen forpligtelse til at indhente samtykke fra tredjemand og uden at skabe nogen forpligtelse eller ansvar for Sage; (b) det brugergenererede indhold er nøjagtigt; (c) det brugergenererede indhold krænker ikke nogen tredjeparts intellektuelle ejendomsret eller andre rettigheder med hensyn til Sage's tilladte anvendelser og udnyttelse, der er beskrevet i denne brugeraftale; og (d) det brugergenererede indhold ikke overtræder denne brugeraftale og ikke forårsager personskade.

f) Håndhævelse. Sage har ingen forpligtelse til at overvåge eller håndhæve dine intellektuelle ejendomsrettigheder til dit brugergenererede indhold, men du giver Sage retten til at beskytte og håndhæve dets rettigheder til dit brugergenererede indhold, herunder ved at foretage og kontrollere handlinger i dit navn og på dine vegne (på Sage's regning, som du herved giver samtykke til og uigenkaldeligt udnævner til din faktiske advokat med mulighed for udskiftning og uddelegering, hvor en udnævnelse er forbundet med en interesse). g) Sage accepterer eller overvejer ikke indhold, oplysninger, ideer, forslag eller andet materiale end det, vi specifikt har anmodet om, og som visse specifikke vilkår, betingelser og krav kan gælde for. Dette er for at undgå misforståelser, hvis dine ideer ligner dem, vi har udviklet eller udvikler uafhængigt. Følgelig accepterer Sage ikke uopfordrede materialer eller ideer og tager intet ansvar for materiale eller ideer, der overføres på denne måde. Hvis du på trods af vores politik vælger at sende os indhold, oplysninger, ideer, forslag eller andet materiale, accepterer du yderligere, at Sage har ret til at bruge sådant indhold, information, ideer, forslag eller andet materiale til ethvert formål overhovedet, herunder, uden begrænsning, udvikling og markedsføring af produkter og tjenester, uden ansvar eller betaling af nogen art til dig.

h) Du erklærer og garanterer yderligere, at din indsendelse ikke udgør eller indeholder softwarevirus, kundehvervning, kædebreve, massemail eller nogen form for "spam". Du må ikke bruge en falsk e-mail-adresse, efterligne nogen person eller enhed eller på anden måde vildlede Sage med hensyn til oprindelsen af en indsendelse. DU ACCEPTERER AT HOLDE FØLGENDE SKADESLØSE: SAGE, DETS SÆLGERE OG TREDJEPARTER SOM YOTPO, INC, INSTAGRAM, LLC, TWITTER INC., FACEBOOK, INC., PINTEREST, INC., GOOGLE INC. OG ANDRE, OG ENHVER AF VORES ELLER DERES RESPEKTIVE MODERORGANISATIONER, ASSOCIEREDE SELSKABER, LICENSHAVERE, LICENSGIVERE OG HVER AF VORES ELLER DERES RESPEKTIVE LEDENDE MEDARBEJDERE, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, EFTERFØLGERE, AGENTER OG BEFULDMÆGTIGEDE, FOR ALLE KRAV, DER STAMMER FRA ELLER BASERES PÅ KRÆNKESLE AF OPHAVSRET ELLER VAREMÆRKE ELLER PRIVATLIV, ÆRESKRÆNKELSE, RETSFORFØLGELSE, VOLD, FEJLREPRODUKTION, FIKTIONALISERING ELLER ANVENDELSE I ENHVER SAMMENSÆTTELSE AF DIN ELLER EN ANDEN PERSONS ELLER ENHEDS NAVN, INSTAGRAM, TWITTER ELLER FACEBOOK-ID, PROFILBILLEDER, BILLEDER, UDSEENDE, KOMMENTARER, POSTER, UDTALELSER ELLER ANDRE INFORMATIONER; ELLER (B) NOGEN SOM HELST OVERTRÆDELSE ELLER PÅSTÅET BRUD AF DIG PÅ NOGEN AF DISSE BRUGSBETINGELSER ELLER GÆLDENDE LOVE. DEN FOREGÅENDE SKADESERSTATNINGSBESTEMMELSE GÆLDER IKKE FOR SAGE'S EGEN FORSØMMELIGHED ELLER HENSIGT.

Hver gang du foretager en indsendelse, accepterer du hermed alle de foregående vilkår og betingelser i denne brugeraftale samt de almindelige vilkår og betingelser, der er lagt ud på denne hjemmeside, da de kan ændres af Sage fra tid til anden.