Fortrydelsesret

Kurv

Hovedmenu

FORTRYDELSESRET FOR SAGE WEBSHOP DANMARK

 

For varer købt online fra vores Sage-webshop tilbyder Sage Appliances GmbH (i det følgende "Sage" eller "Sage Appliances") i alt 30 dages fortrydelsesret for alle Sage-produkter købt på den irske hjemmeside. Se også under de nedenfor beskrevne betingelser for yderligere oplysninger og instruktioner om fortrydelse.

Generelt har forbrugerne visse rettigheder til at annullere deres køb af produkter online og modtage en fuld refusion inden for fjorten dage uden at angive nogen årsag. Sage accepterer at forlænge denne fortrydelsesret til i alt 30 dage. Køberen er forpligtet til at returnere de oprindelige og ikke-defekte varer tilbage til Sage Appliances inden for 14 dage efter annullering og på Sage Appliances' regning. Defekte varer skal returneres i henhold til lovbestemmelserne. Hvis fortrydelsesretten udløber på en weekend eller helligdag, forlænges din frist til den næste arbejdsdag. SAGE Appliances forbeholder sig retten til at give erstatning for skader underlagt de lovbestemte krav. Periode, hvor kunden har ret til fortrydelse, er 30 dage fra den dato, hvor du eller en tredjemand udpeget af dig, bortset fra transportøren, har taget varen i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere Sage Appliances tydeligt om din beslutning om at annullere denne kontrakt. Du kan bruge nedenstående annulleringsskabelon, dog er det ikke obligatorisk.

Du kan også elektronisk udfylde og indsende annulleringsskabelonen eller en anden klar aflysningserklæring på vores hjemmeside https://mybreville.force.com/BrevilleCustomerCommunity/s/?language=da&region=dk&brand=sage . Hvis du gør brug af denne mulighed, sender vi straks (f.eks. via e-mail) en bekræftelse på modtagelsen af en sådan annullering.

For at overholde fortrydelsesperioden er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb.

Fortrydelsesformularsmodel:


Til Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, TYSKLAND

Jeg/vi ophæver hermed den kontrakt, jeg/vi har indgået om køb af følgende varer/levering af følgende ydelse
Navn på køber/modtager(e)
Forbrugerens adresse
Forbrugerens underskrift (kun for notifikation på papir)
Dato

Konsekvenser af annullering:

Hvis du annullerer denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (bortset fra de ekstra gebyrer, der følger af dit valg af anden leveringsmetode end den billigste standardlevering, vi tilbyder), straks og ikke senere end fjorten dage fra den dato, hvor vi modtager meddelelsen om din annullering af denne kontrakt. Vi bruger den samme betalingsmetode til denne refusion, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du bliver under ingen omstændigheder opkrævet for denne refusion. Vi kan nægte at udbetale refusionen, før vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er først.

Du skal returnere eller give varerne tilbage til os straks og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor du underretter os om annullering af denne kontrakt eller handle i overensstemmelse med vores instruktioner. Denne periode anses for at være overholdt, hvis du sender varerne inden udløbet af en periode på fjorten dage. Vi betaler omkostningerne ved returnering af varerne.

Alle varer købt online fra Sage's webshop er også underlagt vores SAGE GARANTI og juridiskegarantirettigheder. Medmindre andet er angivet nedenfor i vores "returpolitik" og i vores "vilkår og betingelser", er yderligere krav fra køberen - uanset juridiske grunde - udelukket. 

SAGE'S RETURPOLITIK FOR FORTRYDELSESRETTEN

Et krav om fortrydelse finder sted, efter at du tydeligt har angivet at ville annullere kontrakten rettidigt. Indsendelse til retur er gratis for kunden, hvis tjenesten bruges i det land, hvor enheden blev købt.

I henhold til “Sage's fortrydelsesret” kan onlinekøb annulleres senest inden for 30 dage.  Følgende betingelser gælder:

·       Hvis varerne er nye med original emballage og tilbehør, vil SAGE tilbyde dig en refusion baseret på din originale betalingsmetode;

·       Sage accepterer ikke returnering af dele eller tilbehør;

·       Du skal returnere produktet til SAGE-lageret inden for 14 kalenderdage efter udstedelse af tilladelsen; og

·       Hvis dit produkt blev købt for mere end 30 dage siden, bedes du tjekke garantioplysningerne i æsken med dit produkt.

·       Sage er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert eller ikke-transportvenlig emballage, mens et produkt er i transit.

·       Denne ret dækker ikke fejl forårsaget af, at produktet ikke bruges i overensstemmelse med instruktioner, utilsigtet beskadigelse eller misbrug.

Følg venligst disse instruktioner underlagt betingelserne i Sages fortrydelsesret for at modtage en hurtigere ydelse:

1.       Kontakt Sages kundeservice via telefonnummer 80820827 eller indsend annulleringsskabelonen eller en anden klar annulleringserklæring på vores hjemmeside https://mybreville.force.com/BrevilleCustomerCommunity/s/?language=da&region=dk&brand=sage.

2.      Skriv produktets modelnummer og batchkode ned (dette er et firecifret nummer).  Disse kan findes på et mærkat eller støbt ind i produktets overflade og er typisk placeret under eller på bagsiden af produktet.3.       Besid den originale salgskvittering eller en kopi af samme.

4.       Hvis produktet eller en af dets dele kvalificerer sig til returnering i henhold til fortrydelsesretten, udsteder Sage et Return Authority-nummer og en forudbetalt forsendelsesetiket via e-mail, så produktet kan sendes til Sage uden omkostninger for dig.

Kontaktoplysninger til Sage

Irland: 1800932369

Storbritannien: 08081781650

Tyskland: 08005053104

Østrig: 0800802551

Schweiz: 0800009933

Belgien: 080054155

Holland: 08000201741

Luxembourg: 080088072

Spanien: 0900838534

Frankrig: 0800903235

Italien: 800909773

Portugal: 0800180243

Via internettet: https://www.sageappliances.com/dk/da/home/index.html